หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ | EDUCATION
 

'ม.หัวเฉียว' ปรับทัพใหญ่ เปิดคณะใหม่-ขยายพื้นที่เพิ่ม

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์
1 มิถุนายน 2553 13:29 น.
        “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ปรับตัวครั้งใหญ่ดึงความชำนาญภาษาจีนสร้างคณะใหม่ภาษาและวัฒนธรรมจีน หวังสร้างความโดดเด่น-จัดสรรงบประมาณได้ง่ายขึ้น อนาคตอาจขยายสาขาท่องเที่ยวให้เป็นคณะหลังขยายพื้นที่ใหม่ถึง 30-40 ไร่ เพื่อสร้างโรงแรม-หอพัก-ห้องปฎิบัติการทางนิเทศฯ ชูผลงานการยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลได้รับรางวัลติดอันดับ 1 ใน 5 จากการประกวดของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       
       ตั้งคณะใหม่-ขยายพื้นที่มหา’ลัย
       
        ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน กล่าวถึงการเปิดคณะใหม่ว่า ได้แยกภาษาจีนซึ่งเคยอยู่ในคณะศิลปะศาสตร์ให้มาอยู่ภายใต้คณะใหม่ คือ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เนื่องจากม.หัวเฉียวมีการจับมือกับมหาวิทยาลัยประเทศจีนหลายแห่ง จนเป็นที่รู้จักของนักศึกษาจีนเป็นอย่างดี และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตนักศึกษาจีนมากที่สุด
       
       การแยกตั้งเป็นรูปแบบคณะจะทำให้การบริหารงานทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังสร้างความโดดเด่น และการจัดสรรงบประมาณได้ง่ายขึ้น โดยคณะใหม่นี้จะสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 กลุ่ม คือ ภาษาและวัฒนธรรมจีน และภาษาจีนธุรกิจ ส่วนปริญญาโทมีกลุ่มวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย นอกจากนี้ จะมีการจับมือกับโรงเรียนประถม และมัธยมที่มีความเข้มแข็งในการศึกษาภาษาจีนจำนวน 10 แห่ง เพื่อจัดโครงการพิเศษให้กับเด็กกลุ่มนี้ในหลักสูตรตรีควบโทกลุ่มวรรณคดีจีนและจีนธุรกิจ
       
        “เด็กกลุ่มนี้เรียนภาษาจีนมาไม่น้อยกว่า 12 ปี เขาไม่ต้องมาเรียนภาษาจีนพื้นฐานเหมือนกับเด็กคนอื่น ทำให้สามารถย่นเวลาในการเรียนได้ หลักสูตรนี้จะใช้เวลาในการเรียน 5 ปี หรือ 5 ปีครึ่ง”
       
        ทั้งนี้ โรงเรียนที่ทำ MOU ร่วมกัน คือ นวมินทร์ราชานุสรณ์, สมุทรปราการ, พูนเจริญวิทยาคม, ดัดดารุณี, เจี้ยนหัว, บางแก้วประชาสรรค์ ฯลฯ และที่กำลังจะทำความร่วมมือ คือ สวนกุหลาบและพรหมานุสรณ์ นอกจากนี้ จะขยายระดับปริญญาโทกลุ่มภาษาจีนธุรกิจ โดยจับมือกับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์การค้ายูนาน และกลุ่มสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2 โดยจับมือกับมหาวิทยาลัยกวางซี
       
        สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยประเทศจีน มีทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา-อาจารย์ การให้ทุนการศึกษากับนักศึกษา-อาจารย์ การทำวิจัย การจัดอบรม-สัมมนา การเขียนตำราร่วมกัน อย่าง หลักสูตรปริญญาโทวรรณคดีจีน 2 ปริญญามีการจับมือกับม.หัวเฉียวประเทศจีน หรือแพทย์แผนจีนมีการจับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนที่เซี่ยงไฮ้
       
        ส่วนการรุกเข้ามาเรียนของนักศึกษาจีนในไทยนั้น นักศึกษาที่มาเรียนจะเป็นเด็กที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่จีนไม่ได้ก็จะกระจายตัวมาต่างประเทศ สำหรับม.หัวเฉียวมีเด็กที่สนใจเข้ามาเรียนที่จำนวนมาก และมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นนโยบายการเปิดประเทศของเขา
       
        ผศ.ดร.อุไรพรรณ ยังได้เผยแผนการปรับตัวของมหาวิทยาลัยว่า ในอนาคตอาจแยกสาขาการท่องเที่ยวให้ออกมาเป็นคณะ แต่ต้องรอการขยายพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน โดยได้ซื้อพื้นที่ของคอนโดเมืองทองจำนวน 30-40ไร่เพื่อสร้างเป็นโรงแรม- หอพักให้กับนักศึกษา และอาจารย์ต่างชาติเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
       
       ร่วมทั้งสร้างห้องปฎิบัติการทางนิเทศศาสตร์ อาคารเรียนรวม นอกจากนี้ จะย้ายคณะทางด้านสังคมไปยังพื้นที่นี้ด้วย คาดว่าใน 2 ปีแรกจะสร้างเฟสแรกเสร็จ คือ หอพัก โรงแรม และอาคารเรียนร่วม
       “หลังจากมีพื้นที่ใหม่ทำให้มหาวิทยาลัยจะมีพื้นที่รวมเกือบ 200 ไร่ เราใช้งบในการลงไปทุนพื้นที่ใหม่ 1,000 กว่าล้านบาท ส่วนการจะขยายคณะอื่นๆ คงต้องรอดู อาจจะเป็นคณะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรและวิศวะ”
       
       สู่ความเป็นมหา'ลัยพอเพียง
       
        ผศ.ดร.อุไรพรรณ กล่าวถึงการได้รับรางวัลติดอันดับ 1 ใน 5 จากการประกวด มหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง จากสำนักงานกปร. ว่า ม.หัวเฉียวเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้ โดยสำนักงานกปร.จะตัดสินจากการเข้ามาชมการปฎิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยพอเพียงตามแผนการบริหาร 5 ปี (ปี 2550-2554) โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่เน้นคุณภาพของการศึกษามากกว่าปริมาณนักศึกษา นอกจากนี้ พันธกิจทุกอย่างจะต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
       
        “จริงๆ เราสร้างความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี 2545 โดยมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับบุคลากร ประชาชน ข้าราชการ และปี 2547-48ก็จัดวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งอยู่ในหมวดการศึกษาทั่วไปมาสอนให้กับนักศึกษาปี 1 และ 2 จำนวน 2 หน่วยกิต เรียนอาทิตย์ละครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมงซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นไม่มีการสอนวิชานี้”
       
        โดยเปิดสอนปีละ 1,000-1,500 คน นอกจากการเรียนในห้องเรียนยังมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ เพื่อให้เขาเข้าใจกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักเห็นคุณค่าในการดำเนินชีวิตของตัวเอง สำหรับการวัดผลจะดูจากการสอบ 50% ส่วนที่เหลือคือการทำกิจกรรม เช่น การให้ทำบัญชีรายรับรายจ่าย หรือการจัดทำตารางการเรียนของตัวเอง
       
        “การให้ทำบัญชีจะทำให้เขารู้ว่าใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบ้าง หรือทำตารางเรียนเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องเข้าเรียนกี่ชั่วโมง และมีเวลาที่เหลือเพื่อศึกษาเองกี่ชั่วโมง โดยจะใช้เวลาในการบันทึก 1 เดือน”
       
        นอกจากนี้ มีการนำกรณีศึกษาบุคคลที่ใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มาให้วิเคราะห์ว่าเข้าหลัก 3 ห่วง คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เขายังต้องทำกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ โดยจะทำเป็นรูปแบบนิทรรศการ ละครสั้น ละครเวทีก็ได้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาด้านนี้ ซึ่งกิจกรรมจะต้องปลูกฝึกให้เข้าใจและนำไปใช้ได้ เพื่อให้สอดรับกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 6 ประการ คือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ และกตัญญู
       
        ส่วนแนวทางการบริหารจัดการจะเน้น Good-Governance คือการบริหารแบบโปร่งใส และใครอยากจะเสนอเรื่องใดสามารถส่งตรงถึงอธิการบดีได้เลย นอกจากนี้ ยังเน้นการบริหารแบบประหยัด คุ้มค่า เช่น ลดการใช้กระดาษในการส่งจดหมายเวียน หรือการนำระบบอีเลิร์นนิ่งมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสำหรับนักศึกษา โดยมีการทำไปแล้ว 100 กว่าวิชา ยังมีการจ้างบริษัทเข้ามาบริหารการใช้น้ำไฟ
       
        อย่างไรก็ดี การเป็นม.พอเพียงอาจจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนที่ม.หัวเฉียว แต่อย่างน้อยก็เชื่อว่านักศึกษาจะมีความไว้ใจในมหาวิทยาลัยมากขึ้น สำหรับการขยายองค์ความรู้ไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ผ่านมาก็มีการนำความรู้ไปขยายให้กับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ นอกจากนี้ มีการให้นักศึกษาทำกิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่าย 10 โรง

ข่าวล่าสุด ในหมวด
สสปน.พัฒนา MICE 101 นำร่อง 4 มหาวิทยาลัยพร้อมสู้ศึก AEC
ม.ยูแคลนเปิดวิทยาเขตแรกในไทย มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
"ม.รังสิต" จับมือ "เอเซียมาเจสติคแอร์ไลน์" พัฒนา ผลิต นักบินสู่ตลาด
สร้างเด็กเก่งอังกฤษแต่หัวใจไทย ผ่านมุมมอง 'เจ้าแม่ตาวิเศษ'
ศศินทร์เกาะเทรนด์ Green HR แทรกแนวคิดสอนในหลักสูตร
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
แบ่งปันให้เพื่อน
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หน้าแรก ข่าวปก การเมือง ปริทรรศน์ ธุรกิจภูมิภาค พร็อพเพอร์ตี้ จีนาภิวัตน์
บทความ ตลาดทุน การค้า อุตสาหกรรม ไฟแนนซ์ การตลาด รถยนต์ ท่องเที่ยว บริการ ไอที
แมเนจเมนต์ HR เอสเอ็มอี Tast Education

All site contents copyright ©1999-2009 Thaiday Dot Com Co., Ltd.