หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ | พร็อพเพอร์ตี้
 

ใบสั่งนักการเมือง ปรับสายสีส้ม-สีแดง

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์
27 พฤศจิกายน 2552 15:31 น.

ใบสั่งนักการเมือง ปรับสายสีส้ม-สีแดง

สนข.รับใบสั่งนักการเมือง เร่งปรับเส้นทางรถไฟฟ้า12 เส้นทาง มูลค่า811,070 ล้านบาท นำร่องสายสีส้ม เปลี่ยนจากเส้นทางบางบำหรุ-ศูนย์วัฒนธรรม เป็นตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม ส่วนสายสีแดง เปลี่ยนจากตลิ่งชัน-มักกะสัน เป็นบางบำหรุ-มักกะสัน ด้านโสภณ ซารัมย์ เร่งสร้างสายสีชมพูและสีส้ม รองรับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
       

       แม้ว่าที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) จะปรับปรุงแผนแม่บทมาหลายครั้งและแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากว่ายังไม่เป็นที่ถูกใจพรรคการเมือง-นักการเมืองที่ต้องการเข้าไปเก็งกำไรที่ดินในพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้า เพื่อนำไปขายในราคาที่สูง ดังนั้น ทุกครั้งที่หน่วยงานวางกรอบการพัฒนาจะต้องถูกตีกลับจากครม.พื่อให้มีการปรับปรุงโดยอ้างว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป และล่าสุดกระทรวงคมนาคม โดยสนข. ได้เปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน เพื่อปรับปรุงแผนโครงข่ายรถไฟฟ้าอีกครั้ง หลังจากที่เปิดรับฟังไปแล้วถึง2ครั้ง ซึ่งครั้งนี้มีการปรับแนวเส้นทางใหม่เพื่อให้มีความสะดวกมากขึ้น
       
       แหล่งข่าวจากสนข.กล่าวว่า ที่ผ่านมามีนักการเมืองสั่งให้ปรับแก้แผนพัฒนาระบบขนส่ง เพื่อหวังปั่นราคาที่ดิน โดยปล่อยข่าวว่าจะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเส้นทางต่าง ๆ เพราะจะรู้ก่อนคนอื่นว่าจะมีเส้นทางไหนบ้าง และจะสร้างเมื่อไหร่ ก็จะเข้าไปทำการกว้านซื้อที่ดินในราคาถูกก่อนหรือให้คนไปทำการหลอกซื้อที่ดินจากชาวบ้านในราคาถูกแล้วมาขายในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งมีให้เห็นทุกรัฐบาล เช่น สายสีชมพู และสายสีส้ม ที่แนวเส้นทางจะไปบรรจบที่มีนบุรีนั้นก็มีการเข้าไปซื้อที่ดินไว้แล้วปล่อยข่าวว่ารัฐบาลจะสร้างรถไฟฟ้ามาถึงมีนบุรี เพื่อให้นักลงทุนเข้าไปซื้อเพื่อพัฒนา ทั้งๆที่เส้นทางนี้ยังไม่ค่อยมีระบบขนส่งอื่นเข้าไปมากนัก ซึ่งหากทำได้จริงประชาชนจะต้องเสียเงินต่อรถเพิ่มขึ้น
       
       “ทั้งนี้ การขีดเส้นทางรถไฟฟ้า รัฐบาล หรือรัฐมนตรี ส่วนใหญ่จะมอบให้หน่วยงานไปขีดเส้นทางการพัฒนา เพื่อที่จะเข้าไปกว้านซื้อที่ดินในราคาถูก หลังจากนั้นจะขายออกไปในราคาที่สูงขึ้น โดยอ้างว่าจะมีระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เข้ามา ซึ่งจะต่างจากโครงการก่อสร้างถนน หรือท่าเรือ ที่ถึงแม้ว่าราคาที่ดินจะปรับสูงขึ้นแต่ก็เห็นภาพการก่อสร้างจริงมากกว่าโครงการรถไฟฟ้าที่เป็นเพียงกระดาษเท่านั้น ”แหล่งข่าวกล่าว
       
       สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) กล่าวถึง การปรับแผนแม่บทรถไฟฟ้า 12 เส้นทาง ว่า สนข.จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก่อนที่จะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในกลางเดือนธ.ค.นี้ สำหรับการปรับแผนโครงข่ายรถไฟฟ้าทั้ง 12 เส้นทาง ปรากฏว่ามีปรับเปลี่ยนแนวเส้นทาง 2เส้น คือ สายสีส้ม จากเดิมเริ่มต้นที่บางบำหรุ-ศูนย์วัฒนธรรม ระยะทาง 12 กม. เปลี่ยนเป็นตลิ่งชั่น-ศูนย์วัฒนธรรม ระยะทาง 17.5กม. โดยจะเส้นทางจะผ่านบางกอกน้อย ถ.ราชดำเนิน หลานหลวง ถ.เพชรบุรี ดินแดง ศูนย์วัฒนธรรมฯ เชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายทาง เพื่อลดจุดเปลี่ยนต่อของผู้โดยสาร เอีกทั้งเป็นการให้บริการพื้นที่กลางเมืองด้วยระบบMRT ส่วนสายสีแดง ซึ่งเป็นรถไฟชานเมือง ช่วง ตลิ่งชัน-มักกะสัน ระยะทาง 10.5 กม.เปลี่ยนเป็นบางบำหรุ-มักกะสัน ผ่านบางบำหรุ สามเสน ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ ดินแดง โดยได้เลื่อนการก่อสร้างไปเป็นปี2572
       
       “สาเหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวเส้นทาง เนื่องจากกระทรวงคมนาคมเห็นว่าจะทำให้แนวสายทางเชื่อมเข้ามาในเมืองมากขึ้น ซึ่งจะได้ประโยชน์ในระยะยาว คือ การได้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น จากการลดจุดเปลี่ยนถ่าย ส่วนวงเงินค่าก่อสร้างทั้ง 12 เส้นทาง ระยะทางรวม 487 กม. วงเงินก่อสร้าง811,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ22,000ล้านบาท เนื่องจากเพิ่มสถานีอีก 4 สถานี ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและเอกชน ”สร้อยทิพย์กล่าว
       
       ด้าน โสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สนข. จะต้องจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินโครงการตามแผนแม่บท โดยโครงการที่ต้องเร่งทำ คือ สายสีชมพู (ปากเกร็ด-วงเวียนหลักสี่-วงแหวนรอบนอก-มีนบุรี) ระยะทาง 29.9 กม. มูลค่า 31,300 ล้านบาท และสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรมฯ-บางกะปิ-มีนบุรี) ระยะทาง 20 กม. และ(บางบำหรุ-ศูนย์วัฒนธรรมฯ) ระยะทาง 12 กม. มูลค่า 117,700 ล้านบาท โดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ และรองรับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ขณะที่รถไฟฟ้าสายสีส้มจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรบนถนนรามคำแหงด้วย
       
       สำหรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางที่จะเสนอ ครม.อนุมัติ จะแบ่งการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าเป็น 2 ระยะ คือ 1.แผนโครงข่ายระยะ 10 ปี จะให้บริการภายในปี 2556 และ 2.แผนโครงข่ายระยะ 20 ปี จะให้บริการภายในปี 2572 คาดว่าจะสรุปรายละเอียดเสนอให้ ครม.พิจารณาอนุมัติได้ภายในเดือนธ.ค.นี้
       
       ส่วนโครงการที่เพิ่มเติมในแผนแม่บทมี 4 เส้นทาง คือ สายสีชมพู (ปากเกร็ด-มีนบุรี) ,สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-พัฒนาการ-สำโรง) ,สายสีเทา (วัชรพล-พระราม 4-สะพานพระราม 9 )และ สายสีดำ(ดินแดง-มักกะสัน-สาทร) โดย สนข.แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง คือ 1.โครงข่ายตามแผนเร่งรัด ประกอบด้วย สายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-รังสิต) อยู่ระหว่างการประกวดราคา สายสีแดงอ่อน (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สายสีเขียว(หมอชิต-สะพานใหม่ และแบริ่ง-สมุทรปราการ) ซึ่งจะมีการเจรจาระหว่างกระทรวงคมนาคมกับ กทม.ในสัปดาห์นี้ ส่วนสายสีน้ำเงิน(บางซื่อ-ท่าพระ และหัวลำโพง-บางแค) อยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งเงินลงทุน และสายสีม่วง(บางซื่อ-บางใหญ่) อยู่ระหว่างการประกวดราคา
       
       2.โครงข่ายเพิ่มเติมจะให้บริการในปี 2562 ระยะทาง 132 กม. ประกอบด้วย สายสีแดงเข้ม (หัวลำโพง-บางบอน )สายสีแดงอ่อน(ตลิ่งชัน-ศาลายา และตลิ่งชัน-มักกะสัน ) สายสีเขียวเข้ม (สะพานใหม่-คูคต) สายสีเขียวอ่อน (สนามกีฬาแห่งชาติ-ยศเส) สายสีม่วง (บางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ) สายสีส้ม (บางบำหรุ-มีนบุรี) และสายสีชมพู (ปากเกร็ด-มีนบุรี) 3.โครงข่ายส่วนต่อขยายเส้นทางเดิม จะให้บริการในปี 2572 ประกอบด้วย สายสีแดงเข้ม (บางบอน-มหาชัย) สายสีเขียว(คูคต-ลำลูกกา และสมุทรปราการ-บางปู) สายสีน้ำเงิน (บางแค-พุทธมณฑลสาย 4 ) สายสีม่วง (แคราย-ปากเกร็ด) สายสีเหลือง(ลาดพร้าว-พัฒนาการ-สำโรง) สายสีเทา (วัชรพล-พระราม 4-สะพานพระราม 9) และสายสีดำ(ดินแดง-มักกะสัน-สาทร)

ข่าวล่าสุด ในหมวด
บิวเดอเล็งปรับโครงสร้าง ลุยขยายตลาดต่างประเทศ
แสนสิริเดินเครื่องลุยทาวน์เฮาส์ดัน 10 โครงการตีตลาดทุกเซกเมนต์
กทม.ลุยสร้างโครงข่ายถนน แก้ปัญหาจราจรอัมพาต
PROPERTY WATCH :บ้านหลังแรกเตรียมเฮ
จุดเปลี่ยนตลาดคอนโดมิเนียม ผังเมืองใหม่บีบจากซื้อเป็นเช่า
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
แบ่งปันให้เพื่อน
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หน้าแรก ข่าวปก การเมือง ปริทรรศน์ ธุรกิจภูมิภาค พร็อพเพอร์ตี้ จีนาภิวัตน์
บทความ ตลาดทุน การค้า อุตสาหกรรม ไฟแนนซ์ การตลาด รถยนต์ ท่องเที่ยว บริการ ไอที
แมเนจเมนต์ HR เอสเอ็มอี Tast Education

All site contents copyright ©1999-2009 Thaiday Dot Com Co., Ltd.