หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ | การเมือง
 

ครก.112 เตรียมเคลื่อน 9 จังหวัด 'ล้มเจ้า' ฝ่ายมั่นคงฮึ่ม! ระวัง 'ปฏิวัติ-นองเลือด'

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 9 กุมภาพันธ์ 2555 09:20 น.
       เปิด 9 จังหวัด ครก.112 เตรียมเคลื่อนแก้ มาตรา 112 เป้า 10,000 รายชื่อเสร็จเดือนพ.ค.รับการเมืองร้อน ขณะที่นักวิชาการด้านประชาธิปไตย-รัฐศาสตร์ มองคนในพื้นที่ “ต้านมากกว่าหนุน” โดยเฉพาะคนในอีสาน พร้อมชี้ ครก.112 สุดท้ายฝ่อเพราะประเมินต่ำเกินไป ขณะที่ฝ่ายความมั่นคง ฮึ่ม! เชื่อถ้าไม่หยุดมีโอกาสปฏิวัติ !
       
       จากข้อเสนอทางวิชาการในการลบล้างผลพวงรัฐประหารในประเทศไทย 19 ก.ย.2549 ของกลุ่ม “นิติราษฎร์” จนมาถึงเรื่องร้อนที่สุดอย่างการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่กำลังถูกต่อต้านจากสังคมอย่างหนักในเวลานี้ แม้กระทั่งคนที่ถูกมองว่าเป็นพลพรรคเดียวกันอย่างรัฐบาล พรรคเพื่อไทย หรือนปช.เอง ขณะนี้แม้หลายคนจะเห็นด้วยกับแนวทางของคณะนิติราษฎร์ในการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 แต่ในภาพรวม เมื่อเกิดกระแสต่อต้านที่รุนแรงทำให้มวลมิตรเหล่านั้นต่างออกมาปฏิเสธ และยืนยันในการปกป้องสถาบันสูงสุดเพื่อลดแรงเสียดทานจากสังคมที่มีกับตัวเองลง
       
       นี่อาจเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมารับไม้ต่อจากคณะนิติราษฎร์ คือ ครก.112 หรือ คณะกรรมการรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งแม้จะมีการปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคณะนิติราษฎร์ แต่ปรากฎว่าหลายคนในครก.112 ก็คือคนในคณะนิติราษฎร์
       
       ไม้ต่อที่ ครก.112 รับต่อมาจากคณะนิติราษฎร์นี้ จะทำให้สังคมขัดแย้งรุนแรงขึ้นและนำไปสู่การปฏิวัติได้หรือไม่?

ครก.112 เตรียมเคลื่อน 9 จังหวัด 'ล้มเจ้า' ฝ่ายมั่นคงฮึ่ม! ระวัง 'ปฏิวัติ-นองเลือด'
       เปิด 9 จังหวัด ครก.112 เคลื่อน
       
       แหล่งข่าวคณะทำงาน ครก.112 เปิดเผยกับ 'ผู้จัดการ 360 ° รายสัปดาห์' ว่า การล่ารายชื่อของประชาชนเพื่อเสนอแก้ไข ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 นั้น ขณะนี้มีรายชื่อเข้าร่วมแล้วประมาณ 4,000 คน เป้าหมายของการล่ารายชื่อจะอยู่ที่ 10,000 คนภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อนำเสนอต่อรัฐสภาในโอกาสต่อไป
       
       ก้าวเดินของครก.112 ในการออกไปล่ารายชื่อประชาชนในต่างจังหวัดนั้น จะเน้นในพื้นที่ที่มีเครือข่าย ครก.112 อยู่แล้ว โดยมีทั้งฐานมวลชนคนเสื้อแดง นักกิจกรรม และนักศึกษาบางส่วนที่หลากหลาย โดยคนกลุ่มนี้มีการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในท้องถิ่นเหล่านั้นอยู่แล้ว การไปของครก.112 ก็จะง่ายขึ้น โดยมี 9 จังหวัดที่มองว่าน่าจะมีการการเคลื่อนไหว ได้แก่ ภาคเหนือ มีจังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลก,ภาคอีสานมีจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และ อุบลราชธานี,ภาคตะวันตก ได้แก่จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี และภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานี แต่ขณะนี้ยังต้องรอดูสถานการณ์ว่าจังหวัดใดไปได้ จังหวัดใดไปไม่ได้ และเมื่อไร ซึ่งต้องผ่านการประชุมอีกครั้งหนึ่ง
       
       โดยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดแรกที่ได้มีการเคลื่อนไหวล่ารายชื่อไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีการเปิดซุ้มรับเอกสารลงรายชื่อสนับสนุนการแก้ไขมาตรา 112 และมีการจัดเสวนาวงย่อย ซึ่งรูปแบบที่จะเน้นในการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆ จะเน้นการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,มีการจัดเวทีเสวนา,หรือเวทีเผยแพร่แนวคิดดังกล่าว ส่วนที่ว่าจะนำรายชื่อส่งสภาฯ วันเวลา น.ใด ยังไม่มีคำตอบจาก ครก.112
       
       ครก.ปลุกกระแสไม่ขึ้น-รอวันฝ่อ
       
       อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวของ ครก.112 ครั้งนี้ ได้รับการประเมินแล้วว่า จะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นของคนในสังคมไทย
       
       รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และกรรมการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) วิเคราะห์ว่า ในภาพรวมของคนทั้งประเทศขณะนี้ในประเด็นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 นั้น ออกมาในทางไม่เห็นด้วยกับคณะนิติราษฎร์มากนัก เนื่องจากบางส่วนไม่รู้รายละเอียด และคิดว่าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นจึงมองว่าการเคลื่อนไหวเพื่อลงพื้นที่ต่างจังหวัดของคณะ ครก.112 อาจไม่ได้ผล อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการถูกต่อต้านในพื้นที่อย่างรุนแรง
       
       สิ่งที่น่าสนใจคือขณะนี้สังคมไทยได้เป็นสังคมของการสื่อสารข้อมูล ดังนั้นการที่จะมีคนในพื้นที่ต่างจังหวัดสนับสนุนหรือต่อต้านขึ้นอยู่กับว่า ครก.112 และฝ่ายต่อต้าน ได้ทำการสื่อสารไปยังคนในพื้นที่อย่างไร มากน้อยแค่ไหน และใครส่งต่อข้อมูลได้มากกว่า
       
       หากในพื้นที่มีการสื่อสารในแนวความคิดที่ว่า ข้อเสนอในการแก้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เป็นข้อเสนอที่ทำให้เกิดปัญหาต่อสถาบันสูงสุด หรือเป็นการล้มเจ้า เชื่อแน่ว่าสังคมไทยที่ยังเป็นสังคมที่รักสถาบันและรับไม่ได้กับคนที่มีกระบวนการคิดอย่างนี้จะออกมาต่อต้านรุนแรง เหมือนในหลายจังหวัดทางภาคอีสานที่เกิดขึ้นมาแล้ว
       
       “อย่ามองว่าพื้นที่เป็นฐานมวลชนแดง แล้วการเคลื่อนไหวเรื่องนี้จะสำเร็จได้โดยง่าย เพราะคนที่รักสถาบันยังมีอยู่มากและพร้อมออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน และยิ่งบอกล่วงหน้าว่าจะไปจัดที่ไหน ก็เชื่อว่าจะมีกลุ่มมวลชนที่ต่อต้านไปเคลื่อนไหวแน่นอน”
       
       กระแสต่อต้านนี้ เมื่อเกิดในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดแล้ว ก็จะเกิดต่อเนื่องในพื้นที่อื่นๆ ตามมา เหมือนรับช่วงต่อๆกันไป และเวลานั้น ครก.112 อาจจะได้รับผลตอบรับในพื้นที่ในด้านลบมากกว่าบวก
       
       “ครก.112 น่าจะเหนื่อยในทุกพื้นที่ ยิ่งต่างจังหวัดจะยิ่งมีการเคลื่อนไหวต่อต้านรุนแรงกว่าในกรุงเทพ อย่างคนอีสาน คนจงรักภักดีก็ยังมีอยู่มาก ครก.112 ประเมินตรงนี้ต่ำเกินไป”
       
       ทั้งนี้มองว่า การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ของ ครก.112 ท้ายที่สุดแล้ว จะมีคนร่วมลงชื่อสนับสนุนไม่เป็นไปตามเป้า และถึงแม้จะระดมรายชื่อได้ตรงตามเป้าหมาย เมื่อนำมาเสนอรัฐสภาแล้ว กระบวนการรับรองของส.ส.ก็ไม่มีใครกล้าที่จะเห็นด้วยอยู่ดี ดังนั้นการเคลื่อนไหวจึงไม่ได้มีผลอะไรในเชิงการแก้กฎหมายที่แท้จริง
       
       ดังนั้นจึงมองว่าการเคลื่อนไหวของ ครก.112 สุดท้ายจะฝ่อและ ครก.112 จะหยุดเรื่องนี้ไปเอง
       
       คนอีสานไม่ใช่ “ล้มเจ้า”
       
       เช่นเดียวกับ แหล่งข่าวนักวิชาการจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า แม้คนอีสานจะถูกมองว่าเป็นฐานของมวลชนคนเสื้อแดง แต่ปฏิกิริยาของคนอีสานต่อเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 นี้ กลุ่มใหญ่ที่สุดคือกลุ่มที่จะเฉยชา ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพราะไม่ชอบความขัดแย้ง และรอดูก่อนว่ากระแสของกลุ่มใดที่จะชนะ ถึงจะเข้าร่วม
       
       ขณะที่อีกกลุ่มจะรู้สึกเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ต้องแสดงออก เพราะต้องการแสดงออกให้รู้ถึงความต้องการและแสดงออกถึงสิทธิและหน้าที่ ดังนั้นจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่มีจำนวนน้อยกว่าคนที่วางตัวเฉย และประเมินไม่ได้ว่าใครมากกว่ากัน
       
       “จริง ๆ แล้วคนอีสานไม่ใช่คนเสื้อแดงทั้งหมดและก็ไม่ได้ล้มเจ้าทั้งหมด แดงที่เอาเจ้าคือแดงที่เขารู้สึกแค่ว่าถูกเอาเปรียบ ได้รับการปฎิบัติที่ไม่เหมาะสมและคนที่กระทำแบบนี้กับเขาคือข้าราชการและนักการเมืองบางกลุ่มแต่พวกเขายังเคารพและศรัทธาในตัวสถาบันอยู่ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลับเป็นเสื้อแดงที่ถูกปลุกจากแกนนำมาตลอดว่า การที่เขาได้รับความไม่เป็นธรรม เป็นเพราะสถาบันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง”

ครก.112 เตรียมเคลื่อน 9 จังหวัด 'ล้มเจ้า' ฝ่ายมั่นคงฮึ่ม! ระวัง 'ปฏิวัติ-นองเลือด'
       แก้รธน.แตะ “สถาบัน-แม้ว” ชนวนร้อน
       
       ในมุมของ พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) มองว่า การเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นปกปิดความเคลื่อนไหวของรัฐบาล ทั้งการจ่ายเงินเยียวยาคนเสื้อแดง7.5 ล้านบาท รวมไปถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการบริหารงาน ซึ่ง หากจะแก้ในมาตราดังกล่าวยังถือว่าเป็นไปได้ยากเพราะสังคมไม่เห็นด้วย
       
       แต่ประเด็นที่น่าจับตาอย่างแท้จริงก็คือ หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือ การช่วยเหลือพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็มีความเป็นไปได้ว่าที่จะทำให้ผู้คนในสังคม และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยออกมาชุมนุมกดดันรัฐบาล และอาจเกิดความแตกแยกอย่างที่สุด ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะนำไปสู่การทำรัฐประหารได้ หากสถานการณ์รุนแรงมากเกินไป
       
       หวั่น “นองเลือด-ปฏิวัติ”
       
       เช่นเดียวกับแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่มองเห็นว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราษฎร์และครก.112 มีโอกาสนำไปสู่สถานการณ์นองเลือด!
       
       "ทั้งกลุ่มครก.112หรือกลุ่มนิติราษฎร์ ต้องรู้ตัวดีว่ายังอยู่ในแง่มุมของวิชาการจริงหรือไม่ เพราะความแตกแยกเกิดขึ้นแล้ว ลุกลามไปในเชิงการเมืองแล้ว และหากเคลื่อนต่อไป ฉากจบที่น่ากลัวทั้งการนองเลือดจากการปะทะกันของประชาชน หรือการทำรัฐประหารมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่คนกลุ่มนี้ประเมินได้และเลือกที่จะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดขึ้นได้"
       
       แหล่งฝ่ายด้านความมั่นคง ระบุ พร้อมมองว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราษฎร์และครก.นั้น อยู่ในจุดที่เกินจากข้อถกเถียงในมุมวิชาการแล้ว และความเสี่ยงจากการเดินหน้าต่อไปมีปลายทางที่น่าวิตก ซึ่งนักวิชาการกลุ่มนี้จำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากเหตุการณ์หรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น มีนักวิชาการกลุ่มนี้เป็นจุดเริ่มต้น และเป็นผู้พัฒนาการเติบโตของสถานการณ์ การประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้ต่ำเกินไปถือว่า น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
       
       รวมถึงเมื่อมองไปยังปัญหาของ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จริง ตามที่ กลุ่มนักวิชาการทั้ง 2 กลุ่มนี้มองนั้นยังคงอยู่ที่กระบวนการบังคับใช้ กฎหมาย ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง ทั้งกระบวนการพิจารณาคดี การกลั่นแกล้ง เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้สามารถเดินหน้าแก้ไขได้ โดยที่ปัญหามิใช่อยู่ที่ มาตรา112 แต่อย่างใด รวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีความเกี่ยวพันกับสถาบันหลักแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ ศาล และทหาร ซึ่งหากยังคงดึงดันที่จะเดินหน้าต่อไปโดยเพิกเฉยต่อความเสี่ยงหรือเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นก็ถือว่าอันตรายอย่างมาก
       
       "หากมีประชาชนออกมาต่อต้าน ใช้ความรุนแรง หรือทำรัฐประหารเนื่องจากไม่เห็นด้วย กลุ่มนักวิชาการเหล่านี้ไม่อาจแก้ตัวได้ว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะเป็นคนปลุกระดม และที่น่ากลัวก็คือ มวลชนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากหลายเครือข่าย ซึ่งหากมีการทำรัฐประหารจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่าในวันที่ 19 ก.ย. 49 " แหล่งข่าว ทิ้งท้าย
       
       เสียงฮึ่มๆ จากฟากความมั่นคง ตั้งแต่ ผบ.ทบ.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 รวมถึงพล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผบ.ทร.แบบถี่ๆในช่วงนี้คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า เป็นอีกหนึ่งสัญญาณจากทหารที่ล้วนแต่เป็นฝ่ายที่กุมกองกำลัง ดังนั้นแม้สัญญาณนี้จะส่งตรงถึงกลุ่มคณะนิติราษฎร์ และครก.112 แต่สะเทือนถึงเก้าอี้ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีอย่างแรงด้วย!

ข่าวล่าสุด ในหมวด
เบื้องหลังบิ๊กบัง “เปลี๊ยนไป๋” โดดอุ้ม “ทักษิณ” จับตาแผนดันพลังมวลชนต้านทหารปฏิวัติ
ส่งกลิ่นปฎิวัติรุนแรงถึงขั้นล้างบาง ‘รุ่น 14’มหามิตร ‘ทักษิณ’หนุนเสื้อแดงสู้กองทัพ!
ทักษิณสั่งเด็ดหัว 5 บุคคลสำคัญ ชี้ 2 เงื่อนไขผ่านกลับไทยทันที
โหรชี้โลโก้ใหม่อสมท. 'แดงล้อมเก้า' เสริมดวง'ทักษิณ - ปูแดง' - มุ่งล้มอำนาจเก่า!
แม้ว หวังพิชิต 3 เป้าหมายสำคัญ จับตา 3 เดือนอันตราย พร้อมปั้นมวลชนเสื้อแดง - ปิดทางทหารปฏิวัติ
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
แบ่งปันให้เพื่อน
จำนวนคนโหวต 36 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 5 +61 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มันเป็นเหรี้ยอะไรของพวกมันวะ เขาออกมาต่อต้านกันมากมาย ผู้ใหญ่ก็ออกมาเตือนหลายครั้งหลายหนแล้วยังไม่ยอมหยุด ไอ้พวกนี้ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตาจริงๆ
ตู่ สท.ทหารแก่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +49 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าไม่เอา " พระเจ้าอยู่หัว " ก็ขอให้ข้ามโขงไปอยู่ฝั่งตะวันออกเลยครับ แผ่นดินนี้ไม่ยอมเสียดินแดนให้ใคร และยังคงจะรักษาระบอบกษัตริย์ต่อไป....
เขยพิโลก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 +46 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอเรียกร้องให้ทหารปฏิวัติ แล้วจัดการนายทุนที่ต้องการฮุบประเทศไห้หมด
ๆๆๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 +40 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมเป็นครูที่จังหวัดอุบลราชธานี...หนึ่งในจังหวัดที่พวกมันจะมา...ผมสัญญาว่าถ้าเจอหน้ามันที่ไหน...กำปั้นไม่มีตาผมได้กระแทกหน้าพวกมันแน่...
ครูซี่ พธม.อุบล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 +38 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกที่เรียกตัวเองว่านักวิชาการ สำคัญตัวเองผิดหรือเปล่า เราคนธรรมดา หาเช้ากินค่ำ ไม่เห็นหัวพวกคุณหรอก เพราะพวกคุณอ่านตำราแล้วมาตั้งตัวเป็นนักวิชาการ แต่หารากเหง้าตัวเองไม่เจอ สำคัญตัวเองผิด พวกคุณคิดดูให้ดี มีแผ่นดินอยู่โดยไม่ต้องดิ้นรน แล้วคิดทำตัวเป็นเจ้าของประเทศ เคยร้องเพลง ศึกบางระจัน บ้างไหม เคยซึ้งใจเพลงอยุธยาหรือเปล่า รู้จักย่าโมไหม เข้าใจความลำบากของบรรพบุรุษกันบ้างไหม ....ไม่พอใจ โปรดไปอยู่ประเทศอื่น ไป.........
อยากเห็นบ้านเมืองสงบ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 61 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีอยู่2อย่าง ปฏิวัติ แม้วตาย รับลองทุกอย่างจบใครเห็นด้วยกด+
...
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 55 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เปิดหูเปิดตา หัดดูชาวโลกทีเค้ามองเราบ้างเถอะ ควายเหลืองเอ๋ย
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 54 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่เคยคิดทำร้ายใคร
ไม่เคยคิดฆ่าใคร

ตอนนี้
คิด
คิดแล้ว

อยากฆ่า อยากตึ๊บ ไอ้พวกนิติเรด ไอ้พวกเสื้อแดง

ผมรักประเทศไทย
ผมรักในหลวง
ผมเป็นไทยพุทธ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผมสู้จริงๆ
และ
จะไม่ปราณีเลย
ผมเอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
การใช้คำหยาบคาย ไม่ดีนะ
สนิด
 
ความคิดเห็นที่ 53 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถึงคลองสระปทุมานาวาราย น่าใจหายเห็นศรีอยุธยา
ทั้งวังหลวงวังหลังก็รั้งรก เห็นนกหกซ้อแซ้บนพฤกษา
ดูปราสาทราชวังเป็นรังกา ดังป่าช้าพงชัฏสงัดคนฯ

๏ อนิจจาธานินสิ้นกษัตริย์ เหงาสงัดเงียบไปดังไพรสณฑ์
แม้กรุงยังพรั่งพร้อมประชาชน จะสับสนแซ่เสียงทั้งเวียงวัง
มโหรีปี่กลองจะก้องกึก จะโครมครึกเซ็งแซ่ด้วยแตรสังข์
ดูพาราน่าคิดอนิจจัง ยังได้ฟังแต่เสียงสกุณา
ทั้งสองฝั่งแฝกแขมแอร่มรก ชะตาตกสูญสิ้นพระชันษา
แต่ปู่ย่ายายเราท่านเล่ามา เมื่อแรกศรีอยุธยายังเจริญ
กษัตริย์สืบสุริย์วงศ์ดำรงโลก ระงับโศกสุขสุดจะสรรเสริญ
เราเห็นยับยังแต่รอยก็พลอยเพลิน เสียดายเกิดมาเมื่อเกินน่าน้อยใจ
กำแพงรอบขอบคูก็ดูลึก ไม่น่าศึกอ้ายพม่าจะมาได้
ยังให้มันข้ามเข้าเอาเวียงชัย โอ้อย่างไรเหมือนบุรีไม่มีชาย
หรือธานินสิ้นเกณฑ์จึงเกิดยุค ไพรีรุกรบได้ดังใจหมาย
เหมือนทุกวันแล้วไม่คัณนาตาย ให้ใจหายหวั่นหวั่นถึงจันทร์ดวงฯ
สยาม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 52 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ปฏิวัติแล้วเอาพวกนี้ไปประหารชีวิตได้เลยครับ ข้อหาทำให้สังคมไทยเสื่อมทราม เราคนไทยจะต้องรักในหลวงเท่านั้น รักไปเรื่อยๆแบบไม่มีเหตุผล ขอท่านจงทรงพระเจริญ
เก้าอี้ซะโดยพลัน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 51 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลองมาบ้านกรูหน่อยสิ
ถ้าไม่คลานกลับไป ให้เตะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 50 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มาปัตตานี ยินดีต้อนรับของฝากเพียบ
เด็กปัตตานี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 49 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"อยากให้ปฏิวัติด่วนจี๋เลยครับ"..แล้วจับแกนนำทุกตัวไปนั่งยางให้หมด..ดูซิมันจะเหลือใครอยู่กับมัน..
Buzzer_win@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 46 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมได้แต่ภาวนาให้การรัฐประหารกระทำโดยฉับพลันรวดเร็วและกวาดล้างหัวโจกให้เรียบ เรารู้ตัวชัดเจนอยู่แล้ว การนองเลือดไม่เกิดดอก อย่างเก่งก็กองโจรวางระเบิด ประชาชนจะยิ่งเกลียดพวกมันเพิ่ม
และเพื่อความวัฒนาผาสุขฝ่ายกุมกำลังจะต้องมีเจตนาจริงใจกวาดล้างพวกซ่องสุมกำลังกบถเหล่านี้แล้วร่วมมือกับประชาน ปัญญาชนพัฒนาประเทศและการเมือง
คนสารเลวก่อกวนชาติบ้านเมืองและเถลิงอำนาจมามากเกินพอ ถ้าต้องกำจัดทิ้งเสียบ้าง เลือดย่อมเสียน้อยกว่าปล่อยให้ปะทะกับผู้รักชาติบ้านเมือง
(อ้ออย่าลืมจับไอ้รองรอมานอฟว์มากระทืบให้ตายคาตรีนด้วยนะ)
ประชาชน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 45 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
วันๆไม่รู้จักทำมาหาแดรก จ้องแต่จะแก้ ม.112 หรือสงสัย "ไอ้บักห่าแม้ว" ให้เงินเยอะสินะ เขี่ยเอ้ย
ปะชื่อพวกมันไว้บนหนังหมาได้เลย งานนี้ขอจัดหนัก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 42 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เตรียมตัวปิดประเทศ
ตามวัฎจักร
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 40 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่ามัวแต่ฮึ่มอยู่เลย เอาเสียทีเถิดท่านคอยมานานแล้ว
คนไทยในแคนาดา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 37 +16 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมว่าปฏิวัติก็ดีเหมือนกันครับ เพราะทุกวันนี้มันล้ำเส้นไปเยอะมากแล้ว
และจริงๆ แล้วการปฏิวัติจะส่งผลกระทบเพียงต่อคนกลุ่มน้อยไม่กี่กลุ่มในประเทศไทย ตั้งแต่เด็กจนโตผมผ่านปฏิวัติมาหลายครั้งแต่ก็ไม่รู้สึกกระทบต่อการใช้ชีวิตแต่อย่างไร แน่นอนอาจทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติบ้าง แต่ก็คงพักเดียวเท่านั้น ที่สำคัญบ้านเราก็มีทรัพยากรมากมายมหาศาลที่สามารถทำให้ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ เพียงแค่เราอยู่กันอย่างพอเพียงเท่านั้น แต่ตอนนี้ผมว่าถึงเวลาล้างบางคนเลวแล้ว
007
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 36 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้ามันไปพิษณุโลกพี่น้องจัดให้มันหน่อยนะคะเอาให้หนัก ยังไงก็ไปชวนสุโขทัยอุตรดิตถ์มารับมันด้วยก็กได้ เผื่อมันจะไม่หนำใจ ตัวเองชั่วแล้วยังไม่พอ ยังคิดจะไปล้างสมองคนอื่นอีก เอาให้พวกมันรากเลือดไปไปเลย เกลียดนักพวกสร้างความแตกแยก เห็นแก่เงิน
อะไรกัน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 35 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมื่อเช้าขับรถไปทำงาน เห็นกลุ่มคน 3-4 คน หลายๆชุมชน เดินเช็คข้อมูลตามบ้านต่างๆ ไม่รู้ว่าเดินขอลายเซ็นหรือไม่ ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการณ์เซ็นไปเพราะว่าจะให้กู้เงินกองทุนหรือโดนหลอกแต่ไม่บอกว่าเซ็๋นไปเพราะล้มเจ้า
เห็นมาเมื่อเช้าที่อุบล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 33 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ครก. = คณะโรคกลากเกลื้อน
คันหู
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 32 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ครก.112 เตรียมเคลื่อนแก้ มาตรา 112......ผมเป็นวิศวกรเคยเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานศูนย์อพยพเขมร ที่เขาอีด่าง+บ้านแก้ง+พนัสนิคม ซึ่งโหดร้ายและทารุณมาก+ลำบากมาก+แย่งกันเข้าแถวรับแจกอาหาร+แย่งกันเข้าห้องน้ำสกปรกทั้งขี้และเยี่ยว+หาน้ำอาบเกือบไม่ได้......ถ้าประชาชนชาวไทยไม่ต้องการเห็นศูนย์อพยพคนไทยในประเทศลาว+พม่า+มาเลเซีย+กัมพูชา...ต้องร่วมกันจัดหนักให้กับ ครก.112 และกลุ่มนbติราษฎร์ (นิติทรราช) และคนในบางตระกูลด่วนที่สุด!
ต้องร่วมกันจัดหนักให้กับ ครก.112 และกลุ่มนิติราษฎร์ ด่วน!
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 31 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่จ.มหาสารคาม มีคนไปจดชื่อ-สกุลและเลขที่บัตรประชาชนของชาวบ้านที่หน่วยเลือกตั้งประจำหมู่บ้านเพื่อนำไปไช้เพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยที่ชาวบ้านไม่มีส่วนรับรู้เลย (เป็นแต่ผลประโยชน์ของผู้ไปจดเท่านั้น เพราะเขาเป็นไพร่ที่ไปรับจ้างจากไพร่ชั้นสูงอีกต่อหนึ่ง)
ขวาน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 29 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
Love the "THAI KING" !!
Love Thailand !!
Thai
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 27 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แผนเบี่ยงเบนความสนใจ เพื่อฮุปพลังงาน
รู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครเอาด้วย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 25 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้องขอขอบคุณคณะนิติราษฎร์ที่ทำให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นเอาใจช่วยครับ ผบ.ทบ.ผบ.ทอ.ผบ.ทร.ช่วยจัดเต็มจัดหนักให้ด้วยครับเจ้านาย
chanut.pp@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 24 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ปว. นองเลือดก็ต้องยอมปล่อยพวกนี้ไว้ไม่ได้ ผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่า ปชช. คนไหนยอมตายเพื่อทักษิณกับนักการเมืองแนนำแดง
รีบทำครับทหารครับ
คนไทยรักประเทศ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 23 +10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ล้างโคตรตะกูลชินวัตร ดามาพงษ์ วงค์สัด ประเทศไทยสงบ
จบกันเสียที
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 22 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอาโมเดลพัทยาไปใช้กับพวกนี้หน่อย จัดหนักเลยไม่ต้องเกรงใจ
ผมรับผิดชอบเอง (ตู้น้องตู่)
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 21 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เรื่องมาตรา 112 เป็นแค่การสับขาหลอกให้ประชาชนลืมเรื่องน้ำท่วมและการฮุบปตท. กฟผ.
Bell
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อีกนานกว่าจะถีงวันเด็ก
รอ วันเด็ก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าหากมีการปฏิว้ติจริงๆ กรุณาช่วยกุดหัวพวกวายร้ายให้หมดทุกคนด้วย อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีซักตัวมั้ยที่ไม่กลัวตาย
คนดอย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้ามีปฏิวัติ ท่านต้องเสียสละคนไทยเลวๆไม่เกิน40คนบ้านเมืองถึงสงบ
40แลกกับคนุ60ล้านคุ้มครับ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำอะไรก็ทำซะเถอะท่าน ผบ.ทบ.ผมรำคาญไอ้พวกจาบจ้วงสถาบันเต็มที่แล้ว ถ้าผมมีอำนาจป่านนี้ไอ้พวกเวรพวกนี้ผมจัดหนักไปแล้ว
คนรักในหลวง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่เห็นมันจะนองเลือดเลย ปฏิวัติพวกหัวโจกมันลอยหน้าลอยตาในเขมร หรือต่างประเทศ ลูกกะจ๊อก ใครกล้าออกมาก็จับมันให้ไปนอนเบียดกันในคุกปล่อยมันอดอาหาร เดี๋ยวมันก็กินเนื้อกันเอง แล้วมันก็จะลดลง
AK-47
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 +46 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอเรียกร้องให้ทหารปฏิวัติ แล้วจัดการนายทุนที่ต้องการฮุบประเทศไห้หมด
ๆๆๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใช่ ยึดทรัพย์ให้หมด จับพวกนักการเมืองชั่วๆประหารไปเลย ต้องเอาให้หมดจดจริงๆ ล้างประเทศ ออกกฏหมายที่จัดการพวกนักการเมืองให้เด็ดขาด เช่นถ้าต้องโทษคดีทางการเมือง ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต ห้ามมีนักการเมือง เครือญาติ กันในสมัยเดียวกัน เกินบ้านละ1คน เป็น สส สว ได้ แค่สมัยเดียวแล้วไม่มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งอีกตลอดชีวิต อยากจะรู้ว่าถ้าได้แบบนี้บ้านเมืองเราจะไม่ดีก็ให้มันรู้ไปสิ ไม่งั้นพวกเข้ามาโกงก็กลุ่มเดิมๆ นามสกุลเดิมๆ
ยย
 
ความคิดเห็นที่ 12 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอาเลยพี่ตำหาร....จัดให้ให้แบบหนักหน่อย.......
คนอุดรไม่แดง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 +8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกนิติราดต้องศึกษาสังคมไทยให้เข้าใจมากกว่านี้ สถาบันกษัตริยื เป็นเสาหลักของสังคม ที่อยู่คู่กับความศรัทธาของประชาชน ไม่ต่างอะไรกับสถาบันศาสนา

....สถาบันกษัตริย์นอกจากจะแสดงถึงความเป้นเอกราชของคนไทยแล้ว ยังแสดงถึงความเป็นศักดิ์ศรีของประเทศ การไปแตะต้องจึงเท่ากับไปเหยียบตาปลาของอีกฝ่ายหนึ่ง..........แล้วอะไรจะเกิดขึ้น ในขณะที่นักการเมืองมีแต่คอรรัปชั่น โกงกิน มีอะไรให้ศรัทธา.................
แสงดาวแห่งศรัทธาอยู่คู่สังคมไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เตรียมผักเตรียมไข่ไปเขวี้ยงใส่พวกมัน
เหอๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 +38 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกที่เรียกตัวเองว่านักวิชาการ สำคัญตัวเองผิดหรือเปล่า เราคนธรรมดา หาเช้ากินค่ำ ไม่เห็นหัวพวกคุณหรอก เพราะพวกคุณอ่านตำราแล้วมาตั้งตัวเป็นนักวิชาการ แต่หารากเหง้าตัวเองไม่เจอ สำคัญตัวเองผิด พวกคุณคิดดูให้ดี มีแผ่นดินอยู่โดยไม่ต้องดิ้นรน แล้วคิดทำตัวเป็นเจ้าของประเทศ เคยร้องเพลง ศึกบางระจัน บ้างไหม เคยซึ้งใจเพลงอยุธยาหรือเปล่า รู้จักย่าโมไหม เข้าใจความลำบากของบรรพบุรุษกันบ้างไหม ....ไม่พอใจ โปรดไปอยู่ประเทศอื่น ไป.........
อยากเห็นบ้านเมืองสงบ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ควายแดงถ้าทหารเกิดออกมากรูจะโทษพวกมรึงแล้วอย่ามาบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตย ทั้งๆที่พวกมรึงเป็นผู้ทำให้ชาติเดือดร้อน ชาวบ้านขอนแก่นโดนพวกมรีงหลอกทำประกันชีวิตปีละ1000บาท พวกนี้ก็ตกเป็นเหยื่อจะถอนตัวก็กลัวสูญเงีนอีกอย่างก็หวังได้เงินที่เค้าล่อไว้ พวกเสื้อแดงมันอ้างว่าพวกมันเยอะหลายจังหวัดหารู้ไม่ว่ามันมีวิธีหลอกล่อชาวบ้านให้ถอนตัวไม่ได้
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทหารของพระราชา-พระราชินีทั้งหลายครับ
ไม่ต้องรออะไรอีกแล้ว
ออกมาเถอะครับ
พวกมันเหิมเกริมเกินไปแล้ว เหยียบย่ำหัวใจคนไทยเกินทนแล้ว
หรือพวกท่านจะรอให้ประชาชนออกมาจัดการเอง???
เกลียดคนไม่รักในหลวง (akhanitt สมาชิก)
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 +61 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มันเป็นเหรี้ยอะไรของพวกมันวะ เขาออกมาต่อต้านกันมากมาย ผู้ใหญ่ก็ออกมาเตือนหลายครั้งหลายหนแล้วยังไม่ยอมหยุด ไอ้พวกนี้ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตาจริงๆ
ตู่ สท.ทหารแก่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เงินตัวเดียว
zz
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกมันอยากเห็นความหายนะของประเทศมันจะให้คนไทยไม่มีแผ่นดินอยู่
ฅนสยาม
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าทำสำเร็จ มานนก้อเอาไปขอตำแหน่ง รศ. ผศ ได้นิ มานก้อเลยทำ
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เราก็ตัดหัวมันซะ
g@gmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 4 +40 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมเป็นครูที่จังหวัดอุบลราชธานี...หนึ่งในจังหวัดที่พวกมันจะมา...ผมสัญญาว่าถ้าเจอหน้ามันที่ไหน...กำปั้นไม่มีตาผมได้กระแทกหน้าพวกมันแน่...
ครูซี่ พธม.อุบล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอให้ทำจริงนะพี่ครูยกนิ้วให้เลย มีกี่ Like ให้หมด
3
 
ความคิดเห็นที่ 3 +49 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าไม่เอา " พระเจ้าอยู่หัว " ก็ขอให้ข้ามโขงไปอยู่ฝั่งตะวันออกเลยครับ แผ่นดินนี้ไม่ยอมเสียดินแดนให้ใคร และยังคงจะรักษาระบอบกษัตริย์ต่อไป....
เขยพิโลก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใครคิดขอให้มีอันเป็นไป
ปฏิวัติเลยสนับสนุน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ตอบกลับ : ความคิดเห็นที่ 29
ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
HOME ข่าวปก การเมือง เศรษฐกิจ - การค้า เศรษฐกิจโลก จีนาภิวัฒน์ ปริทรรศน์
บทความ ธุรกิจภูมิภาค การเงิน การตลาด ไอที ท่องเที่ยว - บริการ บ้าน - ที่ดิน
รถยนต์ E&M B - School HR

All site contents copyright ©1999-2009 Thaiday Dot Com Co., Ltd.