หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกวิทยาศาสตร์ | นาโนเทคโนโลยี
 

กำจัด “โรคแคงเกอร์” ทำมะนาวผิวเสีย-ตกเกรดด้วย “นาโนซิงค์ออกไซด์”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 1 พฤษภาคม 2556 17:50 น.
กำจัด “โรคแคงเกอร์” ทำมะนาวผิวเสีย-ตกเกรดด้วย “นาโนซิงค์ออกไซด์”
สาธิตฉีดพ่นนาโนซิงคืออกไซด์ผสมน้ำให้ต้นมะนาว
       ทีมนักวิจัยนาโน ลาดกระบังฯ นำ “นาโนซิงค์ออกไซด์” จำกัด "โรคแคงเกอร์" ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรปลูกมะนาว ที่ทำให้มะนาวตกเกรด ทั้งต้นและผลมีจุดสีน้ำตาล ซึ่งเป็นผลจากแบคทีเรีย และยังขยายตัวต่อไปไม่สิ้นสุด แต่ผลจากการฉีดพ่นอนุภาคนาโนผสมน้ำช่วยยับยั้งการกระจายของโรคได้ และได้มะนาวผิวสวยขึ้น 
       
       "โรคแคงเกอร์" เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งทำให้พืชผลอย่าง มะนาว มะกรูด และส้มโอ มีรอยแผลเป็นจุดนูนสีน้ำตาลเล็กๆ และล้อมรอบด้วยวงเหลืองอย่างกระจัดกระจาย แต่ตรงกลางเป็นรอยบุ๋ม โดยแบคทีเรียก่อโรคจะระบาดไปยังต้นอื่นเรื่อยๆ ซึ่งเกษตรกรจะแก้ปัญหาด้วยการฉีดพ่นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์กับคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ แต่สารคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ทำให้ต้นมะนาวกลายเป็นสีน้ำเงิน และหากใช้มากๆ อาจทำให้มะนาวไม่ติดผลหรือดอกร่วง อีกทั้งยังมีสารตกค้างถึงผู้บริโภค
       
       ทีมนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้คิดค้นวิธีที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดย ดร.วิรัตน์ เจริญบุญ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง บอกแก่ทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ว่า ทางวิทยาลัยได้จัดประกวดนวัตกรรมนาโนระดับมัธยมศึกษา โดยการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อแก้ปัญหาทางการเกษตร ซึ่งมีโครงงานทดลองใช้นาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อกำจัดโรคในมันสำปะหลัง และทีมวิจัยได้ต่อยอดกับพืชหลายชนิด แต่พบว่าใช้กับมะนาวได้ผลมากที่สุด
       
       ทีมวิจัย พร้อม ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง พบว่าซิงค์ออกไซด์ช่วยแก้ปัญหาโรคแคงเกอร์ในมะนาวได้ จึงได้ติดต่อ นางธนภร ธนภัทรเดชา กำนัน ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เจ้าของสวนมะนาวธนภร ซึ่งปลูกมะนาวพันธุ์แป้นเกษตรประมาณ 60 ไร่ เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยการยับยั้งเชื้อราฆ่าแบคทีเรียของวิทยาลัย และ ดร.วิรัตน์ยังบอกด้วยว่า เมื่อไปถึงสวนของกำนันธรภรแล้ว พบว่ามะนาวทั้งสวนเป็นสีน้ำเงินจากการใช้คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์

กำจัด “โรคแคงเกอร์” ทำมะนาวผิวเสีย-ตกเกรดด้วย “นาโนซิงค์ออกไซด์”
มะนาวที่ไม่เป็นโรคแคงเกอร์
       ผลจากการทดลองใช้ซิงค์ออกไซด์ในส่วนของนางธนภรเป็นเวลา 1 ปี พบว่าโรคแคงเกอร์ไมแพร่ระบาด และทางเจ้าของสวนได้นำต้นมะนาวที่เป็นโรคออกจากสวนทั้งหมดแล้ว ส่วนลูกมะนาวจากต้นที่ไม่เป็นโรคก็มีผิวสวย ลูกโตขึ้น และจำหน่ายได้เต็มราคา เนื่องจากผลมะนาวที่เป็นโรคนั้นจะขายได้ราคาไม่ดี อีกทั้งประหยัดต้นทุนจากลดใช้สารเคมีกำจัดแบคทีเรีย ซึ่งเกษตรกรรายอื่นๆ ที่เห็นความสำเร็จก็หันมาใช้นาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อแก้ปัญหาโรคแคงเกอร์บ้าง
       
       ด้าน ดร.วิรัตน์อธิบายเพิ่มเติมว่า ซิงค์ออกไซด์คือสังกะสีที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน มีลักษณะเป็นผงอนุภาคละเอียดสีขาว และเป็นส่วนประกอบที่นิยมใช้ผลิต “คาลาไมน์” ทาผิวเพื่อแก้อาการผดผื่น โดยคุณสมบัติของอนุภาคดังกล่าว ช่วยยับยั้งเชื้อราที่กัดกินใบพืช และมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย โดยทีมวิจัยได้ใช้ผงนาโนซิงค์ออกไซด์ผสมน้ำเพื่อฉีดพ่นสวนมะนาว ในอัตราส่วน 50 กรัมต่อน้ำ 200 ลิตร สำหรับพื้นที่ 1 ไร่ และฉีดซ้ำทุก 10-15 วัน พบว่าอาการของโรคลดลง  

กำจัด “โรคแคงเกอร์” ทำมะนาวผิวเสีย-ตกเกรดด้วย “นาโนซิงค์ออกไซด์”
เปรียบเทียบมะนาวที่ไม่เป็นโรคแคงเกอร์ หลังฉีดพ่นนาโนซิงค์ออกไซด์ (บน) และมะนาวที่เป็นโรคแคงเกอร์ (ล่าง)
       

       

       
       
       
       


กำจัด “โรคแคงเกอร์” ทำมะนาวผิวเสีย-ตกเกรดด้วย “นาโนซิงค์ออกไซด์”
ผงนาโนซิงค์ออกไซด์
       “แต่ก่อนแคงเกอร์รุมเร้าหนักมาก จะใช้ผงเขียวที่เป็นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์กับคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์สำหรับกำจัดศัตรูพืชฉีดลงมะนาว แต่หลังได้ยินว่ามีโครงการวิจัยแก้โรคแคงเกอร์จึงลองเข้าร่วมดู ครั้งแรกลองฉีดแค่ 4 ไร่ ผลที่ออกมาพบใบที่เป็นแคงเกอร์หยุดลามไปยังใบอื่น และผลัดใบที่มีอาการของโรคทิ้ง อีกทั้งยังเสริมฤทธิ์ยาฆ่าแมลง ตอนนี้เลยใช้หมดทั้งหมด รู้สึกว่ามะนาวที่ได้เป็นมะนาวเกรดเอ ซึ่งยังช่วยประหยัดต้นทุนให้เกษตรกรมากขึ้น ทำให้ได้ราคาหน้าสวนเต็มๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม" นางธนภรบอกแก่ทีมข่าววิทยาศาสตร์ระหว่างลงพื้นที่เพื่อสำรวจความสำเร็จของการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์แก้ปัญหาโรคแคงเกอร์
       
       อย่างไรก็ตาม ทางทีมวิจัยกำลังศึกษาผลระยะยาว ว่านาโนซิงค์ออกไซด์จะส่งผลกระทบข้างเคียงอื่นๆ หรือไม่ แต่ขณะพบว่ายังให้ผลในทางบวก และคาดว่าจะนำไปใช้ทดลองกับพืชชนิดอื่นๆ ที่เป็นโรคเชื้อราและแบคทีเรียต่อไป เช่น ยางพารา เป็นต้น

กำจัด “โรคแคงเกอร์” ทำมะนาวผิวเสีย-ตกเกรดด้วย “นาโนซิงค์ออกไซด์”
นางธนภร ธนภัทรเดชา เจ้าของสวนมะนาวธนภร
       

กำจัด “โรคแคงเกอร์” ทำมะนาวผิวเสีย-ตกเกรดด้วย “นาโนซิงค์ออกไซด์”
มะนาวในสวนมะนาวธนภรที่ไม่เป็นโรคแคงเกอร์แล้ว
       ผู้ที่สนใจรายละเอียดของนาโนซิงค์ออกไซด์ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร 02-329-8000 ต่อ 3034 หรือ ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อเกษตร อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 02-329-8000 ต่อ 3076 หรือ www.nano.kmitl.ac.th
       
       

       

       
       

TAG : มะนาว, แบคทีเรีย, โรคแคงเกอร์, แคงเกอร์, นาโนซิงค์ออกไซด์, ซิงค์ออกไซด์, วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ข่าวล่าสุด ในหมวด
ถวายพระนามาภิไธย “สิรินธร” ขนาดจิ๋ว 80 นาโนเมตร
จับ “ขมิ้นชัน” ใส่นาโนผสมเครื่องดื่ม ลดกลิ่นเครื่องแกง
เปลี่ยนเศษแก้วเหลือทิ้งเป็นหินฟองน้ำไล่ยุงด้วยนาโน
ชูตัวอย่างผลิตภัณฑ์นาโนเข้าถึงครัวเรือน
เฟ้นหา “สมุนไพรชูโรง” โจทย์ใหญ่เวชสำอางไทย
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด

จำนวนคนโหวต 6 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 6 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014