วิธีการสมัครในระบบเครือข่าย


 
SMS Package ค่าบริการเพียง 29 บาท ต่อเดือน ฟรี 15 วัน
Mgr Hot News

กด * 7513 โทรออกแล้วกด 1

กด * 7513 โทรออกแล้วกด 2

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวการเมือง
เข้าเมนู write Message
พิมพ์ R
ส่งไปที่หมายเลข 1951520

เข้าเมนู write Message
พิมพ์ C
ส่งไปที่หมายเลข 1951520

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวหุ้น/ธุรกิจ
เข้าเมนู write Message
พิมพ์ R
ส่งไปที่หมายเลข 1951530

เข้าเมนู write Message
พิมพ์ C
ส่งไปที่หมายเลข 1951530

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวกีฬา/บันเทิง
เข้าเมนู write Message
พิมพ์ R
ส่งไปที่หมายเลข 1951540

เข้าเมนู write Message
พิมพ์ C
ส่งไปที่หมายเลข 1951540

 

 
SMS Package ค่าบริการเพียง 29 บาท ต่อเดือน ฟรี 15 วัน
Mgr Hot News

โทรไปที่ * 468200011

โทรไปที่ * 468200099

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวการเมือง
โทรไปที่ * 468200111

โทรไปที่ * 468200199

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวหุ้น/ธุรกิจ
โทรไปที่ * 468200211

โทรไปที่ * 468200299

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวกีฬา/บันเทิง
โทรไปที่ * 468200311

โทรไปที่ * 468200399

 

 
SMS Package ค่าบริการเพียง 29 บาท ต่อเดือน ฟรี 15 วัน
Mgr Hot News

Write Message พิมพ์ HOT  ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวการเมือง

Write Message พิมพ์ POL   ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวหุ้น/ธุรกิจ

Write Message พิมพ์ BIZ     ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวกีฬา/บันเทิง

Write Message พิมพ์ ENT  ส่งไปที่หมายเลข 4682000

 
Mgr Hot News

Write Message พิมพ์ CHOT  ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวการเมือง

Write Message พิมพ์ CPOL   ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวหุ้น/ธุรกิจ

Write Message พิมพ์ CBIZ     ส่งไปที่หมายเลข 4682000

SMS พิเศษสำหรับคอข่าวกีฬา/บันเทิง

Write Message พิมพ์ CENT  ส่งไปที่หมายเลข 4682000

* เมื่อสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 - 15 กุมภาพันธ์ 2551
*หมายเหตุ
  • บริการส่งข่าว SMS เฉลี่ย 8 ข่าวต่อวัน
  • ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการคิดเงินค่าบริการ หากมีการใช้บริการก่อนวันครบกำหนดหมดอายุ
  • ค่าบริการข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   All site contents copyright © 2008 Thaiday Dot Com Co., Ltd.

วิธีสมัคร |  โปรโมชั่น  |  ประชาสัมพันธ์ |  แจ้งปัญหาการใช้งาน  |  ติดต่อสอบถาม