หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ | พร็อพเพอร์ตี้
 

กทม.ลุยสร้างโครงข่ายถนน แก้ปัญหาจราจรอัมพาต

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์
29 มีนาคม 2555 14:38 น.
        กทม. ทุ่มงบ 800 ล้านบาท สร้างโครงข่ายถนน รองรับคนทำงานที่เดินทางมายังศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ เตรียมเชื่อมการเดินทาง 4 ทิศทาง เชื่อมโยงโครงข่ายถนนพหลโยธิน ถนนกาญจนาคม ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก และพื้นที่ดินแดงเข้าด้วยกัน แก้ปัญหารถติด
       
        ปัญหาพื้นที่ดินแดงที่ขาดการเชื่อมก่อกับถนนสายหลักและพื้นที่ธุรกิจชั้นใน ทำให้เกิดการจราจรที่ติดขัดตลอดทั้งวัน ทำให้กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงการจราจรและขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
       
        วัชรินทร์ บรรพต ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า หากมีการย้ายกทม.2 มาอยู่ในพื้นที่เขตดินแดงจะทำให้ความหนาแน่นของจราจรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กทม.จัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง พร้อมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่ดินแดง เพราะดินแดงนั้นมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ถูกโอบล้อมด้วยถนนขนาดใหญ่ แต่มีถนนภายในพื้นที่ขนาดเล็ก มีถนนสายหลัก 5 สาย ได้แก่ ถนนวิภาวดี ถนนรัชดาภิเษก ถนนจตุรทิศ ถนนพระราม9และทางยกระดับ ส่วนถนนสายรอง 5 สาย ได้แก่ ประชาสงเคราะห์ ถนนมิตรไมตรี ถนนแม่พระฟาติมา ถนนพหลโยธิน 2และถนนใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ถนนในการเดินทาง
       
        วัชรินทร์ กล่าวว่า ในอนาคตดินแดงจะมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ คือ การพัฒนาแฟลตดินแดงเป็นคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์มักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการศูนย์การค้าและที่อยู่อาศัยบนถนนพระราม9 สำหรับแผนการพัฒนาโครงข่ายนั้นกำลังอยู่ในช่วงการศึกษาและเจรจากับทหารในการเวนคืนที่ดิน โดยจะใช้งบจากกทม.จะใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี รวมถึงการเชื่อมโยงการเดินทางด้วยระบบการขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้าสายสีส้ม รถไฟฟ้าสายสีฟ้าหรือโมโนเรล และการให้บริการ Shuttle Bus
       
        ด้านสุรศักดิ์ ทวีสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการขนส่งและจราจร กล่าวว่า ในพื้นที่ของดินแดงนั้นมีที่อยู่อาศัยหนาแน่น ทำให้มีการจราจรติดขัดและเกิดการกระจุกตัวของรถ โดยแผนระยะสั้นจะปรับปรุงขยายช่องจราจรถนนโดยรอบพื้นที่อาคารกทม.แห่งใหม่ รวมทั้งการก่อสร้างทางเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับดินแดงเข้าด้วยกัน
       
        ส่วนแผนระยะยาวนั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 1.การเชื่อมต่อถนนประชาสงเคราะห์กับถนนรัชดาภิเษก รวมทั้งออกแบบปรับปรุงจุดตัด 2.การเชื่อมต่อสะพานข้ามแยกดินแดงแนวเหนือ-ใต้จากถนนวิภาวดีรังสิตผ่านถนนเลียบใต้ทางด่วนกับซอยเพชรบุรี 31(ชิดลม) 3.การเชื่อมต่อถนนประชาสงเคราะห์กับมักกะสันผ่านถนนของโครงการ Bangkok City Air Terminal(BCAT) เข้าสู่ซอยนานา สุดท้ายจะทำการปรับปรุงถนนดินแดง และสะพานข้ามแยกโบสถ์แม่พระ
       
        สำหรับแผนงานที่จะทำการก่อสร้างเร่งด่วน คือ ถนนมิตรไมตรีจะขยายช่องจราจรจากเดิม 4เป็น 5 ช่องจราจร และมิตรไมตรี 2 ขยายช่องจราจรจากเดิม2 เป็น 4 ช่องจราจร ส่วนประชาสงเคราะห์ จะขยายช่องจราจรจากเดิม 4 เป็น 6 ช่องจราจร
       
        ทั้งนี้ สำนักการโยธา กทม.ได้ศึกษาทางเลือกไว้ 4 รูปแบบ คือ 1. การเชื่อมถนนกาญจนาคม/วิภาวดีรังสิต และมิตรไมตรี 2 เข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้การเชื่อมต่อโครงสร้างถนนที่มีอยู่แล้ว ซอยมิตรไมตรี2 ขยายได้ 2. เชื่อมถนนกาญจนาคมขาเข้า/วิภาวดีและมิตรไมตรี ปรับลดเชื่อมบางทิศทาง ช่วยลดผลกระทบการใช้พื้นที่และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใช้เงินลงทุน 658 ล้านบาท 3. เชื่อมถนนกาญจนาคม/วิภาวดีและมิตรไมตรี มีลักษณะทางวิศวกรรมดีใช้พื้นที่ก่อสร้างมาก ส่วนถนนมิตรไมตรีขยายได้ยาก ใช้เงินลงทุน 412 ล้านบาท 4.เชื่อมถนนวิภาวดี มิตรไมตรีและมิตรไมตรี 2 เข้าไว้ด้วยกัน รูปแบบนี้จะช่วยประหยัดค่าก่อสร้างและกระจายปริมาณจราจรได้ดี แต่จะใช้พื้นที่เอกชนมาก ใช้เงินลงทุน 463ล้านบาท
       
        แต่อย่างไรก็ตาม สำนักการโยธาฯสรุปเลือกรูปแบบที่ 1 คือ เชื่อมการเดินทางได้ 4 ทิศทาง เชื่อมโยงโครงข่ายถนนพหลโยธิน ถนนกาญจนาคม ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก และพื้นที่ดินแดงเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะทางกายภาพเป็นทางลอดขนาด1 ช่องจราจรต่อทิศทางเชื่อมระหว่างกาญจนาคม ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนมิตรไมตรี 2 โดยออกแบบให้โครงสร้างของทางลอดเชื่อมกับโครงสะพานเดิมตามแนวถนนกาญจนาคม และลดช่องจราจรบนนถนนกาญจนาคม และลดช่องจราจรบนถนนกาญจนาคม ในช่วงทางเชื่อมเหลือทิศทางละ 1 ช่องจราจร
       
        โดยมีข้อดี คือ ไม่ต้องเวนคืนพื้นที่เอกชน สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทาง และลดปัญหาการเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมิตรไมตรี ด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุนนั้นจะช่วยประหยัดค่าใช้รถและเวลาเดินทาง แต่จะมีข้อด้อยคือ มีมูลค่าลงทุนสูง 670 ล้านบาท โดยจะใช้ค่าก่อสร้าง 630 ล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 4 ล้านบาท ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง 36 ล้านบาท ส่วนมีผลกระทบกับพื้นที่ทหารบางส่วน มีพื้นที่เวนคืน 11 ไร่ และอาคาร 13 หลัง ทั้งนี้ จะมีงบในการปรับปรุงถนนโดยรอบอีก 175 ล้านบาท

ข่าวล่าสุด ในหมวด
บิวเดอเล็งปรับโครงสร้าง ลุยขยายตลาดต่างประเทศ
แสนสิริเดินเครื่องลุยทาวน์เฮาส์ดัน 10 โครงการตีตลาดทุกเซกเมนต์
กทม.ลุยสร้างโครงข่ายถนน แก้ปัญหาจราจรอัมพาต
PROPERTY WATCH :บ้านหลังแรกเตรียมเฮ
จุดเปลี่ยนตลาดคอนโดมิเนียม ผังเมืองใหม่บีบจากซื้อเป็นเช่า
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
แบ่งปันให้เพื่อน
จำนวนคนโหวต 3 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
HOME ข่าวปก การเมือง เศรษฐกิจ - การค้า เศรษฐกิจโลก จีนาภิวัฒน์ ปริทรรศน์
บทความ ธุรกิจภูมิภาค การเงิน การตลาด ไอที ท่องเที่ยว - บริการ บ้าน - ที่ดิน
รถยนต์ E&M B - School HR

All site contents copyright ©1999-2009 Thaiday Dot Com Co., Ltd.