หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ | MANAGEMENT
MANAGEMENT csr spotlight

ความเป็นเลิศที่มี CSR กิจการจะเจริญอย่างยั่งยืน

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์
30 มีนาคม 2555 11:21 น.
        โดย : สุวัฒน์ ทองธนากุล
       
       รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA ซึ่งย่อมาจาก Thailand Quality Award ถือเป็นรางวัลระดับมาตรฐานโลก เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิค และกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้
       
       องค์กรใดผ่านการตรวจประเมินและได้รางวัล TQA จึงถือว่ามีคุณภาพ “ระดับโลก” (World Class) เพราะใช้เกณฑ์การวัดตามมาตรฐานสากลทั้ง 7 คือ
       
       1.การนำองค์กร 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3.การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 4.การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6.การจัดกระบวนการ 7.ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ความเป็นเลิศที่มี CSR กิจการจะเจริญอย่างยั่งยืน
        ขณะเดียวกันความสำคัญของกระบวนการพัฒนาการบริหารกิจการตามแนวทางของเกณฑ์ TQA ก็คือการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพราะการขับเคลื่อนองค์กรตามเกณฑ์ทั้ง 7 ข้างต้นยังมี ค่านิยมหลักและแนวคิด ซึ่งส่งผลให้เกิดคุณค่าที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ
       
       1.การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 2.ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า 3.การเรียนรู้ขององค์กร และของแต่ละบุคคล 4.การให้ความสำคัญแก่พนักงานและคู่ค้า 5.ความคล่องตัว 6.การมุ่งเน้นอนาคต 7.การจัดการเพื่อนวัตกรรม 8.การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 9.ความรับผิดชอบต่อสังคม 10.การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 11.มุมมองในเชิงระบบ
       
       แม้ว่าในค่านิยมหลักและแนวคิดของเกณฑ์ TQA จะให้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสภาวะโลกยุคใหม่หมายรวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย ผมเห็นว่านับจากนี้ไปประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ก็จะได้รับความสำคัญชัดเจนขึ้นอีก
       
       สมภพ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เคยให้ความเห็นว่าการพิจารณาตรวจประเมินก็น่าจะอิงหลักการของ “ISO 26000” ซึ่งว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรง
       
       เช่นเดียวกับที่ ดร.โดนัลด์ ซี.ฟิชเชอร์ ผู้อำนวยการ Mid-South Quality and Productivity Center จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเคยได้รับเชิญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทยมาเป็นวิทยากรในการสัมมนา
       
       ดร.ฟิชเชอร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและการตรวจประเมินตามเกณฑ์การรับรองรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้เสนอกระบวนการ Baldrige Green ซึ่งเน้นสร้างความสมดุลในผลสุดท้ายของการทำธุรกิจให้มีความสมดุล 3 ด้าน (Triple Bottom Line) คือ
       
       1.ด้านเศรษฐกิจ คือกำไร หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 2.ด้านสิ่งแวดล้อม คือให้เกิดผลดีต่อทุนทางธรรมชาติ โดยมุ่งปกป้องโลกของเราใบนี้ 3.ด้านสังคม คือการคำนึงถึงทุนมนุษย์ทั้งในองค์กร ลูกค้า และคนในชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
       
       แนวคิด Baldrige Green ดังกล่าวซึ่งเป็นหลักการ CSR มีเป้าหมายไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability)
       
       ยิ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้ไปร่วมฟังการบรรยายของ ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ ซึ่งเป็นดาวเด่นทางวิชาการของคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับเป็น “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” ซึ่งนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ACSR-Implementation Model for Value Creation”ก็ได้ยืนยันองค์ความรู้เพิ่มขึ้น
       
       ตัวแบบจำลองที่เสนอให้ธุรกิจคำนึงถึง 3 ประการ คือ
       
       1.Performance คือ การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุด ก็ต้องมีความเก่ง
       
       2.Conformance คือ กำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance หรือ CG)
       
       3.Responsibility คือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)
       
       ศ.ดร.อัญญา ย้ำว่าต้องมีการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่เบียดเบียนใคร รวมทั้งไม่ทำลายสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจการก็จะเจริญอย่างยั่งยืน
       
       “CSR จึงเป็นกิจกรรมการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ ไม่ว่าการทำแผนจัดซื้อ การผลิตและการตลาด หลัก CSR ต้องแทรกอยู่ในทุกกระบวนการ”
       
       แสดงว่าต้องมีทั้งความเก่งและความดี หรือมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรม เพื่อสร้างมูลค่าที่สูงขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกด้าน

ข่าวล่าสุด ในหมวด
ความเป็นเลิศที่มี CSR กิจการจะเจริญอย่างยั่งยืน
ซีพีเอฟ แบ่งปันวิธีป้องกันน้ำท่วม พร้อมเตรียมรับมือภัยพิบัติ
CSR spotlight : โนเกียจับมือฟิวเจอร์พาร์ค ใช้ Green Marketing
CSR Spotlight : โตโยต้า ยกระดับโชว์รูม หนุนมาตรฐาน “อาคารเขียว
“หนังสือบิน” ถึงมือเด็กๆ มูลนิธิแอมเวย์ส่งเสริมการอ่าน
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
แบ่งปันให้เพื่อน
จำนวนคนโหวต 6 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
HOME ข่าวปก การเมือง เศรษฐกิจ - การค้า เศรษฐกิจโลก จีนาภิวัฒน์ ปริทรรศน์
บทความ ธุรกิจภูมิภาค การเงิน การตลาด ไอที ท่องเที่ยว - บริการ บ้าน - ที่ดิน
รถยนต์ E&M B - School HR

All site contents copyright ©1999-2009 Thaiday Dot Com Co., Ltd.