หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ | การเมือง
 

ครก.112 เตรียมเคลื่อน 9 จังหวัด 'ล้มเจ้า' ฝ่ายมั่นคงฮึ่ม! ระวัง 'ปฏิวัติ-นองเลือด'

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 9 กุมภาพันธ์ 2555 09:20 น.
       เปิด 9 จังหวัด ครก.112 เตรียมเคลื่อนแก้ มาตรา 112 เป้า 10,000 รายชื่อเสร็จเดือนพ.ค.รับการเมืองร้อน ขณะที่นักวิชาการด้านประชาธิปไตย-รัฐศาสตร์ มองคนในพื้นที่ “ต้านมากกว่าหนุน” โดยเฉพาะคนในอีสาน พร้อมชี้ ครก.112 สุดท้ายฝ่อเพราะประเมินต่ำเกินไป ขณะที่ฝ่ายความมั่นคง ฮึ่ม! เชื่อถ้าไม่หยุดมีโอกาสปฏิวัติ !
       
       จากข้อเสนอทางวิชาการในการลบล้างผลพวงรัฐประหารในประเทศไทย 19 ก.ย.2549 ของกลุ่ม “นิติราษฎร์” จนมาถึงเรื่องร้อนที่สุดอย่างการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่กำลังถูกต่อต้านจากสังคมอย่างหนักในเวลานี้ แม้กระทั่งคนที่ถูกมองว่าเป็นพลพรรคเดียวกันอย่างรัฐบาล พรรคเพื่อไทย หรือนปช.เอง ขณะนี้แม้หลายคนจะเห็นด้วยกับแนวทางของคณะนิติราษฎร์ในการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 แต่ในภาพรวม เมื่อเกิดกระแสต่อต้านที่รุนแรงทำให้มวลมิตรเหล่านั้นต่างออกมาปฏิเสธ และยืนยันในการปกป้องสถาบันสูงสุดเพื่อลดแรงเสียดทานจากสังคมที่มีกับตัวเองลง
       
       นี่อาจเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมารับไม้ต่อจากคณะนิติราษฎร์ คือ ครก.112 หรือ คณะกรรมการรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งแม้จะมีการปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคณะนิติราษฎร์ แต่ปรากฎว่าหลายคนในครก.112 ก็คือคนในคณะนิติราษฎร์
       
       ไม้ต่อที่ ครก.112 รับต่อมาจากคณะนิติราษฎร์นี้ จะทำให้สังคมขัดแย้งรุนแรงขึ้นและนำไปสู่การปฏิวัติได้หรือไม่?

ครก.112 เตรียมเคลื่อน 9 จังหวัด 'ล้มเจ้า' ฝ่ายมั่นคงฮึ่ม! ระวัง 'ปฏิวัติ-นองเลือด'
       เปิด 9 จังหวัด ครก.112 เคลื่อน
       
       แหล่งข่าวคณะทำงาน ครก.112 เปิดเผยกับ 'ผู้จัดการ 360 ° รายสัปดาห์' ว่า การล่ารายชื่อของประชาชนเพื่อเสนอแก้ไข ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 นั้น ขณะนี้มีรายชื่อเข้าร่วมแล้วประมาณ 4,000 คน เป้าหมายของการล่ารายชื่อจะอยู่ที่ 10,000 คนภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อนำเสนอต่อรัฐสภาในโอกาสต่อไป
       
       ก้าวเดินของครก.112 ในการออกไปล่ารายชื่อประชาชนในต่างจังหวัดนั้น จะเน้นในพื้นที่ที่มีเครือข่าย ครก.112 อยู่แล้ว โดยมีทั้งฐานมวลชนคนเสื้อแดง นักกิจกรรม และนักศึกษาบางส่วนที่หลากหลาย โดยคนกลุ่มนี้มีการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในท้องถิ่นเหล่านั้นอยู่แล้ว การไปของครก.112 ก็จะง่ายขึ้น โดยมี 9 จังหวัดที่มองว่าน่าจะมีการการเคลื่อนไหว ได้แก่ ภาคเหนือ มีจังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลก,ภาคอีสานมีจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และ อุบลราชธานี,ภาคตะวันตก ได้แก่จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี และภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานี แต่ขณะนี้ยังต้องรอดูสถานการณ์ว่าจังหวัดใดไปได้ จังหวัดใดไปไม่ได้ และเมื่อไร ซึ่งต้องผ่านการประชุมอีกครั้งหนึ่ง
       
       โดยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดแรกที่ได้มีการเคลื่อนไหวล่ารายชื่อไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีการเปิดซุ้มรับเอกสารลงรายชื่อสนับสนุนการแก้ไขมาตรา 112 และมีการจัดเสวนาวงย่อย ซึ่งรูปแบบที่จะเน้นในการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ จะเน้นการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,มีการจัดเวทีเสวนา,หรือเวทีเผยแพร่แนวคิดดังกล่าว ส่วนที่ว่าจะนำรายชื่อส่งสภาฯ วันเวลา น.ใด ยังไม่มีคำตอบจาก ครก.112
       
       ครก.ปลุกกระแสไม่ขึ้น-รอวันฝ่อ
       
       อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวของ ครก.112 ครั้งนี้ ได้รับการประเมินแล้วว่า จะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นของคนในสังคมไทย
       
       รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และกรรมการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) วิเคราะห์ว่า ในภาพรวมของคนทั้งประเทศขณะนี้ในประเด็นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 นั้น ออกมาในทางไม่เห็นด้วยกับคณะนิติราษฎร์มากนัก เนื่องจากบางส่วนไม่รู้รายละเอียด และคิดว่าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นจึงมองว่าการเคลื่อนไหวเพื่อลงพื้นที่ต่างจังหวัดของคณะ ครก.112 อาจไม่ได้ผล อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการถูกต่อต้านในพื้นที่อย่างรุนแรง
       
       สิ่งที่น่าสนใจคือขณะนี้สังคมไทยได้เป็นสังคมของการสื่อสารข้อมูล ดังนั้นการที่จะมีคนในพื้นที่ต่างจังหวัดสนับสนุนหรือต่อต้านขึ้นอยู่กับว่า ครก.112 และฝ่ายต่อต้าน ได้ทำการสื่อสารไปยังคนในพื้นที่อย่างไร มากน้อยแค่ไหน และใครส่งต่อข้อมูลได้มากกว่า
       
       หากในพื้นที่มีการสื่อสารในแนวความคิดที่ว่า ข้อเสนอในการแก้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เป็นข้อเสนอที่ทำให้เกิดปัญหาต่อสถาบันสูงสุด หรือเป็นการล้มเจ้า เชื่อแน่ว่าสังคมไทยที่ยังเป็นสังคมที่รักสถาบันและรับไม่ได้กับคนที่มีกระบวนการคิดอย่างนี้จะออกมาต่อต้านรุนแรง เหมือนในหลายจังหวัดทางภาคอีสานที่เกิดขึ้นมาแล้ว
       
       “อย่ามองว่าพื้นที่เป็นฐานมวลชนแดง แล้วการเคลื่อนไหวเรื่องนี้จะสำเร็จได้โดยง่าย เพราะคนที่รักสถาบันยังมีอยู่มากและพร้อมออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน และยิ่งบอกล่วงหน้าว่าจะไปจัดที่ไหน ก็เชื่อว่าจะมีกลุ่มมวลชนที่ต่อต้านไปเคลื่อนไหวแน่นอน”
       
       กระแสต่อต้านนี้ เมื่อเกิดในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดแล้ว ก็จะเกิดต่อเนื่องในพื้นที่อื่นๆ ตามมา เหมือนรับช่วงต่อๆกันไป และเวลานั้น ครก.112 อาจจะได้รับผลตอบรับในพื้นที่ในด้านลบมากกว่าบวก
       
       “ครก.112 น่าจะเหนื่อยในทุกพื้นที่ ยิ่งต่างจังหวัดจะยิ่งมีการเคลื่อนไหวต่อต้านรุนแรงกว่าในกรุงเทพ อย่างคนอีสาน คนจงรักภักดีก็ยังมีอยู่มาก ครก.112 ประเมินตรงนี้ต่ำเกินไป”
       
       ทั้งนี้มองว่า การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ของ ครก.112 ท้ายที่สุดแล้ว จะมีคนร่วมลงชื่อสนับสนุนไม่เป็นไปตามเป้า และถึงแม้จะระดมรายชื่อได้ตรงตามเป้าหมาย เมื่อนำมาเสนอรัฐสภาแล้ว กระบวนการรับรองของส.ส.ก็ไม่มีใครกล้าที่จะเห็นด้วยอยู่ดี ดังนั้นการเคลื่อนไหวจึงไม่ได้มีผลอะไรในเชิงการแก้กฎหมายที่แท้จริง
       
       ดังนั้นจึงมองว่าการเคลื่อนไหวของ ครก.112 สุดท้ายจะฝ่อและ ครก.112 จะหยุดเรื่องนี้ไปเอง
       
       คนอีสานไม่ใช่ “ล้มเจ้า”
       
       เช่นเดียวกับ แหล่งข่าวนักวิชาการจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า แม้คนอีสานจะถูกมองว่าเป็นฐานของมวลชนคนเสื้อแดง แต่ปฏิกิริยาของคนอีสานต่อเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 นี้ กลุ่มใหญ่ที่สุดคือกลุ่มที่จะเฉยชา ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพราะไม่ชอบความขัดแย้ง และรอดูก่อนว่ากระแสของกลุ่มใดที่จะชนะ ถึงจะเข้าร่วม
       
       ขณะที่อีกกลุ่มจะรู้สึกเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ต้องแสดงออก เพราะต้องการแสดงออกให้รู้ถึงความต้องการและแสดงออกถึงสิทธิและหน้าที่ ดังนั้นจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่มีจำนวนน้อยกว่าคนที่วางตัวเฉย และประเมินไม่ได้ว่าใครมากกว่ากัน
       
       “จริง ๆ แล้วคนอีสานไม่ใช่คนเสื้อแดงทั้งหมดและก็ไม่ได้ล้มเจ้าทั้งหมด แดงที่เอาเจ้าคือแดงที่เขารู้สึกแค่ว่าถูกเอาเปรียบ ได้รับการปฎิบัติที่ไม่เหมาะสมและคนที่กระทำแบบนี้กับเขาคือข้าราชการและนักการเมืองบางกลุ่มแต่พวกเขายังเคารพและศรัทธาในตัวสถาบันอยู่ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลับเป็นเสื้อแดงที่ถูกปลุกจากแกนนำมาตลอดว่า การที่เขาได้รับความไม่เป็นธรรม เป็นเพราะสถาบันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง”

ครก.112 เตรียมเคลื่อน 9 จังหวัด 'ล้มเจ้า' ฝ่ายมั่นคงฮึ่ม! ระวัง 'ปฏิวัติ-นองเลือด'
       แก้รธน.แตะ “สถาบัน-แม้ว” ชนวนร้อน
       
       ในมุมของ พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) มองว่า การเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นปกปิดความเคลื่อนไหวของรัฐบาล ทั้งการจ่ายเงินเยียวยาคนเสื้อแดง7.5 ล้านบาท รวมไปถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการบริหารงาน ซึ่ง หากจะแก้ในมาตราดังกล่าวยังถือว่าเป็นไปได้ยากเพราะสังคมไม่เห็นด้วย
       
       แต่ประเด็นที่น่าจับตาอย่างแท้จริงก็คือ หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือ การช่วยเหลือพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็มีความเป็นไปได้ว่าที่จะทำให้ผู้คนในสังคม และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยออกมาชุมนุมกดดันรัฐบาล และอาจเกิดความแตกแยกอย่างที่สุด ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะนำไปสู่การทำรัฐประหารได้ หากสถานการณ์รุนแรงมากเกินไป
       
       หวั่น “นองเลือด-ปฏิวัติ”
       
       เช่นเดียวกับแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่มองเห็นว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราษฎร์และครก.112 มีโอกาสนำไปสู่สถานการณ์นองเลือด!
       
       "ทั้งกลุ่มครก.112หรือกลุ่มนิติราษฎร์ ต้องรู้ตัวดีว่ายังอยู่ในแง่มุมของวิชาการจริงหรือไม่ เพราะความแตกแยกเกิดขึ้นแล้ว ลุกลามไปในเชิงการเมืองแล้ว และหากเคลื่อนต่อไป ฉากจบที่น่ากลัวทั้งการนองเลือดจากการปะทะกันของประชาชน หรือการทำรัฐประหารมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่คนกลุ่มนี้ประเมินได้และเลือกที่จะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดขึ้นได้"
       
       แหล่งฝ่ายด้านความมั่นคง ระบุ พร้อมมองว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราษฎร์และครก.นั้น อยู่ในจุดที่เกินจากข้อถกเถียงในมุมวิชาการแล้ว และความเสี่ยงจากการเดินหน้าต่อไปมีปลายทางที่น่าวิตก ซึ่งนักวิชาการกลุ่มนี้จำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากเหตุการณ์หรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น มีนักวิชาการกลุ่มนี้เป็นจุดเริ่มต้น และเป็นผู้พัฒนาการเติบโตของสถานการณ์ การประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้ต่ำเกินไปถือว่า น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
       
       รวมถึงเมื่อมองไปยังปัญหาของ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จริง ตามที่ กลุ่มนักวิชาการทั้ง 2 กลุ่มนี้มองนั้นยังคงอยู่ที่กระบวนการบังคับใช้ กฎหมาย ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง ทั้งกระบวนการพิจารณาคดี การกลั่นแกล้ง เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้สามารถเดินหน้าแก้ไขได้ โดยที่ปัญหามิใช่อยู่ที่ มาตรา112 แต่อย่างใด รวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีความเกี่ยวพันกับสถาบันหลักแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ ศาล และทหาร ซึ่งหากยังคงดึงดันที่จะเดินหน้าต่อไปโดยเพิกเฉยต่อความเสี่ยงหรือเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นก็ถือว่าอันตรายอย่างมาก
       
       "หากมีประชาชนออกมาต่อต้าน ใช้ความรุนแรง หรือทำรัฐประหารเนื่องจากไม่เห็นด้วย กลุ่มนักวิชาการเหล่านี้ไม่อาจแก้ตัวได้ว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะเป็นคนปลุกระดม และที่น่ากลัวก็คือ มวลชนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากหลายเครือข่าย ซึ่งหากมีการทำรัฐประหารจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่าในวันที่ 19 ก.ย. 49 " แหล่งข่าว ทิ้งท้าย
       
       เสียงฮึ่มๆ จากฟากความมั่นคง ตั้งแต่ ผบ.ทบ.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 รวมถึงพล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผบ.ทร.แบบถี่ๆในช่วงนี้คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า เป็นอีกหนึ่งสัญญาณจากทหารที่ล้วนแต่เป็นฝ่ายที่กุมกองกำลัง ดังนั้นแม้สัญญาณนี้จะส่งตรงถึงกลุ่มคณะนิติราษฎร์ และครก.112 แต่สะเทือนถึงเก้าอี้ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีอย่างแรงด้วย!

ข่าวล่าสุด ในหมวด
เบื้องหลังบิ๊กบัง “เปลี๊ยนไป๋” โดดอุ้ม “ทักษิณ” จับตาแผนดันพลังมวลชนต้านทหารปฏิวัติ
ส่งกลิ่นปฎิวัติรุนแรงถึงขั้นล้างบาง ‘รุ่น 14’มหามิตร ‘ทักษิณ’หนุนเสื้อแดงสู้กองทัพ!
ทักษิณสั่งเด็ดหัว 5 บุคคลสำคัญ ชี้ 2 เงื่อนไขผ่านกลับไทยทันที
โหรชี้โลโก้ใหม่อสมท. 'แดงล้อมเก้า' เสริมดวง'ทักษิณ - ปูแดง' - มุ่งล้มอำนาจเก่า!
แม้ว หวังพิชิต 3 เป้าหมายสำคัญ จับตา 3 เดือนอันตราย พร้อมปั้นมวลชนเสื้อแดง - ปิดทางทหารปฏิวัติ
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
แบ่งปันให้เพื่อน
จำนวนคนโหวต 36 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 61 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีอยู่2อย่าง ปฏิวัติ แม้วตาย รับลองทุกอย่างจบใครเห็นด้วยกด+
...
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 55 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เปิดหูเปิดตา หัดดูชาวโลกทีเค้ามองเราบ้างเถอะ ควายเหลืองเอ๋ย
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 54 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่เคยคิดทำร้ายใคร
ไม่เคยคิดฆ่าใคร

ตอนนี้
คิด
คิดแล้ว

อยากฆ่า อยากตึ๊บ ไอ้พวกนิติเรด ไอ้พวกเสื้อแดง

ผมรักประเทศไทย
ผมรักในหลวง
ผมเป็นไทยพุทธ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผมสู้จริงๆ
และ
จะไม่ปราณีเลย
ผมเอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 53 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถึงคลองสระปทุมานาวาราย น่าใจหายเห็นศรีอยุธยา
ทั้งวังหลวงวังหลังก็รั้งรก เห็นนกหกซ้อแซ้บนพฤกษา
ดูปราสาทราชวังเป็นรังกา ดังป่าช้าพงชัฏสงัดคนฯ

๏ อนิจจาธานินสิ้นกษัตริย์ เหงาสงัดเงียบไปดังไพรสณฑ์
แม้กรุงยังพรั่งพร้อมประชาชน จะสับสนแซ่เสียงทั้งเวียงวัง
มโหรีปี่กลองจะก้องกึก จะโครมครึกเซ็งแซ่ด้วยแตรสังข์
ดูพาราน่าคิดอนิจจัง ยังได้ฟังแต่เสียงสกุณา
ทั้งสองฝั่งแฝกแขมแอร่มรก ชะตาตกสูญสิ้นพระชันษา
แต่ปู่ย่ายายเราท่านเล่ามา เมื่อแรกศรีอยุธยายังเจริญ
กษัตริย์สืบสุริย์วงศ์ดำรงโลก ระงับโศกสุขสุดจะสรรเสริญ
เราเห็นยับยังแต่รอยก็พลอยเพลิน เสียดายเกิดมาเมื่อเกินน่าน้อยใจ
กำแพงรอบขอบคูก็ดูลึก ไม่น่าศึกอ้ายพม่าจะมาได้
ยังให้มันข้ามเข้าเอาเวียงชัย โอ้อย่างไรเหมือนบุรีไม่มีชาย
หรือธานินสิ้นเกณฑ์จึงเกิดยุค ไพรีรุกรบได้ดังใจหมาย
เหมือนทุกวันแล้วไม่คัณนาตาย ให้ใจหายหวั่นหวั่นถึงจันทร์ดวงฯ
สยาม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 52 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ปฏิวัติแล้วเอาพวกนี้ไปประหารชีวิตได้เลยครับ ข้อหาทำให้สังคมไทยเสื่อมทราม เราคนไทยจะต้องรักในหลวงเท่านั้น รักไปเรื่อยๆแบบไม่มีเหตุผล ขอท่านจงทรงพระเจริญ
เก้าอี้ซะโดยพลัน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 51 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลองมาบ้านกรูหน่อยสิ
ถ้าไม่คลานกลับไป ให้เตะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 50 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มาปัตตานี ยินดีต้อนรับของฝากเพียบ
เด็กปัตตานี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 49 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"อยากให้ปฏิวัติด่วนจี๋เลยครับ"..แล้วจับแกนนำทุกตัวไปนั่งยางให้หมด..ดูซิมันจะเหลือใครอยู่กับมัน..
Buzzer_win@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 46 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมได้แต่ภาวนาให้การรัฐประหารกระทำโดยฉับพลันรวดเร็วและกวาดล้างหัวโจกให้เรียบ เรารู้ตัวชัดเจนอยู่แล้ว การนองเลือดไม่เกิดดอก อย่างเก่งก็กองโจรวางระเบิด ประชาชนจะยิ่งเกลียดพวกมันเพิ่ม
และเพื่อความวัฒนาผาสุขฝ่ายกุมกำลังจะต้องมีเจตนาจริงใจกวาดล้างพวกซ่องสุมกำลังกบถเหล่านี้แล้วร่วมมือกับประชาน ปัญญาชนพัฒนาประเทศและการเมือง
คนสารเลวก่อกวนชาติบ้านเมืองและเถลิงอำนาจมามากเกินพอ ถ้าต้องกำจัดทิ้งเสียบ้าง เลือดย่อมเสียน้อยกว่าปล่อยให้ปะทะกับผู้รักชาติบ้านเมือง
(อ้ออย่าลืมจับไอ้รองรอมานอฟว์มากระทืบให้ตายคาตรีนด้วยนะ)
ประชาชน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 45 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
วันๆไม่รู้จักทำมาหาแดรก จ้องแต่จะแก้ ม.112 หรือสงสัย "ไอ้บักห่าแม้ว" ให้เงินเยอะสินะ เขี่ยเอ้ย
ปะชื่อพวกมันไว้บนหนังหมาได้เลย งานนี้ขอจัดหนัก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 42 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เตรียมตัวปิดประเทศ
ตามวัฎจักร
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 40 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่ามัวแต่ฮึ่มอยู่เลย เอาเสียทีเถิดท่านคอยมานานแล้ว
คนไทยในแคนาดา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 37 +16 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมว่าปฏิวัติก็ดีเหมือนกันครับ เพราะทุกวันนี้มันล้ำเส้นไปเยอะมากแล้ว
และจริงๆ แล้วการปฏิวัติจะส่งผลกระทบเพียงต่อคนกลุ่มน้อยไม่กี่กลุ่มในประเทศไทย ตั้งแต่เด็กจนโตผมผ่านปฏิวัติมาหลายครั้งแต่ก็ไม่รู้สึกกระทบต่อการใช้ชีวิตแต่อย่างไร แน่นอนอาจทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติบ้าง แต่ก็คงพักเดียวเท่านั้น ที่สำคัญบ้านเราก็มีทรัพยากรมากมายมหาศาลที่สามารถทำให้ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ เพียงแค่เราอยู่กันอย่างพอเพียงเท่านั้น แต่ตอนนี้ผมว่าถึงเวลาล้างบางคนเลวแล้ว
007
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 36 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้ามันไปพิษณุโลกพี่น้องจัดให้มันหน่อยนะคะเอาให้หนัก ยังไงก็ไปชวนสุโขทัยอุตรดิตถ์มารับมันด้วยก็กได้ เผื่อมันจะไม่หนำใจ ตัวเองชั่วแล้วยังไม่พอ ยังคิดจะไปล้างสมองคนอื่นอีก เอาให้พวกมันรากเลือดไปไปเลย เกลียดนักพวกสร้างความแตกแยก เห็นแก่เงิน
อะไรกัน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 35 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมื่อเช้าขับรถไปทำงาน เห็นกลุ่มคน 3-4 คน หลายๆชุมชน เดินเช็คข้อมูลตามบ้านต่างๆ ไม่รู้ว่าเดินขอลายเซ็นหรือไม่ ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการณ์เซ็นไปเพราะว่าจะให้กู้เงินกองทุนหรือโดนหลอกแต่ไม่บอกว่าเซ็๋นไปเพราะล้มเจ้า
เห็นมาเมื่อเช้าที่อุบล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 33 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ครก. = คณะโรคกลากเกลื้อน
คันหู
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 32 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ครก.112 เตรียมเคลื่อนแก้ มาตรา 112......ผมเป็นวิศวกรเคยเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานศูนย์อพยพเขมร ที่เขาอีด่าง+บ้านแก้ง+พนัสนิคม ซึ่งโหดร้ายและทารุณมาก+ลำบากมาก+แย่งกันเข้าแถวรับแจกอาหาร+แย่งกันเข้าห้องน้ำสกปรกทั้งขี้และเยี่ยว+หาน้ำอาบเกือบไม่ได้......ถ้าประชาชนชาวไทยไม่ต้องการเห็นศูนย์อพยพคนไทยในประเทศลาว+พม่า+มาเลเซีย+กัมพูชา...ต้องร่วมกันจัดหนักให้กับ ครก.112 และกลุ่มนbติราษฎร์ (นิติทรราช) และคนในบางตระกูลด่วนที่สุด!
ต้องร่วมกันจัดหนักให้กับ ครก.112 และกลุ่มนิติราษฎร์ ด่วน!
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 31 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่จ.มหาสารคาม มีคนไปจดชื่อ-สกุลและเลขที่บัตรประชาชนของชาวบ้านที่หน่วยเลือกตั้งประจำหมู่บ้านเพื่อนำไปไช้เพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยที่ชาวบ้านไม่มีส่วนรับรู้เลย (เป็นแต่ผลประโยชน์ของผู้ไปจดเท่านั้น เพราะเขาเป็นไพร่ที่ไปรับจ้างจากไพร่ชั้นสูงอีกต่อหนึ่ง)
ขวาน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 29 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
Love the "THAI KING" !!
Love Thailand !!
Thai
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 27 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แผนเบี่ยงเบนความสนใจ เพื่อฮุปพลังงาน
รู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครเอาด้วย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 25 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้องขอขอบคุณคณะนิติราษฎร์ที่ทำให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นเอาใจช่วยครับ ผบ.ทบ.ผบ.ทอ.ผบ.ทร.ช่วยจัดเต็มจัดหนักให้ด้วยครับเจ้านาย
chanut.pp@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 24 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ปว. นองเลือดก็ต้องยอมปล่อยพวกนี้ไว้ไม่ได้ ผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่า ปชช. คนไหนยอมตายเพื่อทักษิณกับนักการเมืองแนนำแดง
รีบทำครับทหารครับ
คนไทยรักประเทศ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 23 +10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ล้างโคตรตะกูลชินวัตร ดามาพงษ์ วงค์สัด ประเทศไทยสงบ
จบกันเสียที
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 22 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอาโมเดลพัทยาไปใช้กับพวกนี้หน่อย จัดหนักเลยไม่ต้องเกรงใจ
ผมรับผิดชอบเอง (ตู้น้องตู่)
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 21 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เรื่องมาตรา 112 เป็นแค่การสับขาหลอกให้ประชาชนลืมเรื่องน้ำท่วมและการฮุบปตท. กฟผ.
Bell
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อีกนานกว่าจะถีงวันเด็ก
รอ วันเด็ก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าหากมีการปฏิว้ติจริงๆ กรุณาช่วยกุดหัวพวกวายร้ายให้หมดทุกคนด้วย อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีซักตัวมั้ยที่ไม่กลัวตาย
คนดอย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้ามีปฏิวัติ ท่านต้องเสียสละคนไทยเลวๆไม่เกิน40คนบ้านเมืองถึงสงบ
40แลกกับคนุ60ล้านคุ้มครับ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำอะไรก็ทำซะเถอะท่าน ผบ.ทบ.ผมรำคาญไอ้พวกจาบจ้วงสถาบันเต็มที่แล้ว ถ้าผมมีอำนาจป่านนี้ไอ้พวกเวรพวกนี้ผมจัดหนักไปแล้ว
คนรักในหลวง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่เห็นมันจะนองเลือดเลย ปฏิวัติพวกหัวโจกมันลอยหน้าลอยตาในเขมร หรือต่างประเทศ ลูกกะจ๊อก ใครกล้าออกมาก็จับมันให้ไปนอนเบียดกันในคุกปล่อยมันอดอาหาร เดี๋ยวมันก็กินเนื้อกันเอง แล้วมันก็จะลดลง
AK-47
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 +46 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอเรียกร้องให้ทหารปฏิวัติ แล้วจัดการนายทุนที่ต้องการฮุบประเทศไห้หมด
ๆๆๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอาเลยพี่ตำหาร....จัดให้ให้แบบหนักหน่อย.......
คนอุดรไม่แดง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 +8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกนิติราดต้องศึกษาสังคมไทยให้เข้าใจมากกว่านี้ สถาบันกษัตริยื เป็นเสาหลักของสังคม ที่อยู่คู่กับความศรัทธาของประชาชน ไม่ต่างอะไรกับสถาบันศาสนา

....สถาบันกษัตริย์นอกจากจะแสดงถึงความเป้นเอกราชของคนไทยแล้ว ยังแสดงถึงความเป็นศักดิ์ศรีของประเทศ การไปแตะต้องจึงเท่ากับไปเหยียบตาปลาของอีกฝ่ายหนึ่ง..........แล้วอะไรจะเกิดขึ้น ในขณะที่นักการเมืองมีแต่คอรรัปชั่น โกงกิน มีอะไรให้ศรัทธา.................
แสงดาวแห่งศรัทธาอยู่คู่สังคมไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เตรียมผักเตรียมไข่ไปเขวี้ยงใส่พวกมัน
เหอๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 +38 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกที่เรียกตัวเองว่านักวิชาการ สำคัญตัวเองผิดหรือเปล่า เราคนธรรมดา หาเช้ากินค่ำ ไม่เห็นหัวพวกคุณหรอก เพราะพวกคุณอ่านตำราแล้วมาตั้งตัวเป็นนักวิชาการ แต่หารากเหง้าตัวเองไม่เจอ สำคัญตัวเองผิด พวกคุณคิดดูให้ดี มีแผ่นดินอยู่โดยไม่ต้องดิ้นรน แล้วคิดทำตัวเป็นเจ้าของประเทศ เคยร้องเพลง ศึกบางระจัน บ้างไหม เคยซึ้งใจเพลงอยุธยาหรือเปล่า รู้จักย่าโมไหม เข้าใจความลำบากของบรรพบุรุษกันบ้างไหม ....ไม่พอใจ โปรดไปอยู่ประเทศอื่น ไป.........
อยากเห็นบ้านเมืองสงบ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ควายแดงถ้าทหารเกิดออกมากรูจะโทษพวกมรึงแล้วอย่ามาบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตย ทั้งๆที่พวกมรึงเป็นผู้ทำให้ชาติเดือดร้อน ชาวบ้านขอนแก่นโดนพวกมรีงหลอกทำประกันชีวิตปีละ1000บาท พวกนี้ก็ตกเป็นเหยื่อจะถอนตัวก็กลัวสูญเงีนอีกอย่างก็หวังได้เงินที่เค้าล่อไว้ พวกเสื้อแดงมันอ้างว่าพวกมันเยอะหลายจังหวัดหารู้ไม่ว่ามันมีวิธีหลอกล่อชาวบ้านให้ถอนตัวไม่ได้
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทหารของพระราชา-พระราชินีทั้งหลายครับ
ไม่ต้องรออะไรอีกแล้ว
ออกมาเถอะครับ
พวกมันเหิมเกริมเกินไปแล้ว เหยียบย่ำหัวใจคนไทยเกินทนแล้ว
หรือพวกท่านจะรอให้ประชาชนออกมาจัดการเอง???
เกลียดคนไม่รักในหลวง (akhanitt สมาชิก)
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 +61 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มันเป็นเหรี้ยอะไรของพวกมันวะ เขาออกมาต่อต้านกันมากมาย ผู้ใหญ่ก็ออกมาเตือนหลายครั้งหลายหนแล้วยังไม่ยอมหยุด ไอ้พวกนี้ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตาจริงๆ
ตู่ สท.ทหารแก่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 +40 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมเป็นครูที่จังหวัดอุบลราชธานี...หนึ่งในจังหวัดที่พวกมันจะมา...ผมสัญญาว่าถ้าเจอหน้ามันที่ไหน...กำปั้นไม่มีตาผมได้กระแทกหน้าพวกมันแน่...
ครูซี่ พธม.อุบล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +49 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าไม่เอา " พระเจ้าอยู่หัว " ก็ขอให้ข้ามโขงไปอยู่ฝั่งตะวันออกเลยครับ แผ่นดินนี้ไม่ยอมเสียดินแดนให้ใคร และยังคงจะรักษาระบอบกษัตริย์ต่อไป....
เขยพิโลก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใครคิดขอให้มีอันเป็นไป
ปฏิวัติเลยสนับสนุน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ตอบกลับ : ความคิดเห็นที่ 29
ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
HOME ข่าวปก การเมือง เศรษฐกิจ - การค้า เศรษฐกิจโลก จีนาภิวัฒน์ ปริทรรศน์
บทความ ธุรกิจภูมิภาค การเงิน การตลาด ไอที ท่องเที่ยว - บริการ บ้าน - ที่ดิน
รถยนต์ E&M B - School HR

All site contents copyright ©1999-2009 Thaiday Dot Com Co., Ltd.