เสนอสภา! เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองยื่นร่าง “พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์   
26 ตุลาคม 2556 18:32 น.
เสนอสภา! เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองยื่นร่าง “พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร”
        ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองนำร่าง “พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร”พร้อมรายชื่อผู้สนับสนุน 12,000 คนเสนอรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ตั้งธงหลัง 3 เรื่อง “ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค-ตั้งสภาพลเมือง-บริหารเงินภาษีเอง” หวังก้าวหน้าเป็นกฎหมาย-กระตุ้นจังหวัดอื่นเดินตาม
       
       เยาวชนตัวแทนของเครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเอง มอบมอบหนังสือร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร พร้อมด้วยรายชื่อประชาชนผู้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร ต่อนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ (26 ต.ค. 2556)
       
       การยื่นร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร พร้อมด้วยรายชื่อประชาชนที่ให้การสนับสนุน จำนวน 12,000 รายชื่อนายวิสุทธิ์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่สามารถดำเนินการจัดการบริการตนเองโดยไม่ต้องใช้ระบบการบริหารจากส่วนกลางตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองซึ่งประกอบด้วยกลุ้มจากเครือข่ายภาคประชาชนจากหลายหน่วยงานได้เริ่มเคลื่อนไหวผลักดันแนวคิดดังกล่าว
        
       พร้อมทั้งเริ่มต้นยกร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครมาตั้งแต่ปี 2554 ก่อนที่จะมีกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและรณรงค์ขอรับการสนับสนุน จนกระทั่งได้รายชื่อผู้สนับสนุนครบตามที่รัฐธรรมนูญระบุ และนำมาสู่การยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว
       
       นายชำนาญ จันทร์เรือง จากเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น กล่าวถึงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครที่ได้ยื่นต่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า ในพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งต้องการให้จังหวัดเชียงใหม่มีอำนาจในการบริหารจัดการตนเองนั้นประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ 1.การยกเลิกระบบราชการส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้บริหารจัดการตนเองในรูปแบบของมหานคร 2.การจัดตั้งสภาพลเมืองเพื่อให้การบริหารมหานครมีอำนาจครบทั้งสามฝ่าย รวมทั้งเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ และ 3.การบริการจัดการรายได้ที่มาจากภาษีท้องถิ่นด้วยตนเองโดยไม่ต้องนำส่งไปยังส่าวนกลาง เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการบริหารงานมหานคร
        
       ส่วนการยื่นร่างพระราชบัญญัติต่อตัวแทนจากสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้จังหวัดอื่นๆ ซึ่งมีความประสงค์ที่จะขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการตนเองได้เดินหน้าดำเนินการในเรื่องดังกล่าวและนำเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับจังหวัดของตนต่อไป
       
       ขณะที่นายวิสุทธิ์กล่าวภายหลังเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครและรายชื่อผู้สนับสนุนว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดแรกที่ได้ยื่นเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการตนเองต่อสภา โดยตนเองได้รับมอบหมายจากประธานรัฐสภาให้เดินทางมารับหนังสือด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ประชาชนได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการเสนอร่างกฎหมาย
       
       ทั้งนี้ หลังจากรับเรื่องแล้วทางสภาผู้แทนราษฎรจะได้เร่งตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้สนับสนุนทั้งหมดและดำเนินการตามขั้นตอนของสภาต่อไป ขณะเดียวกันตนขอแสดงความยินดีและขอให้การสนับสนุนแนวทางดังกล่าว รวมทั้งขอให้กำลังใจให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวผ่านการพิจารณาของสภาและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

เสนอสภา! เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองยื่นร่าง “พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร”
       

เสนอสภา! เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองยื่นร่าง “พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร”
       

เสนอสภา! เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองยื่นร่าง “พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร”
       

เสนอสภา! เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองยื่นร่าง “พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร”
       

เสนอสภา! เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองยื่นร่าง “พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร”
       

จำนวนคนโหวต 3 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017