หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภูมิภาค | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ฮือต้านแก๊ง “เพื่อแม้ว” ผ่าบุรีรัมย์ตั้ง “จ.นางรอง” ผวากระทบ ศก.ลงทุน-ผลาญงบฯ
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 18 ตุลาคม 2555 14:35 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
นายวีระเดช ตั้งตรงเวชกิจ ปธ.หอการค้าจ.บุรีรัมย์

นายวสันต์ เทพนคร ปธ.ชมรมท่องเที่ยวและผู้ประกอบการโรงแรมจ.บุรีรัมย์

นายสุรศักดิ์ ลิ่มวิไลกุล ปธ.สภาอุตสาหกรรมจ.บุรีรัมย์

หนังสือจ.บุรีรัมย์ ถึง นายอำเภอ 10 อำเภอ เรื่องการพิจารณาจัดตั้งจังหวัดนางรอง

บุรีรัมย์ - ภาคเอกชนประสานเสียงต้านแผนแก๊ง ส.ส.“ทาสแม้ว” ผ่าแยก “จ.บุรีรัมย์” ตั้ง “จ.นางรอง” หอการค้าฯ ผวากระทบฉุดศักยภาพเศรษฐกิจ-การค้า-การลงทุน และท่องเที่ยวถดถอยทั้งจังหวัด ชี้ “นางรอง” เป็นอำเภอหน้าด่าน-เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและพื้นที่เกษตรกรรมหลัก หากแยก 10 อำเภอไปตั้งจังหวัดใหม่ส่งผล “บุรีรัมย์” เป็นง่อยทันที จวกยับเป็นการผลาญงบฯ ประเทศชาติ ขู่หากดื้อดึงระดมม็อบต้านแน่ แฉเบื้องหลัง “เพื่อแม้ว” หวังยึดฐานการเมืองเบ็ดเสร็จพ้นเงื้อมมือ “เนวิน”
       
       วันนี้ (18 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่จังหวัดบุรีรัมย์มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ บร 0017.1/18165 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2555 เรื่อง การพิจารณาจัดตั้งจังหวัดนางรอง ส่งไปถึงนายอำเภอนางรอง, ชำนิ, หนองหงส์, บ้านกรวด, เฉลิมพระเกียรติ, โนนสุวรรณ, ปะคำ, หนองกี่, ละหานทราย และนายอำเภอโนนดินแดง รวม 10 อำเภอ จากทั้งจังหวัด 23 อำเภอ พร้อมแนบหลักเกณฑ์การจัดตั้งจังหวัดใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2554 ไปด้วยนั้น
       
       นายวีระเดช ตั้งตรงเวชกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการแยกออกไปตั้งจังหวัดใหม่ เพราะหากมีการจัดตั้งจังหวัดนางรองแยกออกไปจาก จ.บุรีรัมย์ จะทำให้ธุรกิจการค้า การลงทุนลดลงหรือหดหายไปจากบุรีรัมย์ทันที เนื่องจากนางรองเป็นอำเภอหน้าด่านเศรษฐกิจ และเป็นเมืองเส้นทางผ่านเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์และเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์นั้นปัจจุบันอยู่ในโซนอำเภอที่ขอแยกไปตั้งจังหวัดใหม่แทบทั้งสิ้น ทั้งการผลิตอ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา และข้าว
       
       “ขณะนี้เศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์กำลังบูม มีการลงทุนเข้ามาในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจการก่อสร้างด้านอสังหาริมทรัพย์ มีร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั้งในและต่างจังหวัดเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น หากมีการตัดอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ออกไป 10 อำเภอ ซึ่งล้วนแต่เป็นอำเภอหน้าด่านด้านเศรษฐกิจก็จะทำให้บุรีรัมย์เหลืออำเภอที่เป็นพื้นที่ด้านเศรษฐกิจเพียง อ.ลำปลายมาศ, สตึก และ อ.ประโคนชัยเท่านั้น หากไม่รวม อ.เมือง ที่เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดอยู่แล้ว” นายวีระเดชกล่าว
       
       ด้าน นายวสันต์ เทพนคร ประธานชมรมท่องเที่ยวและผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้มีการแยก 10 อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ออกไปตั้งเป็นจังหวัดนางรอง เพราะจะส่งผลกระทบด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ และปราสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัด ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ส่งผลให้มีเม็ดเงินสะพัดจากการจับจ่ายซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึก และใช้บริการตามแหล่งบริการ สถานบันเทิง ร้านอาหาร และที่พักโรงแรม รีสอร์ตต่างๆ
       
       “ไม่สมควรตั้งจังหวัดนางรองเพราะจะทำให้ประเทศสูญเสียงบประมาณโดยไร้ประโยชน์ เป็นการเอาเงินภาษีของประชาชนมาทำปู้ยี่ปู้ยำ ไหนจะต้องมีการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ เพิ่มขึ้นในเมื่อก็มีอยู่ครบถ้วนแล้ว อีกทั้งจะทำให้ศักยภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ลดน้อยลงไปอีก เพราะขณะนี้เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่อยู่ลำดับต้นๆ ของประเทศนั้นดีอยู่แล้ว” นายวสันต์กล่าว
       
       ขณะที่ นายสุรศักดิ์ ลิ่มวิไลกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่จะมีการแยกตั้งจังหวัดนางรองออกจากบุรีรัมย์ แม้ว่าจะมีความพร้อมในทุกๆ ด้านก็ตาม เพราะขณะนี้ จ.บุรีรัมย์มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูง เกิดการจ้างงาน แรงงานมีฝีมือในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ระดับประเทศมองว่า บุรีรัมย์เป็นจังหวัดน่าลงทุน มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับอีสเทิร์นซีบอร์ด ภาคตะวันออกและอินโดจีน
       
       “หากมีการแยกตั้งจังหวัดนางรอง ศักยภาพเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ เหล่านี้จะลดน้อยลงหรืออาจหมดไปจากบุรีรัมย์ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่า 80% และอยู่ในพื้นที่ 10 อำเภอที่จะแยกตัวออกไปตั้งจังหวัดใหม่ จึงอยากให้ทุกภาคส่วนมองตรงจุดนี้ด้วย” นายสุรศักดิ์กล่าว
       
       ทั้งนี้ มีรายงานว่านักธุรกิจในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รวมตัวกันเพื่อคัดค้านการจัดตั้งจังหวัดนางรองแยกออกจากจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเต็มที่ โดยเตรียมระดมมวลชนออกมาเคลื่อนไหวทันทีหากมีการนำเรื่องขึ้นมาหารือในระดับจังหวัดและระดับรัฐบาล ตามการผลักดันของ นักการเมืองกลุ่ม ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่มีเบื้องหลังต้องการแบ่งแยกพื้นที่ฐานอำนาจทางการเมืองของกลุ่มนายเนวิน ชิดชอบ ออกไปจัดตั้งเป็นจังหวัดใหม่ของกลุ่มตัวเองแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าจังหวัดน้องใหม่อย่าง จ.บึงกาฬ และ จ.หนองบัวลำภู รวมทั้งจะมีจำนวน ส.ส.เขตได้ถึง 4 คน จากปัจจุบัน จ.บุรีรัมย์มี ส.ส.เขต จำนวน 9 คน

ข่าวล่าสุด ในหมวด
กาฬสินธุ์เร่งขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ระดับจังหวัด
ทัวร์กรุงเทพฯ-โขงเจียมคว่ำ ดับสยอง 2 เจ็บกว่า 30 ราย
มวลน้ำ“ลำตะคอง”ท่วมเมืองโคราชยังอ่วม - เขื่อนวิกฤตน้ำล้น 17 แห่ง
ลาวพบกล่องดำเครื่องบินตกแล้ว แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียด
น้ำล้นเขื่อนลำนางรองท่วม 3 หมู่บ้านบุรีรัมย์ ต้องอพยพ 70 ครัวเรือนรอบสอง
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 7 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 2 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ว่างกันมากช่วยไปแก้ปัญหาอื่นๆ เหอะครับ
น้ำท่วม
ฝนแห้ง
จำนำข้าว
ส่งออก
ยางพารา
ไข่ไก่
หมู
พยาบาลวิชาชีพ
จับพ่อแม้ว
ฯลฯ
โอ้ยยยยย เยอะแยะไปหมดที่สำคัญและต้องรีบทำ
แล้วนี่เอาเวลามาคิด อะไรก๊านนนน
= =
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
การจะตั้งจังหวัดนางรองต้องมารับฟังความคิดเห็นของคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่นางรอง และ 10 อำเภอที่จะจัดตั้ง มาถามกันสักนิดมาสัมภาษณ์กันสักหน่อยเถอะคนนางรองรอตอบ รอพูดอยู่ ที่ผ่านมาพอจะตั้งจังหวัดนางรองก็ไปถามไปรับฟังความเห็นคนบุรีรัมย์ มัวแต่ไปฟังคนที่เค้ากำลังตีอกชกตัวอยู่ที่บุรีรัมย์ เป็นผู้ใหญ่ต้องใจกว้างนะครับ
นร
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บ้านเมืองมีความก้าวหน้า นางรองพร้อมและเอาอยู่ ลองมองดูเราอยู่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อบต เทศบาล อำเภอ เมือง จังหวัด อย่าโยงเรื่องอื่นๆมาให้เสียประโยชน์เลย นางรองพร้อมที่สุด ขอพระราชทานชื่อก็ยิ่งเหมาะเลย จังหวัดในประเทศไทยมีรัฐบาลยุคไหน ห้ามจัดตั้งจังหวัดใหม่ มาตั้งศาลจังหวัดนางรอง บังคับคดีนางรอง เรือนจำนางรอง คุมประพฤติ สรรพสามิต โรงพยาบาลขนาดใหญ่มาก สร้างจนไม่มีที่จอดรถ พร้อมแล้วครับจังหวัดนางรอง
8678
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สงสารบ้านกรวดเถอะ ไม่เคยขึ้นกับนางรองสักครั้ง
เเต่นี่อะไร ให้มารวมกับนางรอง มันไม่มากไปหน่อยเหรอ
คนรักบุรีรัมย์/phiphat_3509@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 16 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมื่อก่อนนางรองก็เป็นเมืองทีมีฐานะเทียบเท่าจังหวัดอยู่แล้ว ก่อนที่จะถูกลดฐานะไปขึ้นกับบุรีรัมย์ ลองดูประวัติศาสตร์ และอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ยกเว้นบ้านกรวด ก็แยกออกจากนางรองทั้งนั้น
การตั้งจังหวัดนางรองมีความเหมาะสม มีแค่คนบุรีรัมย์บางคนที่ใจแคบ ไม่อยากให้นางรองเจริญ อยากให้แต่บุรีรัมย์เจริญ
ถ้าเรื่องนี้ไม่เกี่่ยวกับการเมือง ก็สมควรตั้งตังหวัดแค่ 9 อำเภอ ไม่รวมบ้านกรวด แต่ถ้ารวมได้ยิ่งดี บุรีนัมย์จะได้เป็นจังหวัดเล็กๆ สมใจพวกที่ชอบคัดค้านดีนัก
คนนางรองสนับสนุนตั้งจังหวัด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอเป็นจังหวัด ล่ารายชื่อ 50,000. รายชื่อ นางรองก็จะมีการค้าขายต่อเขตชายแดน ทำให้เป็นตลาดโรงนาให้ที่สุด. ห้างทุกห้างกำลังวิ่งหาที่ดินในนางรอง. ร้านวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ก็มาด้วย มหาวิทยาลัยเอกชนมาดูที่ดินแล้วกำลังตกลงจะซื้อขายกัน 116. ไร่ที่สวยมาก สนามบินก็ใช้ที่ดินทุ่งดอนแต้วลงได้สบาย สะพานกลับรถก็จะมาด้วย สะพานข้ามแยกหลายจุด เกิดขึ้เลยดีมาก. สนามฟุตบอลก็จะมาเป็นศูนย์ก่อนแล้วขึ้นสนามใหญ่ก็มีเช่นกัน
อยากเป็นจังหวัด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หอการค้านางรองก็จะเกิดขึ้นแบ่งมาให้เบิ้งชาวบุรีรัมเปอร์ ข่าวดีมากจะมีสร้างโรงแรมเพิ่มขึ้นอีก ลงทุนน่าจะ 130 ล้านบาท รีสอร์ทและอพาร์ทเม้นท์ก็สร้างขึ้นอีกด้วย เจริญมากชอบใจมาก บ้านจัดสรรคขึ้นอีก 5 โครงการขายดิบขายดี โชว์รูมขายรถยนต์ มาอีกแล้วความรุ่งเรืองมากอีกชอบจัง. ได้ข่าวมาล่าสุดเตรียมจะตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนางรอง สนับสนุน
ตนจังหวัดนางรอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภาคเอกชน นางรอง สนับสนุนอย่างเป็นทางการ อย่าเอาความคิดของส่วนตัว ส่วนกลุ่ม นางรองต้องการเป็นจังหวัดมาก ชาวบ้านและชาวกลุ่มอำเภอ10อำเภอ พร้อมใจยินดีมากที่จัดตั้งจังหวัดใหม่ และทำอย่างต่อเนื่อง ที่ดินทำศูนย์ราชการก็พร้อม ครบทุกองค์ประกอบ ทำให้โปร่งใสจะกลัวอะไรครับจ้าวนาย
ตนจังหวัดนางรอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จะจัดตั้งก็ตั้งไปเถอะ แต่ขอ...อย่าเอาบ้านกรวดไปเลย อุตส่าห์แยกจากประโคนชัยก็ขนาดไหนแล้ว นี่จะไปรวมกับนางรองมันไม่มากไปหน่อยเหรอ
phiphat_3509@hotmil.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นางรอง. ควบองค์ประกอบทั้งปวง. ล่ารายชื่อเมื่อไรบอกด้วย. จะสนับสนุนให้ไม่ต่ำกว่า 20,000.00คนแน่ มีตั้ง 10 อำเภอ ไม่ต้องกังวนเลย. รีบดำเนินการเลย ประชาสัมพันธให้ภาคส่วน. การเมืองไม่เกี่ยว. เป็นเรื่องความเจริญ ความก้าวหน้า สภาพเศษฐกิจ ความเป็นอยู่ดีขึ้นแน่
108
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอาด้วยครับถ้ามีการล่ารายชื่อเพื่อจัดตั้งจังหวัดนางรองเมื่อไร ผมคนนึงล่ะทีเอาด้วย และเชื่อว่าคนนางรองกว่าร้อยละ80 ก็เห็นด้วย แล้วที่จะมาประท้วงกันแน่จริงก็ปิดถนนสายนางรอง-บุรีรัมย์ไปเลย จะคอยดูเด้อ
นร
 
ความคิดเห็นที่ 9 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่แท้ก็กลัวว่าจังหวัดบุรีรัมย์จะดับศูนย์ ขอเพิ่มเติมจากความเห็นที่8 คือ นางรองเรามีธนาคาร 9 แห่ง คือเพิ่มธนชาติ กับไทยพาณิชย์
นร
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมจะบอกอะไรให้ ผมคนนางรอง คนนางรองเขาอยากให้ตั้งจังหวัดกันทั้งนั้น มานานกว่า20ปีแล้ว เพราะเรามีเศรฐกิจที่ดีกว่าคนกว่าหนาแน่นกว่าบุรีรัมย์เยอะ มีธนาคารตั้ง 7 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี กสิกร ทหารไทย ออมสิน ธ.ก.ส. หมายถึงมันใีเงินหมุนเวียนแต่ละวัน/เดือน/ปีเท่าไหร่ครับเป็นหมื่นๆล้านครับ ข้าวขาหมูนางรองขึ้นขื่อ โรงแรมเก่า2โรงเเรม คือโรงแรมนางรอง กับโรงแรมเกษมสุข โรงแรมใหม่ อีก2แห่งคือ โรงแรมพนมรุ้งปุรี กับโรงแรมเอกลดา ยังไม่รวมอีกกว่า40 รีสอร์ด มี 2เซเว่น หนึ่งศูนย์การค้า คือทวีกิจซุปเปอร์สโตร์ Lotus KFC มีหมด 4 ปั้มน้ำมัน 4ปั้มแก๊ส มีศาลจังหวัด สนง.บังคับคดี เรือนจำ มีโรงเรียนนางรองเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวนนักเรียนกว่า 3,000คน และโรงเรียนเทศบาล ทีโอเอ1 ร.อนุบาล และใกล้เคียงอีกนับ10โรงเรียน มี2 ตลาด เช้าและเย็น ร้านทองอีกเพียบ บขส.ใหญ่กว่าตัวจังหวัดบุรีรัมย์อีก บ้านจัดสรรเพียบ ส่วนราคาที่ดินตอนนี้ ในเขตเทศบาลตารางวา ละเกื่อบ10,000แล้วครับผมเจอกับตาตัวเองแล้วครับ อำเภอนี้น้ำไม่มีวันท่วมครับ ส่วนบุรีรัมย์ ท่วมครับ เมื่ออดีตกาลเราเป็นหัวเมืองชั้นเอก แล้วตั้งบุรีรัมย์ตามมาทีหลังครับ..ในตัวเมืองบุรีรัมย์ ไม่มีสถาที่ท่องเที่ยวเลยครับ เมืองปราสาทหิน ก็มีแค่เขากระโดง มีแต่วัด ไม่มีปราสาท แต่อ.นางรองมีปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ที่สร้างโดยเจ้าชายวรมันที่ 7และเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งเบิกฤกษ์โดยพระเทพฯครับ ครับผม ในตัวจังหวัดบุรีรัมย์ มีแค่นั้นจริงๆ แต่ตอนนี้มี สนามฟุตบอลไอ-โมบายมาเรียกแขกก็แค่นั้นครับ..อีกอย่างที่สำคัญ เราไม่เป็นเมืองขึ้นของใครครับ เพราะมีภาษานางรองของเราเองครับไม่ใช่ภาษาเขมร ไม่ใช่ภาษาลาว ไม่ใช่ส่วย กุย..(จั้กไอ่ยเหว่ยไหม่เข่าใจ๋นิ) คล้ายๆภาษาโคราชนั่นแหละไอ่นายเอ้ย..ลูกหลานย่าโมแหละ..ขี่คร้านพูดแล้วเด้อ..พ่อแม่พี่น้องเอ้ยยยย..รีบตั้งจังหวัดเร็วๆจะได้เจริญๆกับเขาเสียทีนึง..นางรอง นางรอง นางรอง ใช่เป็นรองเหมือนชื่อนาม..
stoic2 สมาชิก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กลับไปอ่านประวัติเมืองบุรีมย์ก่อนไป่...ตอนที่พระยานางรองกบฎต่อแดนสยาม..แร้วโดนจับได้ก๊ประหารชีวิต..ทั้งที่นางรองเป็นหัวเมืองของบุรีรัมย์...สุดท้ายก้อยกบุรีรัมย์เป็นจังหวัด..เพราะเมืองบุรีรัมย์ไม่เคยกบฎไงละ
คนรักบุรีรัมย์
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น เมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย ปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทราวดีและที่สำคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์มากคือ หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐ และปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญคือเตาเผา ภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่าเครื่องถ้วยเขมร ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 18 อยู่ทั่วไปหลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณ แล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมาและปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ว่าบุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมือง ๆ หนึ่ง จนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้ชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ชื่อเมืองบุรีรัมย์ ไม่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและธนบุรีเฉพาะชื่อเมืองอื่น ซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เมืองนางรอง เมืองพุทไธสง และเมืองประโคนชัย พ.ศ. 2319รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรุงธนบุรี กรมการเมืองนครราชสีมา มีใบยอกเข้ามาว่า พระยานางรองคบคิดเป็น กบฏร่วมกับเจ้าโอ เจ้าอิน และอุปฮาดเมืองจำปาศักดิ์ จึงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อยังดำรงคำแหน่ง เจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพไปปราบจับตัวพระยานางรองประหารชีวิตและสมทบเจ้าพระยาสุรสีห์ (สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท) คุมกองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือยกไปตีเมือง จำปาศักดิ์ เมืองโขง และเมืองอัตปือ ได้ทั้ง 3 เมือง ประหารชีวิต เจ้าโอ เจ้าอิน อุปฮาด เมืองจำปาศักดิ์ แล้วเกลี้ยกล่อมเมืองต่าง ๆใกล้เคียงให้สวามิภักดิ์ ได้แก่ เขมรป่าดง ตะลุบ สุรินทร์ สังขะ และเมืองขุขันธ์ รวบรวมผู้คนตั้งเมืองขึ้นในเขตขอมร้า เรียกว่า เมืองแปะ แต่งตั้งบุรีรัมย์บุตรเจ้าเมืองผไทสมัน (พุทไธสง) ให้เป็นเจ้าเมือง ซึ่งต่อมาได้เป็นพระยานครภักดี ประมาณปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือต้นราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปลี่ยนชื่อเมืองแปะเป็นบุรีรัมย์ด้วยปรากฏว่า ได้มีการแต่งตั้งพระสำแดงฤทธิรงค์เป็นพระนครภักดีศรีนครา ผู้สำเร็จราชการเมืองบุรีรัมย์ ขึ้นเมืองนครราชสีมาใน พ.ศ. 2411 เมืองบุรีรัมย์และเมืองนางรองผลัดกันมีความสำคัญเรื่อยมา พ.ศ. 2433 เมืองบุรีรัมย์โอนขึ้นไปขึ้นกับหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ มีหนองคายเป็นศูนย์กลาง และเมืองบุรีรัมย์มีเมืองในสังกัด 1 แห่ง คือเมืองนางรองต่อมาประมาณ พ.ศ. 2440-2441 เมืองบุรีรัมย์ได้กลับไปขึ้นกับมณฑลนครราชสีมาเรียกว่า"บริเวณนางรอง" ประกอบด้วย เมืองบุรีรัมย์ นางรอง รัตนบุรี ประโคนชัย และพุทไธสง พ.ศ. 2442 มีประกาศเปลี่ยนชื่อ มณฑลลาวเฉียงเป็น มณฑลฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือ มณฑลลาวพวนเป็นมณฑลฝ่ายเหนือ มณฑลลาวเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ มณฑลเขมร เป็นมณฑลตะวันออกและในคราวนี้เปลี่ยนชื่อ บริเวณนางรองเป็น "เมืองนางรอง"มีฐานะเป็นเมืองจัตวา ตั้งที่ว่าการอยู่ที่เมืองบุรีรัมย์ แต่ตราตำแหน่งเป็นตราผู้ว่าการนางรอง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น "บุรีรัมย์" และเปลี่ยนตราตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2444 เป็นต้นมาพ.ศ. 2450 กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มณฑลนครราชสีมาประกอบด้วย 3 เมือง 17 อำเภอ คือเมืองนครราชสีมา 10 อำเภอ เมืองชัยภูมิ 3 อำเภอ และเมืองบุรีรัมย์ 4 อำเภอ คือนางรองพุทไธสงประโคนชัยรัตนบุรีต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ขึ้น ยุบมณฑลนครราชสีมา จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัดและอำเภอ เมืองบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็น จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาClose this section
คนรักบุรีรัมย์
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่บรรยายมานี คุณจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมหรือเปล่าภายใต้ สส เสื้อแดงคุม จ.นางรอง ภูมิใจนักเหรอ ที่จะมีค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นแต่รายได้ยังคงเดิม ราคาที่ดินราคาตึกเพิ่มขึ้นแล้วไม่มีปัญญาซื้อ ห้างใหญ่มาลง แล้วโชว์ห่วยละตายสนิท คิดบ้างสิ คาายแดง
ืืนร
 
ความคิดเห็นที่ 7 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่ออกมาประท้วงเคลื่อนไหว เพราะกลัวไม่มีอะไรจะเป็นจุดขายให้บุรีรัมย์มากกว่ารึเปล่า
คนไท
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กลับไปอ่านประวัติเมืองบุรีรัมย์ก่อนไป...ตอนที่พระยานางรองเป็นกบฎ..แต่สุดก๊ถูกประชีวิต....ทั้งที่นางรองเป็นหัวเมืองหลัก...เค้าจึงยกบุรีรัมย์เป็นจังแทนไง...เพราะเมืองบุรีรัมย์ไม่เคยกบฎไง
คนบุรีรัมย์
 
ความคิดเห็นที่ 4 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตั้งไปเหอะ..จะตั้งทุกอำเภอใน จ.บุรีรัมย์ก็ไม่น่ามีปัญหา
เพราะกฏหมายเขามีเกณฑ์อยู่แล้ว

คนที่ประท้วงก็ดูจะประหลาด ตั้่งเป็นจังหวัดใหม่ น่าจะดีกับทุกฝ่าย
ได้เงินงบประมาณที่มากขึ้น มีหน่วยราชการเพิ่มขึ้นอีกหลายกรมกอง
และมีการจ้างแรงงานมากขึ้น

โง่กันหรือเปล่า..
คนบ้านนอก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ว่างกันมากช่วยไปแก้ปัญหาอื่นๆ เหอะครับ
น้ำท่วม
ฝนแห้ง
จำนำข้าว
ส่งออก
ยางพารา
ไข่ไก่
หมู
พยาบาลวิชาชีพ
จับพ่อแม้ว
ฯลฯ
โอ้ยยยยย เยอะแยะไปหมดที่สำคัญและต้องรีบทำ
แล้วนี่เอาเวลามาคิด อะไรก๊านนนน
= =
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จะได้แบ่งผลประโยชน์จากง
บพัฒนาจังหวัดไง
คนอีสาน
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2013