ผิดตั้งแต่ต้น! EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กป.อพช.ใต้ แถลงยึดกฎหมายเดินหน้าค้าน

โดย MGR Online   
22 สิงหาคม 2560 15:54 น. (แก้ไขล่าสุด 22 สิงหาคม 2560 16:04 น.)
ผิดตั้งแต่ต้น! EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กป.อพช.ใต้ แถลงยึดกฎหมายเดินหน้าค้าน
         
       ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ ออกแถลงการณ์ เรื่อง “กระบวนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ผิดตั้งแต่ต้น” ยืนยันจะดำเนินการทุกอย่างตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ และตามสิทธิประชาชนอันพึงมีเพื่อจะหยุดยั้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา อย่างถึงที่สุด
       
       วันนี้ (22 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง “กระบวนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ผิดตั้งแต่ต้น”
       
       โดยระบุว่า ในกระบวนการสำคัญของการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) สำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ คือ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 หรือที่เรียกกันว่าเวที ค.1 เวที ค.2 และเวที ค.3 ซึ่งต้องมีองค์ประกอบสำคัญ คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ที่จะต้องมีสิทธิมีเสียงที่จะแสดงความคิดความเห็นต่อผลกระทบโครงการได้อย่างเปิดกว้าง และเท่าเทียมกัน
       
       และที่สำคัญ คือ ผู้เข้าร่วมเวที หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นจะต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่อง และถ่องแท้ เพื่อให้มีการปะติดปะต่อเชื่อมโยงข้อมูล เนื้อหา และเรื่องราวที่จะต้องดำเนินไปของโครงการดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ จึงจะทำให้กระบวนการรับฟังความคิดความเห็นทั้งหมดมีความเที่ยงตรงแท้จริง เพราะทั้งหมดนี้คือ ผลที่จะเกิดขึ้นกับคน ประชาชนในพื้นที่ตั้งโครงการอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต
       
       เจตนารมณ์ตามกฎหมายที่บังคับให้มีกระบวนการดังกล่าวขึ้นก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วม ยอมรับร่วม และร่วมกันหาทางออกต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ และเพื่อจัดการมิให้เกิดความขัดแย้งต่างๆ ตามมา ดั้งนั้น ในกระบวนการดังกล่าวจึงไม่ใช่แค่การนับกันที่จำนวนผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง แต่จะอยู่ที่คุณภาพของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ซึ่งต้องให้ความสำคัญต่อเจ้าของพื้นที่อันเป็นสถานที่ตั้งของตัวโครงการเป็นสำคัญด้วย
       
       กรณีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทที่ปรึกษาโครงการได้ใช้เวลาเพียง 9 เดือน รวบรัดจัดเวที ค.1 ค.2 และ ค.3 อย่างทันอกทันใจผู้บริหาร ถือเป็นความเก่งกล้าสามารถของบริษัทที่ปรึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะ และขนาดโครงการใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะที่เป็นโครงการซึ่งได้รับการจับตาติดตามตรวจสอบจากสังคมในวงกว้างก็จะยิ่งมีการใช้เวลาค่อนข้างมาก
       
       เพราะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอน และต้องตรงไปตรงมาตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมาย หากแต่ที่ผ่านมา ต่างเป็นที่รับรู้ผ่านสื่อสาธารณะถึงความไม่ชอบมาพากลของกระบวนการดังกล่าวของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ซึ่งต้องพิจารณาตรวจสอบด้วยว่า กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษาได้ใช้กลวิธีการเยี่ยงใดถึงทำให้งานศึกษาดังกล่าวเสร็จสิ้นด้วยระยะเวลารวดเร็วขนาดนี้
       
       การให้อามิสสินจ้างผู้เข้าร่วมเวทีแต่ละครั้ง ได้มีการจ่ายค่าหัวต่อคน หรือค่ารถต่อคันจำนวนเท่าไหร่ หรือมีการตีเหมาเป็นชุมชนผ่านนายหน้าคนไหน อย่างไร และค่าใช้จ่ายจำนวนนี้เป็นงบประมาณทั้งสิ้นเท่าไหร่ แม้จะพอเข้าใจได้ว่า การจ่ายค่าเดินทางเป็นเรื่องปกติ แต่กลับพบว่ามีการใช้จ่ายต่อเรื่องนี้ในลักษณะที่มิอาจแสดงรายละเอียดได้
       
       มีการแจกจ่ายข้าวของ นอกเหนือจากค่าเดินทางมาร่วมเวที ซึ่งจะเห็นได้ในหน้าสื่อสาธารณะว่า เวทีรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้งมีการจ่ายแจกข้าวของ ข้าวสาร และเสื้อผ้า (เสื้อโตบ) โดยที่มีการใช้วิธีการเช่นนี้เพื่อดึงดูดให้คนจากทุกที่ทุกทางเข้าไปร่วมเวทีเพียงเพื่อรับของแจกเท่านั้น แต่กลับไม่ได้สนใจเนื้อหาสาระของกระบวนการดังกล่าวเป็นสำคัญ
       
       ในขณะที่ กฟผ.จำกัดคนในพื้นที่เข้าร่วมเวที แต่กลับมีการระดมคนจากทั่วสารทิศเพียงเพื่อให้มาร่วมกันลงชื่อการเข้าร่วมเวที ทั้งๆ ที่คนเหล่านั้นแทบจะไม่ได้มีข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่จะเข้าไปให้ความเห็นใดๆ ในเวทีแต่ละครั้งได้
       
       การใช้กองกำลังทหาร ตำรวจ มิใช่เป็นไปเพื่อรักษาความปลอดภัย กลับเสมือนเป็นการข่มขู่ และปิดกั้นการแสดงออกของผู้เห็นต่างอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีการปรากฏตามข่าว และทางสื่อเกือบทุกช่องทางในช่วงเวลานั้น
       
       กฟผ. ยังใช้วิธีการทำมวลชนสัมพันธ์อย่างบ่อยครั้ง และมีการเอื้อประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรมเหล่านั้น เพียงเพื่อเอาอกเอาใจประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแทบจะไม่รับรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อชุมชนของตนเองในอนาคต
       
       การทำงานของ กฟผ.ได้ส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ ความเกลียดชังระหว่างญาติพี่น้องคนในชุมชนเดียวกัน และเป็นการเพิ่มอุณหภูมิของปัญหาความขัดแย้งเดิมที่ดำรงอยู่แล้วในพื้นที่ซึ่งถูกจัดเป็นเป็นพื้นที่เสี่ยงในเรื่องสถานการณ์ปัญหาชายแดนภาคใต้อยู่ด้วย
       
       ยังพบว่าเนื้อหา และข้อมูลในรายงานที่บริษัทที่ปรึกษาได้ส่งให้แก่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (คชก.) ซึ่งได้อ่าน และผ่านการพิจารณารายงานชิ้นดังกล่าวไปแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ มีข้อมูลที่ไม่ตรงกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริงในท้องถิ่น และจำนวนไม่น้อยเป็นข้อมูลที่มีความผิดเพี้ยน และบิดเบือนความจริง
       
       เหตุผลดังกล่าวเบื้องต้น คือ ข้อสังเกตสำคัญที่คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ และเครือข่ายภาคประชาชนภาคใต้หลายองค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และเห็นว่ารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา นั้นไร้มาตรฐานทางวิชาการ และขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จึงถือว่าเป็นกระบวนการที่ผิดมาตั้งแต่ต้น
       
       เราจึงขอตำหนิไปยังคณะกรรมการผู้ชำนาญการ หรือ คชก. ที่หลับหูหลับตาไม่สนใจข้อมูล และข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ ซึ่งการอ่านเอกสารที่ถูกผลิตขึ้นจากกระบวนการที่มิชอบ ถึงแม้จะมีเนื้อหาดีอย่างไรก็ตาม ก็ถือเป็นความมิชอบอยู่ในตัว และนี่คือความไม่เป็นธรรมที่ได้เกิดขึ้นแล้วต่อพี่น้องชาวเทพา เราจึงขอยืนยันที่จะดำเนินการทุกอย่างตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ และตามสิทธิประชาชนอันพึงมีเพื่อจะหยุดยั้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา อย่างถึงที่สุด
        

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017