หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกวิทยาศาสตร์ | นาโนเทคโนโลยี
 

กำจัด “โรคแคงเกอร์” ทำมะนาวผิวเสีย-ตกเกรดด้วย “นาโนซิงค์ออกไซด์”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 1 พฤษภาคม 2556 17:50 น.
กำจัด “โรคแคงเกอร์” ทำมะนาวผิวเสีย-ตกเกรดด้วย “นาโนซิงค์ออกไซด์”
สาธิตฉีดพ่นนาโนซิงคืออกไซด์ผสมน้ำให้ต้นมะนาว
       ทีมนักวิจัยนาโน ลาดกระบังฯ นำ “นาโนซิงค์ออกไซด์” จำกัด "โรคแคงเกอร์" ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรปลูกมะนาว ที่ทำให้มะนาวตกเกรด ทั้งต้นและผลมีจุดสีน้ำตาล ซึ่งเป็นผลจากแบคทีเรีย และยังขยายตัวต่อไปไม่สิ้นสุด แต่ผลจากการฉีดพ่นอนุภาคนาโนผสมน้ำช่วยยับยั้งการกระจายของโรคได้ และได้มะนาวผิวสวยขึ้น 
       
       "โรคแคงเกอร์" เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งทำให้พืชผลอย่าง มะนาว มะกรูด และส้มโอ มีรอยแผลเป็นจุดนูนสีน้ำตาลเล็กๆ และล้อมรอบด้วยวงเหลืองอย่างกระจัดกระจาย แต่ตรงกลางเป็นรอยบุ๋ม โดยแบคทีเรียก่อโรคจะระบาดไปยังต้นอื่นเรื่อยๆ ซึ่งเกษตรกรจะแก้ปัญหาด้วยการฉีดพ่นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์กับคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ แต่สารคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ทำให้ต้นมะนาวกลายเป็นสีน้ำเงิน และหากใช้มากๆ อาจทำให้มะนาวไม่ติดผลหรือดอกร่วง อีกทั้งยังมีสารตกค้างถึงผู้บริโภค
       
       ทีมนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้คิดค้นวิธีที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดย ดร.วิรัตน์ เจริญบุญ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง บอกแก่ทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ว่า ทางวิทยาลัยได้จัดประกวดนวัตกรรมนาโนระดับมัธยมศึกษา โดยการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อแก้ปัญหาทางการเกษตร ซึ่งมีโครงงานทดลองใช้นาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อกำจัดโรคในมันสำปะหลัง และทีมวิจัยได้ต่อยอดกับพืชหลายชนิด แต่พบว่าใช้กับมะนาวได้ผลมากที่สุด
       
       ทีมวิจัย พร้อม ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง พบว่าซิงค์ออกไซด์ช่วยแก้ปัญหาโรคแคงเกอร์ในมะนาวได้ จึงได้ติดต่อ นางธนภร ธนภัทรเดชา กำนัน ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เจ้าของสวนมะนาวธนภร ซึ่งปลูกมะนาวพันธุ์แป้นเกษตรประมาณ 60 ไร่ เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยการยับยั้งเชื้อราฆ่าแบคทีเรียของวิทยาลัย และ ดร.วิรัตน์ยังบอกด้วยว่า เมื่อไปถึงสวนของกำนันธรภรแล้ว พบว่ามะนาวทั้งสวนเป็นสีน้ำเงินจากการใช้คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์

กำจัด “โรคแคงเกอร์” ทำมะนาวผิวเสีย-ตกเกรดด้วย “นาโนซิงค์ออกไซด์”
มะนาวที่ไม่เป็นโรคแคงเกอร์
       ผลจากการทดลองใช้ซิงค์ออกไซด์ในส่วนของนางธนภรเป็นเวลา 1 ปี พบว่าโรคแคงเกอร์ไมแพร่ระบาด และทางเจ้าของสวนได้นำต้นมะนาวที่เป็นโรคออกจากสวนทั้งหมดแล้ว ส่วนลูกมะนาวจากต้นที่ไม่เป็นโรคก็มีผิวสวย ลูกโตขึ้น และจำหน่ายได้เต็มราคา เนื่องจากผลมะนาวที่เป็นโรคนั้นจะขายได้ราคาไม่ดี อีกทั้งประหยัดต้นทุนจากลดใช้สารเคมีกำจัดแบคทีเรีย ซึ่งเกษตรกรรายอื่นๆ ที่เห็นความสำเร็จก็หันมาใช้นาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อแก้ปัญหาโรคแคงเกอร์บ้าง
       
       ด้าน ดร.วิรัตน์อธิบายเพิ่มเติมว่า ซิงค์ออกไซด์คือสังกะสีที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน มีลักษณะเป็นผงอนุภาคละเอียดสีขาว และเป็นส่วนประกอบที่นิยมใช้ผลิต “คาลาไมน์” ทาผิวเพื่อแก้อาการผดผื่น โดยคุณสมบัติของอนุภาคดังกล่าว ช่วยยับยั้งเชื้อราที่กัดกินใบพืช และมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย โดยทีมวิจัยได้ใช้ผงนาโนซิงค์ออกไซด์ผสมน้ำเพื่อฉีดพ่นสวนมะนาว ในอัตราส่วน 50 กรัมต่อน้ำ 200 ลิตร สำหรับพื้นที่ 1 ไร่ และฉีดซ้ำทุก 10-15 วัน พบว่าอาการของโรคลดลง  

กำจัด “โรคแคงเกอร์” ทำมะนาวผิวเสีย-ตกเกรดด้วย “นาโนซิงค์ออกไซด์”
เปรียบเทียบมะนาวที่ไม่เป็นโรคแคงเกอร์ หลังฉีดพ่นนาโนซิงค์ออกไซด์ (บน) และมะนาวที่เป็นโรคแคงเกอร์ (ล่าง)
       

       

       
       
       
       


กำจัด “โรคแคงเกอร์” ทำมะนาวผิวเสีย-ตกเกรดด้วย “นาโนซิงค์ออกไซด์”
ผงนาโนซิงค์ออกไซด์
       “แต่ก่อนแคงเกอร์รุมเร้าหนักมาก จะใช้ผงเขียวที่เป็นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์กับคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์สำหรับกำจัดศัตรูพืชฉีดลงมะนาว แต่หลังได้ยินว่ามีโครงการวิจัยแก้โรคแคงเกอร์จึงลองเข้าร่วมดู ครั้งแรกลองฉีดแค่ 4 ไร่ ผลที่ออกมาพบใบที่เป็นแคงเกอร์หยุดลามไปยังใบอื่น และผลัดใบที่มีอาการของโรคทิ้ง อีกทั้งยังเสริมฤทธิ์ยาฆ่าแมลง ตอนนี้เลยใช้หมดทั้งหมด รู้สึกว่ามะนาวที่ได้เป็นมะนาวเกรดเอ ซึ่งยังช่วยประหยัดต้นทุนให้เกษตรกรมากขึ้น ทำให้ได้ราคาหน้าสวนเต็มๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม" นางธนภรบอกแก่ทีมข่าววิทยาศาสตร์ระหว่างลงพื้นที่เพื่อสำรวจความสำเร็จของการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์แก้ปัญหาโรคแคงเกอร์
       
       อย่างไรก็ตาม ทางทีมวิจัยกำลังศึกษาผลระยะยาว ว่านาโนซิงค์ออกไซด์จะส่งผลกระทบข้างเคียงอื่นๆ หรือไม่ แต่ขณะพบว่ายังให้ผลในทางบวก และคาดว่าจะนำไปใช้ทดลองกับพืชชนิดอื่นๆ ที่เป็นโรคเชื้อราและแบคทีเรียต่อไป เช่น ยางพารา เป็นต้น

กำจัด “โรคแคงเกอร์” ทำมะนาวผิวเสีย-ตกเกรดด้วย “นาโนซิงค์ออกไซด์”
นางธนภร ธนภัทรเดชา เจ้าของสวนมะนาวธนภร
       

กำจัด “โรคแคงเกอร์” ทำมะนาวผิวเสีย-ตกเกรดด้วย “นาโนซิงค์ออกไซด์”
มะนาวในสวนมะนาวธนภรที่ไม่เป็นโรคแคงเกอร์แล้ว
       ผู้ที่สนใจรายละเอียดของนาโนซิงค์ออกไซด์ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร 02-329-8000 ต่อ 3034 หรือ ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อเกษตร อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 02-329-8000 ต่อ 3076 หรือ www.nano.kmitl.ac.th
       
       

       

       
       

TAG : มะนาว, แบคทีเรีย, โรคแคงเกอร์, แคงเกอร์, นาโนซิงค์ออกไซด์, ซิงค์ออกไซด์, วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ข่าวล่าสุด ในหมวด
จุฬาฯ สาธิตทำน้ำยาฆ่าเชื้อจาก "ซิลเวอร์นาโน" (คลิป)
กำจัด “โรคแคงเกอร์” ทำมะนาวผิวเสีย-ตกเกรดด้วย “นาโนซิงค์ออกไซด์”
รู้จัก “ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน” มีทุกอย่างในกระสอบเดียว
เจ๋ง! พิมพ์ “ยานอวกาศ” แบบ 3 มิติขนาดเล็กเท่าเส้นผม (คลิป)
“แผ่นปิดแผล” จากแบคทีเรียเลี้ยงด้วยข้าวผสม “เงินนาโน”
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด

จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
ความคิดเห็นที่ 1 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สิ่งเล็กๆขนาดนาโนนี้ พอมีปริมาณมากๆลงไปในดินหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ จะเกิดปัญหาร้ายแรงถ้าไม่สามารถย่อยสลายได้ ยิ่งครั้งนี้ใช้กับผลไม้ที่นำมาบริโภค จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำมาจากวัตถุดิบที่รับประทานได้ และย่อยสลายเองตามธรรมชาติได้
NA
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จะลองทดลองใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ดูครับ
nguthip@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมลองใช้แล้วแก้แคงเกอร์ไม่หายครับ
ยังพบ่าเป็นเหมือนเดิม แตกใบใหม่ก็เริ่มเป็นครับ
คนปทุม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่หายจริงหรือครับ ยังไงอยากรบกวนขอความรู้ห่นอยครับผมกัมลังจะซื้อมาใช้บ่างครับ 0801619610 หว้งว่าจะได้รับความเมตตานะครับ
poppongmaval_777@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จะทดลองใช้ดูครับ
meechaialongkorn@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ได้ความรู้ครับ
หมวดจ๊อด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สั่งซื้อนาโนตั้งนานโอนเงินเข้าบัญชี อ.อรวรรณ บุญรอด ไปแล้ว ปานนี้ยังไม่ได้ นาโน เลย มีของจริงเปล่า หรือหรอกกันเล่น
เริ่มท้อแล้วครับ นาโน
somkiatchaikhun@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมซื้อมาใช้กิโลละ3400บาทครับ คุมหรือไม่คิดเอาเอง การใช้เคมีใช้ให้พอดีไม่เป็นภัย ในร่างกายท่านตรงไหนบ้างที่ไม่ใช่เคมีลองถอดมาเป็นอย่างๆเป็นเคมีทั้งนั้น กระดูกใช่แคลเซี่ยมหรือไม่ น้ำที่กินมีชื่อเคมีไหม อากาศที่หายใจเข้าไปแยกเป็นชื่อทางเคมีได้ไหม อย่าว่าอะไรพอเห็นว่าเป็นเคมีก็ว่ากันแล้ว ประโยชน์มันก็มีครับ ใช้ให้ถูกวิธีก็แล้วกัน
ไม่แปลก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 7 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ได้ประโยซน์จากการอ่านมากครับ
kriang _glb@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีได้ ก็ควรจะเลี่ยง แต่ถ้าจะเลี่ยงใช้สารเคมีก็ต้องมีสารจากธรรมชาติที่ใช้ได้ผลมาทดแทนกันได้ และสารอินทรีย์ที่ใช้ได้ผลดี และดีมากๆด้วยก็มีอยู่ หากแต่ว่าน้อยคนนักที่จะรู้จักและมีความศรัทธรานำมาใช้กัน ลองเข้าไปศึกษา สารชักนำพันธุกรรมดู แล้วนำมาทดลองใช้ จะเห็นได้ว่า สารจากธรรมชาตินั้นดีกว่ากันเป็นกอง
เข้าไปศึกษาดูจากการค้นหาคำว่า สารชักนำพันธุกรรมดู
แนะนำให้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทีมนักวิจัยนาโน ลาดกระบังฯ นำ “นาโนซิงค์ออกไซด์” จำกัด "โรคแคงเกอร์" ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรปลูกมะนาว

น่าจะเป็น

ทีมนักวิจัยนาโน ลาดกระบังฯ นำ “นาโนซิงค์ออกไซด์” กำจัด "โรคแคงเกอร์" ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรปลูกมะนาว
น่าจะผิดพลาดแก้ไขด้วย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เคยอ่านเกี่ยวกับลุงคนหนึ่ง บอกว่า การป้องกันและระงับไม่ให้แคงเกอร์ระบาด ให้เอาปูนขาวละลายน้ำ รอให้ปูนขาวตกตะกรอน จึงเอาน้ำใสมาฉีดพ่น ผลการทดลอง ได้ผลจริง กิ่งเดิมที่เคยเป็นแคงเกอร์จะนิ่งเฉย แต่จะมีกิ่งใหม่แทงขึ้นมาเจริญเติบโตดี
จิง จิง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สิ่งเล็กๆขนาดนาโนนี้ พอมีปริมาณมากๆลงไปในดินหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ จะเกิดปัญหาร้ายแรงถ้าไม่สามารถย่อยสลายได้ ยิ่งครั้งนี้ใช้กับผลไม้ที่นำมาบริโภค จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำมาจากวัตถุดิบที่รับประทานได้ และย่อยสลายเองตามธรรมชาติได้
NA
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2013