หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก iBiz | ข่าวการเงิน-การคลัง
 

ตะลึงหวย “รบ.ปู” 40 งวด ออกเลขเบิ้ล 8 ครั้ง ทะเบียนรถนายกฯ 7 ครั้ง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
14 มิถุนายน 2556 07:18 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ตะลึงหวย “รบ.ปู”  40 งวด ออกเลขเบิ้ล 8 ครั้ง ทะเบียนรถนายกฯ 7 ครั้ง

นักวิชาการด้านสถิติชี้ผลออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เที่ยงตรง เผยยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ 40 งวด มีการออกเลขเบิ้ลถึง 8 ครั้ง และเลขที่ออกตรงกับเลขทะเบียน “รถนายกฯ” จำนวนถึง 7 ครั้ง แถมเป็นการออกติดๆ กันถึง 3 ครั้ง คงไม่น่าจะบังเอิญได้มากขนาดนี้ แนะเพิ่มการตรวจสอบเพื่อลดความกังวล และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชน ด้านกองสลากฯ โต้ผลสถิติที่ออกมาคงฟันธงไม่ได้ว่ามีการล็อกเลขจริง เพราะต้องใช้เงินมหาศาลในการปิดปาก
       
       ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน ร่วมกับเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “หวยล็อก : ข้อเท็จจริงทางวิชาการและทางออกสำหรับสังคมไทย” โดยมีนายธีระพร วีระถาวร อาจารย์จากภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายคงเดช หุ่นผดุงรัตน์ ผู้ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ หัวหน้ากองการตลาด กองสลากกินแบ่งรัฐบาล และนายพงศ์ธง จันทร์รัศมี ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
       
       นายธีระพร กล่าวว่า จากผลการศึกษาสถิติการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า มีการล็อกเลขอย่างเห็นได้ชัดเจนจากหลักฐาน 2 ครั้ง และได้มีการจับกุมผู้กระทำผิดไปแล้ว คือ งวดที่ 1 กันยายน 2530 กรณีที่มีการใช้รีโมตคอนโทรลล็อกวงล้อเหล็ก และงวดที่ 1 มิถุนายน 2544 มีการพ่นสารเคมีบางชนิดลงในภาชนะที่ใช้ในการออกสลาก ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้สังคมยังคงมีความกังวล และยังเชื่อมั่นเสมอว่าทุกครั้งที่มีการออกสลากอาจจะมีการล็อกเลขด้วยวิธีต่างๆ ได้
       
       ทั้งนี้ ในส่วนนี้ไม่สามารถกล่าวหาได้หากไม่มีหลักฐาน แต่จากการศึกษา และวิเคราะห์สถิติการออกสลากด้วยวิธีการทดสอบไคกำลังสอง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของความถี่ โดยการวิเคราะห์สลากจะวิเคราะห์การออกสลากรางวัลที่ 1 รางวัล เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา
       
       “ช่วงเวลาแรก จากงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2545 ซึ่งเป็นงวดแรกที่เปลี่ยนมาใช้เครื่องออกรางวัลลาดกระบัง 6 จนถึงงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 รวม 257 งวด ช่วงเวลาที่ 2 คือ ตั้งแต่งวดของช่วงรัฐบาลก่อนรัฐบาลปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ถึงงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2545 ทั้งหมด 60 งวด ช่วงเวลาที่ 3 คือ งวดของรัฐบาลปัจจุบันเริ่มจากงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2556 รวม 40 งวด พบว่า แต่ละช่วงของการตรวจสอบการออกรางวัล โดยเฉพาะรางวัลสำคัญมีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่า การออกรางวันที่ 1 ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีความไม่เที่ยงตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่หลักร้อย และหลักหน่วย ซึ่งสามารถเชื่อมั่นการวิเคราะห์ได้ถึง 95% และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ไม่เที่ยงตรงที่หลัก 10 และยังมีนัยสำคัญจากส่วนที่เกี่ยวพันกับหวยใต้ดินที่เกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกันที่หลักต้นของรางวัลที่สำคัญด้วย”
       
       นายธีระพร กล่าวอีกว่า เมื่อตรวจสอบเฉพาะช่วงของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งก็มักจะเกิดปัญหาที่รางวัลสำคัญ และหากใช้จำนวนงวดของการออกรางวัลจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ จำนวน 60 งวด หรือประมาณ 2 ปีครึ่ง ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้เครื่องลาดกระบัง 6 พบว่าการออกรางวัลที่ 1 มีความไม่เที่ยงตรง โดยเฉพาะหลักหมื่น และหลักหน่วย ที่พบว่ามีการออกเลขระดับต้นๆ มากที่สุด เช่น เลข 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งวิเคราะห์ด้วยวิธีการทดสอบไคกำลังสอง พบว่าค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ
       
       “นอกจากนี้ กรณีการออกเลขเหมือนกันของรางวัลที่ 1 และเลขท้าย 2 ตัวมีเลขเหมือนกัน เช่น งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ออกรางวัลที่ 1 คือ 565566 และเลขท้าย 2 ตัว คือ 66 มีความน่าสนใจว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เมื่อมาตรวจวิเคราะห์ทั้ง 257 งวด หรือในรอบ 10 กว่าปี พบว่าการออกเลขซ้ำเคยเกิดขึ้นแล้ว 1 ครั้ง งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2547 รางวัลที่ 1 คือ 110866 และเลขท้าย 2 ตัวคือ 66 ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ต้องใช้เวลา 417 ปี จึงจะเกิดได้ 1 ครั้งที่มีเลขตรงกัน แต่จากการออกเลขเพียง 257 งวด หรือ 10 ปีกว่าๆ มีเลขที่ออกตรงกันถึง 2 ครั้งแล้ว และยังพบว่า เลขเบิ้ลเฉพาะช่วงรัฐบาลนี้ที่มีการออกสลาก 40 งวด มีการออกเลขรางวัลเลขท้าย 2 ตัวบนของรางวัลที่ 1 เป็นเลขเบิ้ลถึง 8 ครั้ง นอกจากนี้ ยังพบว่ามีเลขท้าย 2 ตัวที่ไม่เคยออกรางวัลเลยในรอบ 250 งวด หรือ 10 กว่าปีที่ผ่านมา เช่นเลข 04, 16, 19, 39, 40, 74, 82, 84 และ 89”
       
       นายธีระพร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าน่าสนใจในการออกสลากที่ตรงกับเลขทะเบียนรถของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พบว่ามีการออกตรงถึง 7 งวด ซึ่งเป็นการออกติดๆ กันถึง 3 ครั้ง จึงคิดว่าตัวเลขที่มีการออกสลากไม่น่าจะมีความบังเอิญมากขนาดนี้ หรือมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 17% ดังนั้น การออกรางวัลมีความเที่ยงตรงจริงจะต้องมีการออกเลขเฉลี่ยแล้วเท่าๆ กัน จึงเสนอว่า กองสลากกินแบ่งรัฐบาลควรจะมีระบบการตรวจสอบการออกรางวัลอย่างต่อเนื่อง และควรจะมีการศึกษาการออกรางวัลในเชิงสถิติด้วย เพราะการทำอะไรซ้ำๆ บ่อยๆ อาจจะมีผู้ไม่หวังดี คิดเทคนิคในการล็อกเลขได้ จึงคิดว่าการตรวจสอบบ่อยๆ จะลดความกังวล และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชนได้
       
       นายทวีป หัวหน้ากองการตลาด กองสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การออกรางวัลของกองสลากที่ผ่านมา เรามีระบบการตรวจสอบหลายขั้นตอน และเข้มงวดอยู่แล้ว และระบบการออกรางวัลยังใช้คนจำนวนมากในการหมุนเลขแต่ละครั้ง และมีการถ่ายทอดสด ดังนั้น หากจะมีการล็อกเลขได้จริงจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการปิดปากพนักงานออกสลาก ซึ่งตนมองว่า กระบวนการออกสลากของประเทศไทยมีความละเอียดรอบคอบมาก และใช้เวลาแต่ละครั้งมากกว่าต่างประเทศที่มีการออกรางวัลต่างๆ จึงคิดว่า สถิติต่างๆ ที่มีการศึกษาก็เป็นส่วนดีที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาระบบการออกสลากให้มีความเที่ยงตรง และยุติธรรมที่สุดได้ แต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าจากผลสถิติที่ออกมาจะเกิดจากการล็อกเลข ซึ่งก็ทำได้ยากมาก
       
       “ต้องบอกว่าในสังคมไทยยังเป็นสังคม และวัฒนธรรมแห่งความเชื่อ ตราบใดที่ยังมีความเชื่อในเรื่องของเลขเด็ด ก็ยังคงมีคนเชื่อในเรื่องของการล็อกเลข แต่ผมมองว่าการมีเลขเด็ด ก็เป็นการตลาดที่ทำให้คนที่มีความเชื่อ อย่างที่จะซื้อหวยเพราะคิดว่าเป็นเลขล็อกต้องถูกรางวัลแน่นนอน ทำให้เรื่องของการล็อกเลขยังมีในความคิดของคนไทยอยู่ ดังนั้น กองสลากก็คงต้องสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความยุติธรรม ซึ่งอาจจะเชิญนักวิชาการ และคนนอกกองสลากเข้ามาร่วมในการออกรางวัลแต่ละครั้งเพื่อสร้างความโปร่งใสในการออกรางวัล” นายทวีปกล่าว
       
       ด้านนายคงเดช กล่าวว่า ในฐานะผู้ออกแบบ และประดิษฐ์เครื่องออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การวิเคราะห์เครื่องออกสลาก หากมองในทางช่างแล้ว ต้องวิเคราะห์ที่เครื่องตัวเดียว และคนหมุนเครื่องคนเดียวกัน แต่ที่ผ่านมา การออกรางวัลแต่ละเครื่องมีการสลับเครื่อง และสลับคนหมุนเครื่องลาดกระบัง 6 ทุกครั้งที่มีการออก ดังนั้น จึงคิดว่าการจะวิเคราะห์ผลที่ออกมามีความไม่เที่ยงตรง จึงไม่เห็นด้วยกับผลการศึกษานี้ แต่ถ้าจะกล่าวโทษเครื่องมืออุปกรณ์ก็ต้องดูที่น้ำหนักของลูกบอล ซึ่งแต่ละครั้งที่มีการออกสลากจะมีการชั่งน้ำหนักทุกครั้ง ไม่มีทางที่จะมีการล็อกเลขได้แน่นอน
       
       ผมขอย้ำว่าการจะบอกว่าการออกรางวัลมีความไม่เที่ยงตรงจากเครื่องอุปกรณ์การออกนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอน หากการศึกษานำค่าเฉลี่ยเท่ากันหมดมาวัดกับการออกแต่ละเครื่องที่มีการใช้เครื่องหลายเครื่องในการออกเลขแต่ละหลัก และใช้คนหมุนเครื่องที่แต่ละคนอาจจะมีแรงหมุนต่างกัน จึงตอบไม่ได้ว่า อะไรคือค่าเฉลี่ยที่แน่นอน และอะไรคือความเที่ยงตรง ซึ่งปัจจุบัน การพัฒนาเครื่องออกรางวัลก็มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงเครื่องลาดกระบัง 6 ที่ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้ว เชื่อว่ามีความโปร่งใสอย่างแน่นอน
       
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
“หม่อมอุ๋ย” ชี้เงินบาทยังอ่อนค่าได้อีก “ประสาร” ลั่นไทยไม่เข้าสู่วงจรสงครามค่าเงิน
“ประสาร” ปัดถูกทาบเข้าร่วมทีม ศก. ของรัฐบาล เผยอีก 1 เดือน ได้ตัวผู้ว่าการ ธปท. คนใหม่
“รมว.คลัง” ใส่เกียร์ลุยขายหุ้นล้างหนี้ 7.2 แสนล้าน ลั่นยังจำเป็น หากถือเอาไว้เยอะแต่ไม่ก่อประโยชน์
“รวงข้าว” จับมือภาคธุรกิจญี่ปุ่น หนุนการค้าเอสเอ็มอี คาดเม็ดเงินลงทุนสะพัด 4.5 พันล้าน
นายแบงก์ ชี้การประชุม กนง. วันที่ 10 มิ.ย. จะลด ดบ.หรือไม่นั้นคงต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 22 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 20 คน
91 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
9 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015