หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ | SMEs Zone
 

ถอดบทเรียน อำพลฟูดส์ ตอบโจทย์ใหม่ บริหารซัพพลายเชน

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์
12 พฤษภาคม 2554 16:32 น.
ถอดบทเรียน อำพลฟูดส์ ตอบโจทย์ใหม่ บริหารซัพพลายเชน
        ๐ 'อำพลฟูดส์' ตัวอย่างผู้ประกอบการแถวหน้า ที่มุ่งพัฒนาตนเองอยู่ตลอด
       
       ๐ ถอดบทเรียนการบริหารซัพพลายเชนเมื่อเกิดวิกฤตครั้งใหม่
       
       ๐ เห็นภาพผู้นำนักคิด-นักปฏิบัติ ตอบโจทย์พันธมิตรธุรกิจอย่างเป็
       นระบบ
       
       ๐ มุ่งรักษาแชมป์แบรนด์ดัง “ชาวเกาะ” เร่งต่อยอดนวัตกรรมกะทิ สร้างแบรนด์ใหม่ “รอยไทย” รุกตลาดโลก
       
       “ในวันนี้การอยู่แบบตัวใครตัวมันไม่ได้แน่นอนการบริหารซัพพลายเชนจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในทุกส่วน ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมองทุกส่วนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ Strategic Partner เพราะเมื่อทำได้ดีจุดแรกที่จะได้ประโยชน์ทันทีคือการลดต้นทุนและกำไรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่วนอื่นๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพสินค้า โอกาสในการขาย และการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ”
       
       “แน่นอนว่าในยุคที่มีการแข่งขันรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทุกส่วนเข้าหากันได้ดีแล้ว ธุรกิจจะเสียเปรียบคู่แข่งขันได้ง่าย” เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ผู้นำกะทิสำเร็จรูปบรรจุกล่องยูเอชทีในชื่อ “ชาวเกาะ” น้ำแกงพร้อมปรุงในชื่อ “รอยไทย” และผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและเครื่องดื่มอื่นๆ กล่าวถึงการบริหารซัพพลายเชนที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญมากขึ้น
       
       ๐ “กลางน้ำ” มองตัวเองก่อน
       
       ในการทำธุรกิจ ธรรมชาติทั่วไปของผู้ประกอบการมักจะมองในส่วนของ “กลางน้ำ” คือการมองที่ตัวเองก่อน โดยมุ่งไปที่การปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารขององค์กร สำหรับอำพลฟูดส์ก็เช่นกัน ในช่วง 5 ปีคือ ปี 2548 -2553 มีการทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การลดต้นทุนอย่างจริงจัง และนำระบบบริหารจัดการต่างๆ เช่น LEAN , KAIZEN , QCC มาใช้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องปรับราคาขาย ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี และยังได้กำไรเพิ่มขึ้นอีกด้วย
       
       แต่ในการเปลี่ยนแปลงย่อมมีการต่อต้านจากคนในองค์กร เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรและมีผลกระทบหรือเปล่า เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยคือการให้ความรู้ว่าเรื่องที่ต้องการทำคืออะไรเพื่อให้การต่อต้านลดลง มีการสื่อสารให้ทั้งองค์กรเข้าใจชัดเจน ทุกอย่าง มีขั้นตอนก่อนที่จะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไป และคิดเสมอว่า“วิกฤตเป็นโอกาส” เพราะเมื่อเกิดวิกฤตภายนอก เช่น บริษัทอื่นๆ มีการปลดพนักงาน ที่นี่จะใช้เป็นจังหวะในการบอกว่าไม่อยากให้เกิดแบบนั้น จึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนในองค์กรรู้วิธีการและสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้มากขึ้น เมื่อภาพขององค์กรเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมาก เป้าหมายหนึ่งที่ตั้งเป้าไว้คือการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่นี่จึงมีการฝึกอบรมตลอดเวลา เพราะมองว่าเป็นเรื่องสำคัญ และช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนได้เร็ว

ถอดบทเรียน อำพลฟูดส์ ตอบโจทย์ใหม่ บริหารซัพพลายเชน
        เนื่องจากการปรับกระบวนการทำงานที่ผ่านมา มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เช่น ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบ MRP เพื่อใช้ที่โรงงาน หรือระบบ ERP (Entreprise Resource Planning) ซึ่งใช้กับทั้งองค์กร ทำให้สามารถทำในสิ่งที่เมื่อก่อนทำไม่ได้ เช่น การปิดบัญชีตอนสิ้นเดือน การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขต่างๆ ย้อนหลัง หรือการใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น เช่น แขนกล 1 แขนลดคนได้ 16 คน และทำงานได้เร็วกว่า เป็นการช่วยลดปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน และเพราะเรื่องของความรวดเร็วในธุรกิจ (Speed) มีความสำคัญมากขึ้น
       
       ในการปรับปรุงการบริหารจัดการในส่วนของ “กลางน้ำ” แม้ว่าเครื่องมือและเทคโนโลยีสามารถใช้เงิน ซื้อได้ แต่ในส่วนของ”คน” ต้องมีแนวทางและวิธีการที่ดี เช่น ปัจจุบันมีพนักงาน 800 คน เป็นแรงงานระดับล่างหรือรายวัน 60% และพนักงานในออฟฟิศ 40% เพราะคนไทยไม่ค่อยทำงานระดับล่าง ทำให้ต้องใช้แรงงานต่างด้าวเกือบ 300 คน ซึ่งนโยบายเรื่องคน เมื่อเข้ามาอยู่ในอำพลฟูดส์ถือว่าเท่ากัน เพราะฉะนั้น อะไรก็ตามที่แรงงานไทยได้แรงงานต่างด้าวได้เท่ากันหมด ไม่แบ่งแยก ไม่ว่ากิจกรรมอะไรที่เล่นมีสิทธิเท่ากัน ทำให้มีความสุขร่วมกัน
       
       “เพราะการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญ ในตอนนี้ มองคนเป็นทรัพย์สิน แต่บริหารยากกว่าเครื่องจักรเพราะคนมีชีวิตจิตใจ มีการจ้างที่ปรึกษาเข้ามา ปรับปรุง HR แบบเดิม เป็น HR แบบใหม่ จากเอชอาร์ธุรการ เช่น เก็บประวัติสถิติขาดลามาสาย ฯลฯ มาเป็น
       Stratergic Partner หรือหุ้นส่วนธุรกิจกับทุกสายงาน ขณะนี้ กำลังเข้าสู่กระบวนการซึ่งเอชอาร์ต้องเข้ามาช่วยตั้งแต่เริ่มเขียนแผนธุรกิจ ว่าปีหน้าจะขยายแบบนี้ จะทำอย่างไร แต่ละฝ่ายจะเป็นอย่างไร และทำในเรื่องเทรนนิ่ง จัดคอร์สให้เหมาะกับโรดแม็พ และต่อไปจะทำในเรื่อง Talent เพื่อเตรียมความพร้อมของคนให้มากขึ้น ซึ่งบทบาทใน 3 ปีข้างหน้าวางไว้ว่าเอชอาร์จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร”
       
       ๐ “ต้นน้ำ” ความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง
       
       แม้ในวันนี้องค์กรจะแข็งแรง แต่ก็มีความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้ คือปัญหามะพร้าวขาดแคลนอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 มีวัตถุดิบเข้ามาแค่ 30% แม้ว่าปัญหาการขาดทุนค่อยๆ ลดลงเพราะสามารถเพิ่มราคาขายได้ แต่ในช่วง 4 เดือนคือกันยายน - ธันวาคม 2553 จากที่ควรจะได้กำไร 140 ล้านบาท กลับเหลือแค่ 60 ล้านบาท เพราะรายจ่ายคงที่ แต่ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นทุกวัน ขณะที่ราคาขายต้องใช้เวลา 1-2 เดือนจึงจะปรับขึ้นได้
       
       เหตุการณ์นี้ทำให้ได้บทเรียนชัดว่า องค์กรแข็งแรงอย่างเดียวไม่พอ ต้องมองไปที่ “ต้นน้ำ” ด้วย จึงเริ่มหันไปที่เกษตรกร โดยร่วมกับศูนย์ชีวินทรีย์แห่งชาติ ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยแห่งชาติ ในการถ่ายทอดความรู้การกำจัดศัตรูพืชโดยใช้แมลง แทนที่จะใช้ยาฆ่าแมลง และกำลังสนับสนุนให้เกษตรกรตั้งโรงเลี้ยงแมลง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไป อีกทั้งจะทำโครงการให้มีการสอนนักเรียนในโรงเรียนในจังหวัดประจวบฯ ทำกิจกรรมเลี้ยงแมลงเพื่อไปปล่อยให้เป็นตัวไปทำลายแมลงศัตรูพืชที่ทำลายมะพร้าว เป็นการสร้างความรู้ให้ยั่งยืนอยู่ในพื้นที่

ถอดบทเรียน อำพลฟูดส์ ตอบโจทย์ใหม่ บริหารซัพพลายเชน
        นอกจากนี้ เพื่อต้องการจะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้น จึงมีการซื้อพันธุ์มะพร้าวจากกรมส่งเสริมการเกษตร 8.4 หมื่นต้นเพื่อจะไปแจกให้เกษตรกร ซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตเพิ่มจาก 12 ทะลาย เป็น 14 ทะลายต่อหนึ่งปี ผลดกเต็มต้นกว่า ได้จำนวนลูกมากกว่าและเนื้อหนากว่า และคิดว่าต่อไปราคาจะไม่ต่ำกว่าลูกละ 10 บาท ซึ่งถือว่าจูงใจเพราะถ้าขายได้แค่ 7-8 บาทเกษตรกรก็ดีใจแล้ว ทั้งนี้ เชื่อว่าราคาจะไม่กลับไปต่ำกว่าเดิม เพราะมีความต้องการมากขึ้น เช่น การใช้เป็นพืชพลังงาน และการนำไปทำเครื่องสำอาง
       
       “เหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่าต้องลงลึกไปถึงตัวเกษตรกร เพื่อดูแลเรื่องผลผลิต แต่ในส่วนนี้มองว่าเป็นกิจกรรมซีเอสอาร์มากกว่า เพราะเราช่วยเกษตรกรในภาพรวม ไม่ได้ทำเฉพาะที่ส่งให้เรา เมื่อก่อนที่วัตถุดิบขาดแคลนหายไป 40% นับว่ามากแล้ว แต่ครั้งนี้หายไป 70% ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน และราคาขึ้นมา 4 เท่า จากลูกละ 5-6 บาท เป็น 20 บาท ทำให้ต้องนำเข้าจากอินโดฯ ทั้งที่ไม่อยากนำเข้าเพราะอยากสนับสนุนของไทย และการนำเข้าไม่ได้ทำให้ต้นทุนถูกกว่า แต่จะทำให้วัตถุดิบในประเทศไม่เพิ่มราคาสูงไปกว่านี้ ซึ่งราคามะพร้าวขูดในตลาดสดเพิ่มไปถึงกิโลกรัมละ 80 บาท”
       
       “คิดว่าปีนี้ยังต้องนำเข้าทั้งปี จนถึงประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายนปีหน้าสถานการณ์จึงจะดีขึ้น เพราะช่วงที่ผ่านมาฝนตกทั้งปี มะพร้าวชอบน้ำ ใช้เวลาออกดอกจนติดผลในช่วง 1 ปี ตอนนี้ใช้มะพร้าวจากอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวเพราะผลเล็กกว่าของไทย เนื้อไม่หนาเท่า คุณภาพและความมันสู้ของไทยไม่ได้ เราต้องรักษาพันธุ์มะพร้าวของไทยให้ดี”
       
       เดิมการบริหารซัพพลายเชนไปเน้นในจุดเดียวคือกลางน้ำหรือองค์กร แต่ปัจจุบันมองว่าต้องบริหารทุกส่วนด้วยการมองว่าเป็นองค์รวม เพราะอีกเหตุผลหนึ่งที่ตามมาคือกฎระเบียบใหม่ในการส่งออกในอนาคตบนฉลากต้องมีการให้ข้อมูลในเรื่องของคาร์บอนฟูทปริ้นท์ว่าสินค้านี้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือการทำให้เกิดโลกร้อนได้เท่าไร ซึ่งไม่ใช่แค่ลดในส่วนของโรงงานเท่านั้น แต่ต้องลดทั้งซัพพลายเชน ซึ่งในส่วนต้นน้ำ เช่น เดิมเกษตรกรเมื่อกะเทาะมะพร้าวออกมาแล้วทิ้งน้ำมะพร้าวไปกลายเป็นแหล่งน้ำเสียซึ่งก่อให้เกิดก๊าซมีเทนทำให้โลกร้อน จึงต้องสอนให้เขานำน้ำมะพร้าวไปทำปุ๋ยน้ำอีเอ็มลดการปล่อยเป็นของเสีย ถ้าบริษัทไม่ช่วยจัดการก็ไม่ได้คาร์บอนฟูทปริ้นท์ ซึ่งจะส่งผลต่อการขายเข้าไปในต่างประเทศ เช่น ยุโรป จะไม่รับสินค้า
       
       ส่วนการสนับสนุนพ่อค้าคนกลาง ตามปกติส่วนใหญ่ของพ่อค้าคนกลางที่รวบรวมมะพร้าวมาให้ถ้าส่งให้ที่นี่มักจะไม่ส่งให้ที่อื่น เพราะที่นี่มีข้อดีคือรับซื้อทั้งหมดไม่จำกัดจำนวน เพราะเข้าใจว่าผลผลิตของเกษตรกรไม่มีความแน่นอนบางทีมากบางทีน้อย และมีกำลังการผลิตมากและที่สำคัญยังมีเทคโนโลยีทำเป็นกะทิเข้มข้นเพื่อลดพื้นที่จัดเก็บเหลือเพียง 1 ใน 5และยังใช้เป็นสต๊อกเพราะเก็บได้นานอีกด้วย นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนในเรื่องอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าสินค้าให้เร็วมาก การให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยถ้าพฤติกรรมที่ผ่านมาดี หรือความช่วยเหลือต่างๆ เช่น ให้เงินสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้ส่งมะพร้าวซึ่งไม่ใช่แค่คนที่ส่งให้ที่นี่เท่านั้น
       
       ในส่วนของคุณภาพวัตถุดิบ มีการช่วยให้ผู้ค้ามีวิธีการจัดการที่ดีเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีมาป้อนโรงงาน โดยมีการให้เจ้าหน้าที่ ไปดูแลให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการคุณภาพ และทำเป็นตัวอย่าง รวมทั้ง มีการไปตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานซึ่งการส่งเจ้าหน้าที่ไปเป็นทั้งการเยี่ยมสร้างความสัมพันธ์ และกระตุ้นผู้ค้าอีกด้วย
       
       “วิธีของเราเป็นเรื่องของสัญญาใจ การไปช่วยเขามองว่าเป็นการเกื้อกูลกัน เพราะถ้าเขาอยู่ไม่ได้เราก็ลำบากเหมือนกัน”
       
       ๐ “ปลายน้ำ” จุดเชื่อมโยงสุดท้าย
       
       สำหรับซัพพลายเชนในส่วนของ “ปลายน้ำ” ตอนนี้ช่องทางจัดจำหน่ายค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากอำนาจการต่อรองอยู่ที่โมเดิร์นเทรด ส่วนเทรดิชั่นนอลเทรดถึงแม้จะยังมีจำนวนมาก แต่ถ้าไม่ได้รับการดูแลจะตายลงไปอีกมาก บริษัทฯ จึงมีนโยบายขายในราคาเดียวกัน ไม่ได้ขายให้โมเดิร์นเทรดในราคาต่ำกว่า เพราะถ้าขายต่ำกว่าจะมีการนำไปตัดราคาซึ่งจะทำให้เทรดิชั่นนอลเทรดอยู่ไม่ได้
       
       นอกจากนี้ จะมีการนำระบบไอทีมาใช้ โดยให้เทรดิชั่นนอลเทรดสั่งของผ่านระบบทำให้ต้นทุนของเราต่ำลง เพราะเมื่อก่อนบริษัทฯ ต้องส่งเซลส์เดินทางไป ซึ่งช้าและมีต้นทุนสูง แต่เมื่อลดต้นทุนส่วนนี้ได้จะย้อนกลับไปเป็นส่วนลดให้กับร้านค้า ทำให้ต้นทุนเขาต่ำลงสามารถสู้กับโมเดิร์นเทรดได้ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการจูงใจด้วยการให้ส่วนลดเมื่อสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต โดยคิดว่าจะเริ่มในปีหน้ากับร้านค้าที่พร้อมก่อน ซึ่งน่าจะเป็นยี่ปั๊วรายใหญ่ๆ
       
       นอกจากนี้ ถ้าร้านค้ายอมเชื่อมโยงถึงขั้นให้บริษัทฯ ช่วยดูสต๊อกและจัดการออร์เดอร์ให้โดยไม่รอให้สินค้าหมดหรือขาดตลาด ขณะที่พนักงานขายของบริษัทฯ จะมีการปรับบทบาทนอกจากแค่รับออร์เดอร์และเก็บเงิน จะกลายเป็นคนที่ต้องบริหารความสัมพันธ์ สามารถแนะนำและช่วยเหลือด้านการตลาดให้กับร้านค้าได้
       
       ในตอนนี้การนำไอทีมาใช้เริ่มกับต้นน้ำ มีการทดสอบกับซัพพลายเออร์บางส่วน เช่น ผู้ผลิตลังกระดาษ เขาจะเห็นสต๊อกของเรารู้ว่าต้องการหรือยัง นอกจากเรามีการคาดการณ์ความต้องการใช้ขั้นต่ำ เพื่อให้เขารู้และนำไปวางแผนการผลิตล่วงหน้าได้ ช่วยให้ควบคุมต้นทุนการผลิตเขาอยู่แล้ว และช่วยบริหารสต๊อกของเราได้ด้วย ทำให้เราไม่ต้องสต๊อกมาก
       
       ในส่วนของต่างประเทศ แนวทางใหม่ในการบริหารจัดการจะเป็นการเขียนแผนธุรกิจเพื่อเข้าไปนำเสนอและสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยกัน ไม่ใช่การได้คำสั่งซื้อแล้วจบ แต่ต้องช่วยให้ขายได้ด้วย เช่น การไปช่วยเปิดตลาด การโฆษณาและส่งเสริมการขาย ซึ่งตั้งแต่บริษัทฯ ได้สินค้าที่มีศักยภาพสูงคือ “รอยไทย” เป็นนวัตกรรมต่อยอดของกะทิ และมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทำให้สามารถบุกตลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง และเริ่มได้ตัวแทนจำหน่ายมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเห็นได้ชัด จากที่เคยวางสัดส่วนเป้าหมายยอดขายต่างประเทศ 30% อนาคตจะเพิ่มเป็น 50% เพราะเริ่มเห็นชัดว่าตลาดต่างประเทศเติบโตอย่างชัดเจน
       
       “ระบบไอทีที่จะทำกับปลายน้ำจะย้อนกลับมาต้นน้ำและกลางน้ำ เมื่อทุกอย่างเชื่อมโยงกันจะทำให้การคาดการณ์ทั้งหมดแม่นยำขึ้น ตอนนี้ฝ่ายขาย ฝ่ายตลาด กับโรงงานมักจะมีปัญหาเพราะคาดการณ์ตัวเลขไม่ตรง เพราะฉะนั้น เมื่อรู้ความต้องการก็จะวางแผนได้ตรง ผลที่ได้กลับมาจะเห็นชัด” ผู้บริหารมากประสบการณ์ย้ำถึงความสำคัญในการบริหารซัพพลายเชน

ข่าวล่าสุด ในหมวด
พลิกมิติใหม่กระตุ้นแฟรนไชส์ ปั้นอีเว้นต์เจาะตลาดซื้อ - ขายธุรกิจ
‘เชตวัน รีทรีท รีสอร์ท’ พลิกมิติธุรกิจนวด ชูจุดขายใหม่ความสุขเจาะกลุ่มครอบครัว
คอนเซ็ปต์ทรีชูธง zero waste รุกนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ
วอลลาราจัดเต็มนวัตกรรมนาซา ซักผ้าไม่ใช้ผงซักฟอก
ธนิยะกรุ๊ปต่อยอดความสำเร็จ บริหารธุรกิจแบบคิดบวก
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
แบ่งปันให้เพื่อน
จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หน้าแรก ข่าวปก การเมือง ปริทรรศน์ ธุรกิจภูมิภาค พร็อพเพอร์ตี้ จีนาภิวัตน์
บทความ ตลาดทุน การค้า อุตสาหกรรม ไฟแนนซ์ การตลาด รถยนต์ ท่องเที่ยว บริการ ไอที
แมเนจเมนต์ HR เอสเอ็มอี Tast Education

All site contents copyright ©1999-2009 Thaiday Dot Com Co., Ltd.