หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ | บทความ
 

มุมกว้างมองไกล:สาธิต ติดอาวุธทางปัญญา

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์
29 มีนาคม 2555 15:13 น.
        โดย...ดร.ประยูร อัครบวร
       
       ความเป็นพ่อแม่มีเรื่องที่ต้องคิด บางคนอาจคิดจนเกิดเป็นความทุกข์ กังวลใจในเรื่องหลายๆเรื่องของลูก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องโรงเรียน ผู้ปกครองหลายๆคนต่างมีหลักคิดของตัวเอง บางคนเลือกโรงเรียนฝรั่งเพื่อลูกจะได้ภาษาดีได้สังคมดี บางคนเลือกโรงเรียนที่พ่อแม่เคยเป็นศิษย์เก่า บางคนเลือกโรงเรียนใกล้บ้านให้ลูก ฯลฯ
       
       ความรู้สึกที่มีต่อลูกข้างต้นเป็นความรู้สึกของพ่อแม่คนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพฯและมากกว่าความรู้สึกที่พ่อแม่มีคือเข้าใจในโรงเรียนที่ลูกจะเข้าไปเรียน ว่าปรัชญาของโรงเรียนนั้นเป็นอย่างไร เพราะแม้แต่โรงเรียนมีลักษณะใกล้เคียงกันยังมีความต่างกัน เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องรู้ อย่างนักเรียนโรงเรียนสาธิตส่วนใหญ่กล้าแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น เป็นตัวของตัวเอง บางครั้งอาจดูว่าแข็งกระด้าง อ้างเหตุผลไม่หยุดหย่นฯลฯ แต่ผู้ปกครองต้องยอมเหนื่อยที่จะอธิบาย ต้องคิดว่าถ้าลูกเจอปัญหา แล้วต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จะทำอย่างไร คิดว่าลูกเหมือนเณรน้อยเจ้าปัญญาหรือเจ้าปัญหาก็ต้องสร้างคิดหรือมีหลักคิดให้ได้ ซึ่งหลักคิดและการแสดงออกเป็นขบวนการเรียนรู้ที่นักปราชญ์ทางการศึกษาอเมริกัน จอห์น ดิวอี้ “เรียนโดยการปฏิบัติหรือการกระทำ (Learning by Doing)”
       
       จอห์น ดิวอี้ นักการศึกษา นักจิตวิทยาและนักปรัชญาธรรมชาตินิยม เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งแรกของโลกตั้งที่มหาวิทยาลัยชิคาโก (พ.ศ.2437-พ.ศ. 2447) ชื่อว่าโรงเรียนชิคาโกหรือโรงเรียนปฏิบัติการทดลอง (Laboratory School)
       
       จอห์น ดิวอี้ เชื่อว่าโรงเรียนไม่เป็นเพียงแค่ห้องปฏิบัติการเพื่อการทดลอง วิจัยทฤษฎีและการสอนเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งที่จะทำการศึกษาทดลองเกี่ยวกับปัญหา การสืบค้นหาทางวิชาการต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและกัน ทั้งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ต้องผสมระหว่างปรัชญาและจิตวิทยาเข้าด้วยกัน โดยเชื่อว่าความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างได้ผลก็ด้วยการลงมือกระทำอย่างจริงจัง ตามกระบวนการคิดค้นอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ทั้งเชื่อมโยงถึงความก้าวหน้าในคุณธรรมและการศึกษาที่ต้องทำควบคู่กันไปพร้อมๆกับการส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นประชาธิปไตยให้กับสังคมด้วย (จงรักษ์ ไกรนาม, 2554)
       
       โรงเรียนสาธิตในประเทศไทยสังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆมีถึง 49 แห่ง ซึ่งมีเรื่องราวที่จะให้พูดถึงจะพูดได้มากมาย อย่างน้อยๆนักเรียนในสังกัดสาธิตทั้งหมดสอบผ่านมาตรฐานในการวัดผลทุกครั้งและที่จะเขียนถึงนี้ จะพูดในส่วนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ซึ่งผู้เขียนเป็นผู้ปกครองนักเรียนและเห็นส่วนที่ดีที่อยากให้บรรดานักการเมืองฝึกงาน ที่อยากมีประวัติของตัวเองเป็น ของครอบครัวว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาของประเทศไทย ว่าการจัดการศึกษาที่ดีนั้นต้องเข้าใจและทำอะไรบ้าง
       
       เริ่มจากดูที่คติธรรม ประจำโรงเรียน “รอบรู้ สู้ชิวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม”
       
       รอบรู้ -โรงเรียนต้องการให้นักเรียนมีความรู้ลึกและรู้รอบ หรือมีฐานความรู้ (Knowledge Base) โดยการพัฒนา ให้เป็นผู้รู้จักคิดค้น วางแผนการ หาวิธีการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้จริงด้วยตัวเอง เมื่อต้องแก้ไขปัญหา ก็สามารถทำได้อย่างมีระบบ มีกระบวนการปฏิบัติเป็นขั้นตอน มีหลักการและเป้าหมายชัดเจนในการตัดสินปัญหา
       
       สู้ชีวิต - โรงเรียนต้องการให้นักเรียนเข้มแข็ง สู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง หนักเอาเบาสู้ ไม่เป็นคุณหนูที่ต้องอยู่ห้องแอร์ตลอดเวลา ซึ่งข้อนี้ผู้ปกครองหลายท่านที่รู้จักต่างพูดชื่นชมโรงเรียนเป็นเสียงเดียวกันและถ้าสังเกตุจากการเอาจริงเอาจังกับการทำงานกลุ่มส่งอาจารย์จะรู้ว่าเด็กมีความรับผิดชอบในระดับที่เรียกว่าดี
       
       จิตมั่นคง -โรงเรียนเน้นเรื่องการอยู่อย่างมีความสุข เรียนอย่างมีความสุข เน้นความสุข ความหนักแน่นทางอารมณ์มากกว่าความเป็นเลิศทางปัญญา
       
       ดำรงคุณธรรม - โรงเรียนอบรมให้เด็กได้เข้าถึงศาสนา เข้าใจพระธรรม คำสอนที่ทำให้คนเป็นคนดี เคารพคนดี ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กนักเรียนมีจิตอาสาและบริการสังคม
       
       เพียงแค่คติธรรมประจำโรงเรียน ก็คงสะท้อนให้เห็นว่า ของดีๆ สิ่งดีๆ มีให้เห็นและเกิดได้ทุกถิ่นที่ ซึ่งผู้เขียนมีความสุขทุกครั้งที่ลูกร้องเพลง
       
       “สาธิตเกษตรศาสตร์ มุ่งมาดสร้างสรรค์
       อบรมชีวัน ให้ฉันเป็นคนดี
       ความรู้คุณธรรม น้อมนำทุกถิ่นที่
       สุขเกษมเปรมปรีย์มีให้กัน”
       
       ความสุขนี้อยากให้เกิดกับทุกๆที่ ถ้าเป็นไปได้ก็ขอฝากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือบรรดานักการเมืองฝึกหัดที่มาบริหารการศึกษา ช่วยคิดหรือลงมือทำอะไรให้กับโรงเรียนด้อยโอกาสในบ้าง

ข่าวล่าสุด ในหมวด
มุมกว้างมองไกล:สาธิต ติดอาวุธทางปัญญา
บริแทนนิกา
25 ปี ผู้จัดการรายสัปดาห์ ก้าวต่อไป ก้าวข้ามสื่อ
กองทุนสวัสดิการอ่าวน้อย โมเดลที่องค์กรชุมชนควรศึกษา
มุมกว้างมองไกล:สาธิตเกษตรนานาชาติ มาตรฐานโลก
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
แบ่งปันให้เพื่อน
จำนวนคนโหวต 6 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
HOME ข่าวปก การเมือง เศรษฐกิจ - การค้า เศรษฐกิจโลก จีนาภิวัฒน์ ปริทรรศน์
บทความ ธุรกิจภูมิภาค การเงิน การตลาด ไอที ท่องเที่ยว - บริการ บ้าน - ที่ดิน
รถยนต์ E&M B - School HR

All site contents copyright ©1999-2009 Thaiday Dot Com Co., Ltd.