นักกีฬาซีเกมส์แฮปปี้!! เครือเจริญโภคภัณฑ์, ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์ และทรู คอร์ปอเรชัน จัดเต็มหนุน "อาหาร-การสื่อสาร"

โดย MGR Online   
19 มิถุนายน 2560 14:45 น.
นักกีฬาซีเกมส์แฮปปี้!! เครือเจริญโภคภัณฑ์, ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์ และทรู คอร์ปอเรชัน จัดเต็มหนุน อาหาร-การสื่อสาร
ศาสตราจารย์(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ ขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้สนับสนุนหลักด้าน "อาหารและการสื่อสาร" อย่างเป็นทางการ ให้แก่ทัพนักกีฬาไทยในซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2017 ระหว่างวันที่ 19-30 ส.ค.นี้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
        เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลัง ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ลงนามบันทึกข้อตกลง กับคณะกรรมการโอลิมปิคไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารและการสื่อสารอย่างเป็นทางการ แก่ทัพนักกีฬาไทย เพื่อสู้ศึกซีเกมส์ 2017 ประเทศมาเลเซีย
       
       คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เครือเจริญโภคภัณฑ์ , บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารและการสื่อสารอย่างเป็นทางการ ให้แก่ทัพนักกีฬาไทยในซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2017 ระหว่างวันที่ 19-30 ส.ค.นี้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
       
       เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม คณะกรรมการโอลิมปิคฯ ศาสตราจารย์(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า คณะกรรมการโอลิมปิคฯ กำลังดำเนินการเตรียมจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขัน โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์, ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง กับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และการกีฬาแห่งประเทศ ในการเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารและการสื่อสารอย่างเป็นทางการ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์จะบริการอาหารไทย ที่สะอาดและปลอดภัย แก่คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนไทย จำนวน 1,500 คน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการบำรุงขวัญและกำลังใจ แสดงถึงความเอาใจใส่ให้นักกีฬามีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมจะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและชาวไทย นอกเหนือจากอาหารไทยที่ถูกปากแล้ว การได้มีโอกาสติดต่อกับครอบครัวมายังประเทศไทย ได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งทำให้นักกีฬามีกำลังใจยิ่งขึ้น
       
       
       
       นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมของนักกีฬาแต่ละประเภท โดยร่วมกับสมาคมกีฬาต่างๆ จัดผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาต่างๆ อาทิ นักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักสรีรวิทยา และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนานักกีฬาในขณะเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขัน รวมไปถึงการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ การรักษาฟื้นฟู และการดูแลอาหารโภชนาการ นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียม “ไทยเฮาส์” เพื่อให้เป็นสถานที่ สำหรับอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาด้านการติดต่อประสานงาน ประเมินผล การนวด การทำกายภาพบำบัด และการให้การผ่อนคลายร่างกาย จิตใจ ทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่บริษัทเอกชนอย่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์, ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์ และทรู คอร์ปอเรชั่น เข้ามาสนับสนุนอาหารและการสื่อสาร ในการชิงชัยซีเกมส์ 2017 นี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทย
       
       ด้าน นายขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ทางเครือฯ เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในการแข่งขันซีเกมส์ 2017 ด้วยหลักการดำเนินธุรกิจปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ แก่ประเทศชาติ สังคม และสุดท้ายจึงเป็นบริษัท ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 17 ประการ (United Nations Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งหนึ่งในหัวข้อที่สำคัญ คือ การมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health & Well Being) โดยเครือฯ ได้เข้ามาสนับสนุนวงการกีฬา เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้คนในสังคมมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้เริ่มสนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 31 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เมื่อปีที่ผ่านมา และในปีนี้จึงได้นำศักยภาพของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์, และ ทรู คอร์ปอเรชั่น มาผนึกกำลังกัน ด้วยการเป็น “ครัวของโลก (Kitchen of The World)” ที่เป็นผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในประเทศมาเลเซีย เราจึงมีความพร้อมอย่างยิ่ง ในการเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารและการสื่อสารอย่างเป็นทางการ แก่คณะนักกีฬาไทย ตลอดระยะเวลาการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
       
       ขณะที่ นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะที่ซีพีเอฟเป็นผู้นำด้านธุรกิจอาหาร จึงได้นำศักยภาพการเป็นผู้ผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัย เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มาสนับสนุนให้คณะนักกีฬาไทยได้อิ่มอร่อยกับอาหารคุณภาพที่มีรสชาติคุ้นเคยถูกปาก ซึ่งจะเป็นกำลังและพลังใจในการแข่งขันให้ทีมไทยแลนด์คว้าชัยซีเกมส์กลับมา ทั้งนี้ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจอาหารอยู่ในประเทศมาเลเซีย ในนามบริษัท ซีพี-มาเลเซีย ด้วย ซึ่งที่นี่จะเป็นเสมือนครัวใหญ่ที่จะทำการผลิตอาหารหลากหลายเมนู เข้ามาสนับสนุนทีมนักกีฬาไทยด้วยอีกส่วนหนึ่ง ไม่เพียงเฉพาะเมนูอาหารที่ผลิตในมาเลเซียเท่านั้น ยังมีเมนูอาหารบางส่วนที่ส่งตรงจากประเทศไทย ให้ไปเป็นพลังงานจากอาหารซีพีเอฟและพลังใจจากคนไทยทั้งประเทศ และจะเป็นส่วนสำคัญให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติอีกครั้ง
       
       ทางด้าน นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นอย่างสูง ที่กรุณาไว้วางใจให้ซีพี ออลล์ "ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย"ได้มีโอกาสเป็นผู้สนับสนุนอาหารสำหรับนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์อย่างเป็นทางการ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญที่จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาไทย โดยซีพี ออลล์ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดเตรียมอาหารที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณค่าทางโภชนาการและที่สำคัญอาหารที่รับประทานนั้นมีความอร่อยถูกปากให้แก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสื่อมวลชนที่รรวมรายงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยทุกเมนูได้ถูกคัดสรรเป็นอย่างดี ซึ่งจะคอยให้บริการตลอดระยะเวลาการแข่งขัน โอกาสนี้ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนบริษัทฯ และพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ ขอส่งกำลังใจและร่วมเชียร์นักกีฬาไทยทุกท่านให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ
       
       ด้าน นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มทรู ตอกย้ำความเป็นผู้ให้บริการด้านสื่อสารด้วยเครือข่ายที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุด ผ่านนวัตกรรมและบริการที่หลากหลาย ร่วมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงนักกีฬาไทยในการติดต่อพูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อนที่ประเทศไทยได้ตลอดเวลา โดยจะมอบซิมโรมมิ่ง จากทรูมูฟ เอช ที่สามารถโทรออก รับสาย ส่งข้อความ และใช้ Non-Stop ดาต้าโรมมิ่งทั้ง 4G และ 3G เมื่อใช้บริการโรมมิ่งในประเทศมาเลเซีย เพิ่มแรงใจในการสู้ศึกซีเกมส์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสะท้อนความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่จะสนับสนุนกีฬาทุกประเภทที่คนไทยร่วมแข่งขัน ตลอดจนเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยคว้าชัยชนะการแข่งขันในทุกรายการ
       
       ทั้งนี้เพื่อความต่อเนื่อง เครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังร่วมมือกับ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมสานต่อความร่วมมือ ผนึกกำลังเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารและการสื่อสาร กับทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย สู้ศึกอาเซียน พาราเกมส์ 2017 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-23 ก.ย. นี้ด้วยเช่นกัน

นักกีฬาซีเกมส์แฮปปี้!! เครือเจริญโภคภัณฑ์, ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์ และทรู คอร์ปอเรชัน จัดเต็มหนุน อาหาร-การสื่อสาร
       

นักกีฬาซีเกมส์แฮปปี้!! เครือเจริญโภคภัณฑ์, ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์ และทรู คอร์ปอเรชัน จัดเต็มหนุน อาหาร-การสื่อสาร
       

นักกีฬาซีเกมส์แฮปปี้!! เครือเจริญโภคภัณฑ์, ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์ และทรู คอร์ปอเรชัน จัดเต็มหนุน อาหาร-การสื่อสาร
       

นักกีฬาซีเกมส์แฮปปี้!! เครือเจริญโภคภัณฑ์, ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์ และทรู คอร์ปอเรชัน จัดเต็มหนุน อาหาร-การสื่อสาร
       

นักกีฬาซีเกมส์แฮปปี้!! เครือเจริญโภคภัณฑ์, ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์ และทรู คอร์ปอเรชัน จัดเต็มหนุน อาหาร-การสื่อสาร
       

นักกีฬาซีเกมส์แฮปปี้!! เครือเจริญโภคภัณฑ์, ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์ และทรู คอร์ปอเรชัน จัดเต็มหนุน อาหาร-การสื่อสาร
       

นักกีฬาซีเกมส์แฮปปี้!! เครือเจริญโภคภัณฑ์, ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์ และทรู คอร์ปอเรชัน จัดเต็มหนุน อาหาร-การสื่อสาร
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017